Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Tulcea | Punct: Str. Surorilor, nr. 16 [Aegyssus] | Anul: 2004

Anul   2004
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade
Epoca romană;
Epoca bizantină
Categorie
Civil
Tipuri de sit
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Tulcea
Localitate   Tulcea
Comuna   mun. Tulcea
Punct
Str. Surorilor, nr. 16 [Aegyssus]
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Paraschiv Eugen Dorel responsabil Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Stănică Aurel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Cod RAN    159623.02
Raport Săpătura a avut caracter de salvare, fiind realizată pentru eliberarea certificatului de descărcare de sarcină arheologică, în lunile martie–aprilie 2004. A fost trasată o secţiune orientată E–V, care suprapunea întreaga suprafaţă afectată de proiect – 11,4 x 7,8 m; adâncimea maximă, la care s-a ajuns e de -6 m. Secţiunea se găseşte la cca. 10 m de zidul cetăţii Aegyssus.
Au fost identificate trei niveluri de locuire – două de epocă romană timpurie şi unul romano-bizantin. Primului nivel roman timpuriu îi corespunde o clădite realizată din piatră, cărămidă şi mortar şi o canalizare din ţigle; acestea au fost cercetate parţial.
Materialele arheologice recuperate constau în exclusivitate în ceramică fragmentară – veselă de bucătărie, veselă pentru servitul mesei şi amfore.
Rezumat
English Abstract In this location a rescue excavation was conducted. We excavated an E-W oriented trench that overlapped the entire area damaged by the project - 11.4 x 7.8 m; the maximum depth reached is -6 m. The trench is found about 10 m from the wall of the Aegyssus fortress. We identified two occupation levels, two of which date to the early Roman period and one to the Roman-Byzantine one. The first early Roman level is represented by a building made of stone, brick, and mortar and a tile sewerage; those were excavated in part. The archaeological materials recovered exclusively consist of fragmentary pottery - kitchen pottery, pottery for meal serving and amphorae.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu