Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Avrig | Judeţ: Sibiu | Punct: Parcul Palatului Brukenthal | Anul: 2005

Anul   2005
Epoca
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);
Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade
Epoca modernă
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Civil
Tipuri de sit
Castel
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Sibiu
Localitate   Avrig
Comuna   or. Avrig
Punct
Parcul Palatului Brukenthal
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Lupescu Radu
Pascu Ioan Feodor
Cod RAN    144063.02
Raport În perioada 05.10.2005–16.10.2005 s-a efectuat o săpătură arheologică de evaluare în Parcul Palatului Brukenthal din Avrig, jud. Sibiu, la solicitarea Fundaţiei Samuel von Brukenthal. Iniţial au fost proiectate 11 sondaje, dar în final numărul acestora a ajuns la 18. Scopul săpăturii a fost acela de a identifica amenajările originale ale parcului baroc, precum: alei dispărute sau modificate, marginea lacului, eventuale amenajări legate de o fântână etc.
După cum se ştie, parcul a fost amenajat în ultima parte a sec. XVIII. Informaţiile acumulate în sondajele arheologice nu sunt însă suficiente pentru a contura o imagine de detaliu asupra evoluţiei acestui complex, în sensul datării exacte a anumitor alei, rondouri, chioşcuri etc.
Într-o cronologie relativă, putem afirma că partea cea mai folosită a parcului (şi desigur cea mai veche) se află în interiorul incintei înconjurate cu zid (cu aleea principală şi fântâna mare). În secţiunea II se evidenţiază, sub aleea veche, mai multe straturi de nivelare care sugerează reamenajări succesive ale nivelului de călcare. Situaţia este asemănătoare, în linii mari, şi în secţiunea III.
În exteriorul zidului de incintă prelungirea aleei principale are un singur nivel amenajat de călcare, fapt care indică o folosinţă limitată în timp. Toate celelalte sondaje din exterior au pus în evidenţă astfel de situaţii mai simple. Este astfel evident că parcul s-a extins mai târziu dincolo de ziduri, dar când anume, nu putem preciza. Zona parcului englezesc este de asemenea o extindere mai târzie, aici fiind identificate amenajări simple, fără stratificaţii prea complicate.
Puţinele materiale descoperite nu ne sunt de nici un ajutor, ele putând fi datate în intervale cronologice cu mult mai mari decât acela în care a fost definitivat parcul.
Rezumat
English Abstract In 2005 we undertook an archaeological survey in Brukenthal Palace Park in Avrig, Sibiu county, at the request of Samuel von Brukenthal Foundation. The goal of the excavation was to identify the original layout of the Baroque park, such as: vanished or altered alleys, the edge of the lake, possible arrangements related to a well, etc. The park was set up during the last part of the 18th century. The data gathered during the archaeological surveys do not yet suffice to figure out a detailed image of the evolution of this complex, namely the exact dating of certain alleys, round lawns, kiosks, etc. In a relative chronology, we might assert that the most used part of the park (and of course, the oldest) is inside the precincts surrounded by a wall (with the main alley and the large well). In section 2, under the old alley, there are several evening layers suggesting successive settings of the treading layer. The situation is broadly the same also in section 3. Outside the precinct wall the extension of the main alley has a single treading level, which points to a short time usage. All the other outside surveys revealed similar simpler situations. Thus it is obvious that the park extended later beyond the walls, but it is not possible to specify the period accurately. The area of the English park is also a late extension, as here simple arrangements were identified, without a too complicated stratification.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu