Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Alba Iulia | Punct: str. Gemenilor, nr. topo 238/14/2 (proprietar Corneliu Marcus) | Anul: 2005

Anul   2005
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);
Epoca migraţiilor (sec. III - VI)
Perioade
Epoca romană timpurie;
Epoca romană;
Epoca romană târzie;
Epoca post-romană
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire;
Aşezare urbană
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Alba Iulia
Comuna   mun. Alba Iulia
Punct
str. Gemenilor, nr. topo 238/14/2 (proprietar Corneliu Marcus)
Sector   
Toponim   Apulum
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Drîmbărean Matei responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN    1026.02
Raport Ca urmare a cererii nr. 418/31.05.2005, către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 459/31.05.2005 înaintată MNUAI, în perioada 03.06.-17.06.2005, pe baza contractului de cercetare nr. 439/30.05.2005, a fost executată săpătura arheologică preventivă în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul „locuinţă familială”.
Terenul în cauză este situat în zona central nordică a oraşului roman Colonia Aurelia Apulensis (cod sit 1026.02). Amplasarea locuinţei se face pe un teren ce în prezent are destinaţia de grădină.
Au fost trasate şase unităţi de săpătură, notate C1…C6, fiecare având dimensiunile 2,5 x 2,5 m.
C1 0 -0,12 m – strat vegetal; –0,12 -0,35 m – strat arător (sol brun); –0,35 -0,90 m – nivel de umplutură (materiale epocă romană); –0,90 -1,50 m – nivel de umplutură (locuinţă romană dezafectată); –1,50 -1,80 m – nivel de cultură epocă romană; –1,80 -1,90 m – strat nisipos argilos (steril arheologic).
C2 0 -0,10m – strat vegetal; –0,10 -0,35 m – strat arător (sol brun); –0,35 -0,60 m – nivel de umplutură, materiale epocă romană; –1,50 -1,80 m – nivel de cultură epocă romană; –1,80 -1,90 m – strat nisipos argilos (steril arheologic).
C3 0 -0,12 m – strat vegetal; –0,12 -0,35 m – strat arător (sol brun); – 0,35-1,60 m – nivele de umplutură, materiale epocă romană; –1,60 -1,82 m – nivel de cultură epocă romană; –1,82 -1,90 m – strat nisipos argilos (steril arheologic).
În C4…C6 stratigrafia este relativ asemănătoare cu cea prezentată în C1…C3.
Materialele arheologice de factură romană (ceramică, fragmente tegulare) apar încă în stratul arător. Perimetrul a fost intens afectat de intervenţii antropice care au vizat dezafectarea zidurilor edificiilor romane pentru recuperarea de materiale de construcţii (cărămidă, marmură, piatră). Zidurile edificiilor romane, fundaţiile acestora au fost demantelate, practic rămânând doar patul de amenajare realizat din pietriş.
Se constată că edificiile din piatră comportă două faze principale de construire (notate I; II).
Dezafectarea zidurilor a făcut ca faza a II-a (mai târzie) să fie puţin reprezentativă stratigrafic.
Pentru faza I s-a păstrat nivelul de călcare, parţial pardoseala unei locuinţe romane. Tot acestui nivel îi corespunde şi structura unei fundaţii de zid notată Z1, descoperită în C4.
Pe profilul NNE al unităţii de săpătură, Z1 a fost surprins între m. 1,40-1,90. Acesta avea o lăţime de cca. 0,50 m şi era orientat pe direcţia N-S. Este un zid despărţitor (de compartimentare) ce aparţine unui edificiu cu mai multe încăperi distrus în cea mai mare parte.
Amplasarea clădirii romane era situată paralel cu cardo maximus, la cca. 70 m spre E de aceasta, în partea de NE a oraşului roman colonia Aurelia Apulensis.
Rezumat
English Abstract This plot of land is situated in the central - north area of the Roman city of Colonia Aurelia Apulensis. We drew six sections, each sized 2.5 x 2.5 m. Roman archaeological materials (pottery, tegular fragments) still occur in the ploughed land. The area was damaged by works aiming at dismantling the walls of the Roman buildings in order to recover construction material (brick, marble, and stone). The walls of the Roman buildings and their foundations were dismantled, and only the gravel bed remained. It is clear that the stone buildings have two main construction phases (marked 1; 2). The dismantling of the walls entailed a (late) 2nd phase that is less representative stratigraphically. The treading level and a part of the flooring of a Roman house were preserved from the 1st phase. The structure of a masonry foundation (Z1) corresponds to this level as well. Along the NNE profile of the excavation unit, Z1 was uncovered between m. 1.40 - 1.90. It is about 0.50 m wide, directed towards N - S. The wall belongs to a building with several rooms, that was destroyed to a large extent. The Roman building is parallel to cardo maximus, about 70 m to the E, in the NE part of the Roman city of colonia Aurelia Apulensis.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu