Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Alba Iulia | Punct: str. Glinca, nr. 18 (proprietar Ana Groza) | Anul: 2005

Anul   2005
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade
Epoca romană
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Aşezare urbană
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Alba Iulia
Comuna   mun. Alba Iulia
Punct
str. Glinca, nr. 18 (proprietar Ana Groza)
Sector   
Toponim   Apulum
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Drîmbărean Matei responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN    1026.02
Raport Ca urmare a cererii nr. 657/26.08.2004, către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 980/06.09.2004 înaintată MNUAI, în perioada 13-18.06.2005, pe baza contractului de cercetare nr. 354/25.04.2005, a fost executată săpătura arheologică preventivă în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul „extindere locuinţă”. Terenul în cauză este situat în zone estică a oraşului roman colonia Aurelia Apulensis.
Pentru executarea săpăturii a fost necesară demolarea vechilor anexe, după care pe acest amplasament au fost trasate trei unităţi de săpătură, notate C1…C3, cu dimensiunile C1: 2,5 x 2,5 m; C2: 2,5 x 2,5 m; C3: 3 x 3,5 m.
Dispunerea unităţilor de săpătură a fost aleasă astfel încât acestea să acopere perimetrul viitoarei construcţii.
Rezultatele cercetării arheologice sunt următoarele:
C1: 0 –0,40 m, nivel de umplutură ce suprapune depuneri aluvionare ocazionate de revărsările râului Mureş (inundaţii); -0,40 –0,96 m, nivel de umplutură – materiale ce aparţin epocii romane; -0,90 – ,96 m, pe acest palier se poate observa nivelul de călcare aparţinând edificiului de epocă romană existând în acest perimetru; -0,90 –1,38 m, nivel în care predominant este solul de culoare brun-închis (humus antic). Sporadic în acest nivel întâlnim materiale de factură romană, uşoare urme de arsură (probabil aparţinând fazei de lemn a aşezării); -1,38 –1,90 m, nivel geologic (pământ argilos); -1,90 –2 m, strat argilos (steril arheologic).
C2 – stratigrafia este asemănătoare cu cea prezentată în C1 pentru detalii vezi C1–C2; pentru detalii vezi C1-C2 profil NNE.
C3: 0 –0,12 m, platformă din beton (curte existentă); -0,12 –0,70 m, nivel de umplutură epocă contemporană; -0,70 –1,06 m, nivel de umplutură – materiale ce aparţin epocii romane; -1,06 –1,36 m, nivel ce aparţine edificiului de epocă romană existent în acest perimetru; -1,12 –1,90 m, nivel de umplutură – nivel de umplutură – materiale ce aparţin unui zid – fundaţie a clădirii romane dezafectate; -1,90 –2,10 m, pietriş utilizat ca pat de amenajare a zidului dezafectat; -2,10 –2,20 m – steril arheologic.
Analiza stratigrafică precum şi a suprafeţelor cercetate, dovedeşte faptul că ulterior epocii romane situl a suferit profunde distrugeri, în scopul recuperării materialelor de construcţii.
Zidurile edificiilor romane, fundaţiile acestora au fost demantelate, practic rămânând doar patul de amenajare realizat din pietriş.
Şi în cazul cercetării de faţă se pot distinge cel puţin o fază aparţinând edificiului de piatră precum şi nivelul fazei de lemn a aşezării romane.
În unitatea de săpătură C3 la adâncimea 1,90–2,10 m a fost identificat un pat de amenajare din pietriş aparţinând unui segment de zid. Orientarea acestuia este pe direcţia NV. Este vorba de un zid de compartimentare aparţinând unei clădiri romane. Inventarul arheologic mobil constă în fragmente ceramice tegulare şi osteologice.
Rezumat
English Abstract This plot of land is situated in the east area of the Roman city of colonia Aurelia Apulensis. To carry out the excavation it was necessary to demolish the old annexes; then three sections were drawn on this site. The setting of the excavation units was chosen so that they should cover up the area of the future construction. The stratigraphical analysis and the excavated areas prove that after the Roman period the site underwent profound damage, in order to recover the construction materials. The walls of the Roman buildings, their foundations were dismantled and only the gravel bed remained. In the case of the present excavations we can distinguish at least a phase of the stone building as well as the level of the wooden phase of the Roman settlement. In the excavation unit C3, at the depth of -1.90 - 2.10 m we identified a gravel bed of a wall segment. Its direction is NW. It is a partition wall of a Roman building. The finds include bones and sherds.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu