Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Alba Iulia | Punct: str. Brânduşei, nr. topo 4339/3/1 (proprietar Elena Vlaic) | Anul: 2005

Anul   2005
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Neprecizată
Perioade
Epocă neprecizată
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Tip neprecizat
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Alba Iulia
Comuna   mun. Alba Iulia
Punct
str. Brânduşei, nr. topo 4339/3/1 (proprietar Elena Vlaic)
Sector   
Toponim   Apulum
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Drîmbărean Matei responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN    1026.02
Raport Ca urmare a cererii nr. 255/05.04.2005, către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 232/06.04.2005 înaintată MNUAI, în perioada 14-19.04.2005, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 101/2005, a fost executată cercetarea arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul „locuinţă familială”.
Terenul în cauză este situat în Alba Iulia, str. Brânduşei nr. topo 4339/3/1 (raportat la perioada romană zona este la SV de municipium Septimium Apulense, în imediata apropiere a acestuia).
S-a procedat la trasarea a patru secţiuni: S1 de 15 x 1,5 m, orientată SE-NV; S2 de 4 x 1 m, orientată SV-NE; S3 de 4 x 1,5 m, orientată SV-NE şi S4 de 4 x 1 m, orientată SV-NE.
Situaţia stratigrafică se prezintă astfel:
- S1: 0 –0,10 m, strat vegetal (cultură agricolă); -0,10 –0,35 m, strat arător (sol brun închis); -0,85 -1,10 m, steril arheologic (pământ brun închis).
În S2…S4 stratigrafia este sensibil asemănătoare cu cea prezentată în S1.
Materialul arheologic descoperit constă din fragmente tegulare, ceramică de tip uzual confecţionată din pastă cărămizie şi cenuşiu deschis, fragmente osteologice.
Zona şi contextul arheologic este asemănător cu situaţia de pe terenul d-lui Antal Alexandru, aflat în imediata apropiere1.
Nu au fost depistate vestigii arheologice care să necesite conservare in situ.
Rezumat
English Abstract The plot of land is situated in Alba Iulia, to the SW of the city of Septimium Apulense. Four sections were drawn: S1 of 15 x 1.5 m, directed towards the SE - NW; S2 of 4 x 1 m, directed towards the SW - NE; S3 of 4 x 1.5 m, directed towards the SW - NE. The archaeological material uncovered consists in tegular fragments, coarsewares made of brick-coloured and light grey fabric, and bone fragments. No archaeological vestiges were found that might need in situ conservation.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu