Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Alba Iulia | Punct: Lumea Nouă | Anul: 2005

Anul   2005
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade
Neolitic târziu;
Eneolitic;
Eneolitic timpuriu;
Epoca romană
Categorie
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire;
Aşezare fortificată;
Descoperire funerară
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Alba Iulia
Comuna   mun. Alba Iulia
Punct
Lumea Nouă
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Borşan Tudor
Breazu Marius
Ciută Beatrice
Florescu Cristian
Gligor Mihai
Lipot Ştefan
Maican Ionuţ
Mazăre Paula
Toth Csaba
Cod RAN    1026.05
Raport Rezultatele analizelor arheobotanice efectuate asupra probelor prelevate de pe situl arheologic Lumea Nouă

Analizele arheobotanice efectuate asupra macroresturilor vegetale, recuperate în urma flotării probelor de sol arheologic, ne oferă o imagine a landscape-ului din perioada în care au habitat comunităţile situate în arealul respectiv.
Dintre speciile de plante relevate în acest an, cele care se încadrează în categoria generală aparţinând familiei Cerealia, sunt prezente sub forma unor cariopse şi fragmente de cariopse în număr de 19; o singură cariopsă, mai bine păstrată, a putut fi atribuită speciei de grâu emmer, mai exact Triticum dicoccum. La categoria leguminoase avem 4 fragmente de cotiledoane seminţe. Tot în această categorie, pot fi incluse şi cele 3 seminţe de Vicia ervilia, deşi acestea pot apare şi la categoria specii sălbatice incluse în dieta comunităţilor umane.
Chiar dacă macroresturile recuperate în acest an sunt puţine, alăturate celor din anii anteriori ne ajută să ne formăm o părere privind speciile de plante cultivate şi cele aflate în arealul exploatat de comunităţile respective.
Pentru o abordare mai detaliată a contextelor în care au fost relevate macroresturile vegetale vom încerca o descriere succintă a fiecăruia, (rezultatele sunt prezentate în tabelul din anexa 1):
-Proba 1, Lumea Nouă- La Colda SpIII/2005, c. E, bordei 2,10 litri sol: din cadrul probei au fost recuperate două seminţe de Vicia ervilia, un fragment de cariopsă de Cerealia şi un fragment de cotiledon de leguminoasă. În categoria alte resturi, pot fi incluse fragmentele de cărbune şi cochiliile de melci recuperate din site;
-Proba 2, Lumea Nouă -La Colda SpIII/2005, c. E, E, bordei 2,10 litri sol: au fost descoperite două cariopse de Cerealia, o sămânţă de Vicia ervilia şi două fragmente seminţe de leguminoase. Pe lângă acestea au mai fost recuperate şi alte resturi, cum ar fi fragmentele de cărbune, fragmentele osteologice şi fragmentele de lame silex;
-Proba 3, Lumea Nouă- La Colda SpIII/2005, c. E, B, adâncime: sub 1,40; context: groapa cu schelete, 10 litri sol: din acest context, provin 12 fragmente de cariopse de Cerealia;
- Proba 4, Lumea Nouă- La Colda SpIII/2005, adâncime:1,00-1,20, m. 3, sondă pământ galben arsură, 10 litri sol: nu au fost relevate macroresturi vegetale; au fost găsite doar fragmente ceramice şi osteologice;
- Proba 5, Lumea Noua-Sobaru S I/2005, adâncime: 0,70 m, context M1, 10 litri sol: conţinea trei fragmente cariopse Cerealia, o cariopsă de Triticum dicoccum având dimensiuni, L=5 mm; l=2,5 mm şi fragmente de oase.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu