.
Alba Iulia | Punct: str. Ferdinand, nr. 73 (proprietar Florin Bumbac) | Anul: 2005
Anul:
2005
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare urbană
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
str. Ferdinand, nr. 73 (proprietar Florin Bumbac)
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Drîmbărean Matei responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Ca urmare a cererii nr. 532/15.07.2005 către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 586/21.07.2005 înaintată MNUAI, în perioada 15.07.2005–18.07.2005, a fost executată cercetarea arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul „locuinţă colectivă”.
Terenul în cauză este situat în Alba Iulia, str. Ferdinand, nr. 73, la cca. 700 m SE d...e rezervaţia arheologică Pretoriul guvernatorului celor trei Dacii situat pe str. Munteniei.
Au fost trasate patru unităţi de săpătură: C1 cu dimensiunile 12 x 1 m; C2 cu dimensiunile 1,5 x 1,5 m; C3 cu dimensiunile 1,5 x 1,5 m; C4 cu dimensiunile 2 x 1 m, orientate pe direcţia NNE-SSV.
Rezultatele cercetărilor:
C1 0 –0,10 m strat vegetal; -0,10 –0,35 m sol brun de grădină; -0,30 –0,60 m, nivel de umplutură epocă contemporană; sporadic în acest nivel întâlnim şi materiale arheologice de epocă romană; -0,60 –0,90 m, sol brun închis; -0,90 –1,05 m, nivel geologic (argilă), steril arheologic.
În unităţile de săpătură C2; C3; C4 situaţia stratigrafică este similară celei din C1.
Documente istorice (hărţi de la începutul sec. XVIII) menţionează în acest perimetru, zonă mlăştinoasă situată de o parte şi de cealaltă a unui braţ al râului Ampoi.

English Abstract:

This plot of land is situated in Alba Iulia, about 700 m SE from the archaeological reservation of Praetor of the Governor of the Three Dacias situated on Muntenia Street. We drew four sections directed towards NNE - SSW. The results of the researches: C1 0 - 0.10 m humus; -0.10 - 0.35 m brown garden soil; -0.30 - 0.60 m, contemporary age filling layer; sporadically in this layer we find also Roman period archaeological material; -0.60 - 0.90 m, dark brown soil; -0.90 - 1.05 m, geological layer (clay), and archaeological sterile. The historical documents (early 18th century maps) mention in this area a marshy area situated on both sides of the arm of Ampoi River.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO