.
Alba Iulia | Punct: str. Aurel Vlaicu, nr. 6 (proprietar Ioan Sara) | Anul: 2005
Anul:
2005
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare urbană
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
str. Aurel Vlaicu, nr. 6 (proprietar Ioan Sara)
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Drîmbărean Matei responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Ca urmare a cererii nr. 766/12.10.2005 către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 937/14.10.2005 înaintată MNUAI, în perioada 20-21.10.2005, pe baza contractului de cercetare nr. 954/20.10.2005 a fost executată săpătura arheologică preventivă în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul „extindere locuinţă”.
Terenul în cauză este situat la ...NV de fortificaţia bastionară Alba Carolina şi a castrului legiunii XIII Gemina. Pentru cercetarea suprafeţei pe care beneficiarul urmează să o construiască, s-a ales soluţia trasării a trei unităţi de cercetare, notate SI…SIII (vezi plan fundaţii). Dimensiunile unităţilor de săpătură sunt SI: 8 x 1 m; SII: 2 x 2 m; SIII: 2 x 2 m. În perioada contemporană terenul a fost sistematizat pe verticală, aspect vizibil în stratigrafie şi corespunde nivelului A şi B (parţial); În nivelul B, nivelul de umplutură, au fost identificate şi fragmente ceramice aparţinând sfârşitului sec. XVIII-XIX, fiind puse în relaţie cu locuirea de la NV de cetatea bastionară; Începând cu adâncimea de -1,05 (-1,20 m) faţă de actualul nivel de călcare, a fost identificat un strat de humus antic, steril arheologic.
Aşa cum rezultă din cercetările arheologice întreprinse până în prezent, în perimetrul cercetat descoperirile arheologice datate în epoca romană aparţin mai degrabă unor edificii cu destinaţie de villa suburbana, densitatea acestora fiind mult mai mică decât cea a edificiilor din interiorul oraşelor romane. Acest aspect ar explica faptul că în perimetrul investigat a fost identificat un nivel de călcare corespunzător epocii romane (humus antic) dar nu au fost depistate artefacte sau vestigii aparţinând acestei perioade.

English Abstract:

The plot of land is situated to the north-west of the Alba Carolina and the camp of Legion XIII Gemina. To survey the field that the beneficiary is going to build, three sections were drawn, marked SI....SIII. The sizes of the excavation units are SI: 8 x 1 m; SII: 2 x 2 m; SIII: 2 x 2 m. During the contemporary period the field was systematised on the vertical; it can be seen in stratigraphy and corresponds to levels A and B (partially). In level B, the filling level, we identified also sherds dating back to the end of the 18th - 19th centuries, relating to the occupation level to the NW of the bastion fortress; starting from the depth of -1.05 (-1.20) m from the current treading level, we identified an ancient humus, archaeologically sterile. As it results from the archaeological excavations conducted until now, within the excavated area, the archaeological finds dating to the Roman period might belong to edifices such as villa suburbana, as their density is lower than that of the edifices inside the Roman cities. This aspect can explain the fact that within the excavated area we identified a Roman period treading level (ancient humus), but no artifacts or vestiges dating to that period were found.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO