Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Alba Iulia | Punct: str. Ferdinand, nr. 73 (proprietar Florin Bumbac) | Anul: 2005

Anul   2005
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade
Epoca romană
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Aşezare urbană
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Alba Iulia
Comuna   mun. Alba Iulia
Punct
str. Ferdinand, nr. 73 (proprietar Florin Bumbac)
Sector   
Toponim   Apulum
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Drîmbărean Matei responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN    1026.02
Raport Ca urmare a cererii nr. 532/15.07.2005 către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 586/21.07.2005 înaintată MNUAI, în perioada 15.07.2005–18.07.2005, a fost executată cercetarea arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul „locuinţă colectivă”.
Terenul în cauză este situat în Alba Iulia, str. Ferdinand, nr. 73, la cca. 700 m SE de rezervaţia arheologică Pretoriul guvernatorului celor trei Dacii situat pe str. Munteniei.
Au fost trasate patru unităţi de săpătură: C1 cu dimensiunile 12 x 1 m; C2 cu dimensiunile 1,5 x 1,5 m; C3 cu dimensiunile 1,5 x 1,5 m; C4 cu dimensiunile 2 x 1 m, orientate pe direcţia NNE-SSV.
Rezultatele cercetărilor:
C1 0 –0,10 m strat vegetal; -0,10 –0,35 m sol brun de grădină; -0,30 –0,60 m, nivel de umplutură epocă contemporană; sporadic în acest nivel întâlnim şi materiale arheologice de epocă romană; -0,60 –0,90 m, sol brun închis; -0,90 –1,05 m, nivel geologic (argilă), steril arheologic.
În unităţile de săpătură C2; C3; C4 situaţia stratigrafică este similară celei din C1.
Documente istorice (hărţi de la începutul sec. XVIII) menţionează în acest perimetru, zonă mlăştinoasă situată de o parte şi de cealaltă a unui braţ al râului Ampoi.
Rezumat
English Abstract This plot of land is situated in Alba Iulia, about 700 m SE from the archaeological reservation of Praetor of the Governor of the Three Dacias situated on Muntenia Street. We drew four sections directed towards NNE - SSW. The results of the researches: C1 0 - 0.10 m humus; -0.10 - 0.35 m brown garden soil; -0.30 - 0.60 m, contemporary age filling layer; sporadically in this layer we find also Roman period archaeological material; -0.60 - 0.90 m, dark brown soil; -0.90 - 1.05 m, geological layer (clay), and archaeological sterile. The historical documents (early 18th century maps) mention in this area a marshy area situated on both sides of the arm of Ampoi River.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu