.
Alba Iulia | Punct: str. Aurel Vlaicu, nr. 20 (proprietar Nicolae Cojanu) | Anul: 2005
Anul:
2005
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade:
Epoca modernă;
Epoca romană;
Epoca medievală
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic
Tipuri de sit:
Locuire militară;
Castru;
Cetate
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
str. Aurel Vlaicu, nr. 20 (proprietar Nicolae Cojanu)
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Drîmbărean Matei responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Ca urmare a cererii nr. 514/07.07.2005, către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 596/18.07.2005 înaintată MNUAI, în perioada 21-29.07.2005, a fost executată cercetarea arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul „construire locuinţe”.
Terenul în cauză este situat în Alba Iulia, str. Aurel Vlaicu nr.20, la cca. 200 m NNV de ce...tatea Vauban.
S-a urmărit cercetarea arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a perimetrelor a două clădiri cu destinaţie de locuinţe.
Sondajul stratigrafic executat în vederea executării studiului geotehnic, a scos în evidenţă faptul că zona a fost sistematizată pe verticală – depuneri de cca. 1-1,20 m – în timpul şi după ridicarea cetăţii Vauban – Alba Carolina. Având această informaţie, s-a luat decizia ca până la adâncimea de –1,20 m să se procedeze la evacuarea mecanizată a pământului sub supravegherea arheologică. Această abordare a vizat primul obiectiv cu o suprafaţă de 98 m2. Pe acest amplasament a fost executată săpătura mecanizată pe o suprafaţă S1 12 x 10 m până la adâncimea de –1,20 m faţă de profilul de NV al săpăturii.
De la acest nivel pe suprafaţa S1 au fost deschise cinci unităţi de săpătură notate C1…C5 fiecare cu dimensiunile de 3 x 2,5 m.
Pe al doilea obiectiv propus, cu suprafaţa de 47 m2, a fost trasată unitatea de săpătură notată C6, cu dimensiunile de 6 x 2 m, orientată pe direcţia SE-NV.
În unităţile de săpătură C1…C5, respectiv suprafaţa S1, situaţia stratigrafică este relativ unitară:
0 -0,10 m strat vegetal; -0,10 -0,30 m strat arător; -0,30 -0,90 m nivel umplutură epocă modernă şi contemporană; -0,90 -1 m nivel de călcare epocă romană corespunzător fazei a II-a a edificiilor de piatră; -1 -1,40 m nivel de umplutură epocă romană; -1,40 -1,50 m faza I a edificiilor din piatră; -1,50 -1,80 m nivel de umplutură epocă romană; -1,80 -2 m sol antic – humus; -2 -2,15 m nivel argilă (steril arheologic)
În unitatea de săpătură C6 stratigrafia se prezintă astfel:
0 -0,10 m strat vegetal; -0,10 -0,35 m strat arător; -0,35 -1,20 m nivel umplutură epocă modernă şi contemporană; -1,20 -1,30 m nivel de pardoseală locuinţă romană (faza a II-a a edificiilor de piatră); -1,30 -1,60 m nivel de umplutură (refacere fazele I-II); -1,60 -1,70 m start faza I a edificiilor din piatră; -1,70 -2 m nivel de umplutură (sub acesta se observă un nivel de călcare ce probabil corespunde fazei de lemn a aşezării de la Apulum); -2 -2,30 m sol antic (humus) – steril arheologic
Cercetarea arheologică de pe str. Aurel Vlaicu nr.20 ne oferă date interesante în special sub raport stratigrafic, în legătură cu evoluţia edificiilor de epocă romană existente în acest perimetru aflat în imediata apropiere a castrului Legiunea XIII Gemina (cca. 250 m NV). Putem spune că zona era destinată locuinţelor ce deserveau populaţia civilă în strânsă legătură cu elementul militar (canabae). În linii mari se observă că evoluţia acestei zone are similitudini cu cele două oraşe romane de la Apulum.
Un alt element stratigrafic important este legat de ridicarea cetăţii Vauban – Alba Carolina, când are loc o sintetizare pe verticală a zonei adiacente, nivelul de umplutură ajungând uneori până la 1,50 m înălţime.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO