.
Bordeşti | Judeţ: Vrancea | Punct: Biserica "Adormirea Maicii Domnului" | Anul: 1995
Anul:
1995
Epoca:
Latene;Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Biserică
Județ:
Vrancea
Localitate:
Bordeşti
Comuna:
Bordeşti
Punct:
Biserica "Adormirea Maicii Domnului"
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bobi Victor Muzeul Vrancei, Focşani
Nicodei Aurel Muzeul Vrancei, Focşani
Cod RAN:
Raport:

Biserica fostei mănăstiri Bordeşti a fost construită între anii 1698-1699 având drept ctitor pe căpitanul Mănăilă, dregător al lui Constantin Brâncoveanu. Sondajul efectuat în anul 1995 a constat din trasarea unei secţiuni magistrale în partea de sud a axului longitudinal al bisericii cu 1=0,80 m în zona pridvor-pronaos-naos şi de 1 m în zona altarului. Adâncimea secţiunii a fost dată de adâncimea fundaţiei şi ...de stratul de pământ viu. S-au relevat următoarele date: zidurile exterioare ale bisericii, în zona pridvorului, au fundaţia cu l=1,44 m; zidul despărţitor, între pridvor şi pronaos, are fundaţia cu l=1,30 m şi cel dintre pronaos şi naos cu l=0,86 m. Fundaţiile sunt implantate pe 0,82 m în zona pridvorului şi respectiv, 1,22 m la zidul dintre naos şi pronaos. Partea inferioară a fundaţiei este realizată din cărămidă şi bolovani de râu; ea continuă cu zidărie din cărămidă cu dimensiunile de 2,6-2,65 x 13,5-14,5 x 4,5-5 m, folosind drept liant, în ambele cazuri, un mortar din var şi nisip. Postamentul mesei altarului, ca şi temelia iconostasului, au fost realizate post 1867 (monedă cu efigia regelui Carol I, 1867), urmare a unei răzuiri masive efectuată în această perioadă la interiorul bisericii. Lucrările de mai sus au fost, probabil, impuse de stadiul de degradare a monumentului (inclinare faţă de verticală). Biserica a cunoscut etape succesive de consolidare efectuate în cursul secolului XIX.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO