.
Poşta Elan | Comuna: Vutcani | Judeţ: Vaslui | Punct: Dealul lui Ţugui | Anul: 1995
Anul:
1995
Epoca:
Epoca bronzului
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Vaslui
Localitate:
Poşta Elan
Comuna:
Vutcani
Punct:
Dealul lui Ţugui
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Mamalaucă Mircea responsabil Muzeul "Vasile Pârvan", Bârlad
Cod RAN:
Raport:


Muzeul "Vasile Pârvan" a organizat, la solicitarea Direcţiei Apelor Române - Filiala Iaşi, o campanie de săpături arheologice în apropierea satului Poşta Elan, comuna Vutcani, în punctul "Dealul lui Ţugui".


În urma cercetărilor întreprinse au fost descoperite două gropi menajere şi trei locuinţe din perioada de sfârşit a epocii bronzului, Cultura Noua. În secţiunea S I s-a descoperit o groapă m...enajeră de formă cilindrică având fundul plat; inventarul constă din câteva fragmente ceramice, oase de animale şi două jumătăţi din os rudimentar lucrate şi probabil mai puţin folosite. Pământul din groapă avea un aspect cenuşos. În perimetrul secţiunii S II au fost descoperite: o groapă menajeră (G II) şi o locuinţă (L I). Groapa menajeră avea forma unui cazan cu diametrul gurii mai mic decât diametrul fundului, care era puţin albiat. Din umplutura gropii s-a recoltat o cantitate relativ mare de oase de animal şi fragmente ceramice, iar de pe fundul gropii o cantitate apreciabilă de cărbune. În extremitatea estică a secţiunii S II s-a descoperit L I (9,5 x 7,5 m), orientată N-S. Inventarul locuinţei era destul de sărac şi consta din cinci unelte din os, un împungător din bronz, o cantitate apreciabilă de oase de animale şi mai multe fragmente ceramice. În partea de N-E a locuinţei s-au descoperit câteva fragmente provenind de la o vatră. În S III s-au descoperit alte două locuinţe, L II (6,5 x 4 m) şi L III (3,8 x 2,6 m), mult mai modeste ca suprafaţă şi inventar decât L I. L III se află la o distanţă de 2,5 m E de locuinţa L II şi conţine un strat de arsură gros de 15 cm. În afara perimetrului locuinţelor L II şi L III s-au găsit un fragment dintr-un os şi un fragment aparţinând unui topor din piatră. În zonă există mai multe locuinţe, dar din lipsa fondurilor nu au putut fi cercetate.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO