Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Teliţa | Comuna: Frecăţei | Judeţ: Tulcea | Punct: Valea Morilor - La Hogea | Anul: 2004

Anul   2004
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade
Epoca romană
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Tulcea
Localitate   Teliţa
Comuna   Frecăţei
Punct
Valea Morilor - La Hogea
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Ardeţ Adrian
Ardeţ Lucia-Carmen
Baumann Victor-Heinrich
Marcu Felix
Piso Ioan
Cod RAN    160421.05
Raport În punctul La Hogea, situat în vecinătatea sud-vestică a localităţii Teliţa, com. Frecăţei, jud. Tulcea, a fost cercetat, în cursul anilor 1982-1992, un complex meşteşugăresc roman din sec. IV p. Chr., specializat în prelucrarea şi arderea ceramicii utilitare. Cercetarea a acoperit aproximativ 85% din suprafaţa de 1 ha ocupată de întregul stabiliment, fără a reuşi să-i stabilească cu exactitate limitele de E şi de V. Au rămas neclare şi alte câteva probleme: sursa de apă, cariera de argilă şi numărul cuptoarelor rămase în funcţiune în cele două faze de folosinţă a stabilimentului.
Scoaterea la lumină a unor construcţii romane specifice activităţilor economice destinate producţiei ceramice, a făcut ca în anii 1994-1995 să se efectueze lucrări de consolidare a zidurilor de pe latura de N a complexului, şi de refacere a celui mai mare cuptor, destinat arderii materialelor ceramicii folosite în construcţii.
Complexul de pe Valea Morilor (cursul inferior al pârâului Teliţa) a intrat în literatura de specialitate în urma publicării lucrării monografice – Aşezări rurale antice în zona Gurilor Dunării. Contribuţii arheologice la cunoaşterea habitatului rural (sec. I–IV p. Chr.) apărută în 1995, în colecţia Biblioteca Istro-Pontica a ICEM Tulcea, s. Arheologie.
În scopul elucidării problemelor neclarificate de săpăturile anterioare, dar şi datorită nevoilor de refacere a zidăriei de piatră, după un deceniu de la ultimele lucrări de consolidare, am solicitat reînceperea cercetărilor în teren.
În paralel cu curăţarea suprafeţelor arheologice şi cu refacerea zidurilor prăbuşite, au fost deschise pe frontul de răsărit două secţiuni în sectorul "b", la N, şi una în sectorul "a", la S. Primele două secţiuni de control – S 25 şi S 26 au surprins limita răsăriteană a stabilimentului în ambele faze constructive, demonstrând, încă odată, extinderea spre N a acestuia în a doua jumătate a secolului al IV-lea p. Chr.
Secţiunea S 25 a fost adâncită în extremitatea estică până la –3 m; de la –1,45 m în stratul argilos de culoare bej-gălbuie. Acest fapt vine să precizeze că ansamblul răsăritean al complexului meşteşugăresc, în care se înscriu toate cuptoarele descoperite, a fost amplasat într-o zonă în care se putea extrage argila necesară producţiei ceramice.
Secţiunea S 27 a fost deschisă în vecinătatea de răsărit a cuptorului mare (Cp 3), pentru a controla o zonă în care părea posibilă amplasarea unui cuptor în faza a II-a constructivă. Secţiunea a fost adâncită până la –1,4 m, într-un strat de materiale reziduale provenite din activitatea cuptorului Cp 3.
Au fost descoperite trei monede de bronz în sectorul "b" şi două în sectorul "a". În curtina de S a pavilionului central, la nivelul primei faze constructive a fost descoperit un fragment de chihlimbar, un fragment folie de bronz şi un fragment de oală acoperit cu glazură verde-oliv. Restul materialului descoperit este reprezentat de ceramică în stare fragmentară, în general fragmente atipice.
Rezumat
English Abstract In the location of La Hogea, situated to the south-west of the locality of Teliţa, Frecăţei commune, Tulcea county, during the years 1982-1992 we excavated a Roman workshop from the 4th century AD, specializing in processing and burning coarsewares. We excavated about 85% of the 1 ha area occupied by the entire place, without succeeding in specifying the east and west borders. Following the uncovering of some Roman constructions specific of the economic activities meant for pottery manufacturing, in the years 1994-1995 we carried out consolidation works at the walls on the north side of the complex, and rebuilt the larger fireplace, destined for burning pottery used in constructions. While clearing out the archaeological sites and rebuilding the fallen walls, we opened in the east part two trenches in sector "b", to the north, and one in sector "a", to the south. The first two control trenches - S25 and S26 revealed the east border of the place in both constructive phases, once again proving its extension towards the north during the second half of the 4th century AD. We uncovered three bronze coins, an amber fragment, a bronze sheet fragment and a pot sherd covered with green olive glaze. The rest of the material uncovered consists of fragmentary pottery, usually unspecific sherds.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu