Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Capidava | Comuna: Topalu | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2005

Anul   2005
Epoca
Hallstatt;
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Epoca romană;
Epoca romano-bizantină;
Epoca bizantină;
Epoca medievală mijlocie;
Hallstatt
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire;
Castru;
Cetate
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Capidava
Comuna   Topalu
Punct
Cetate
Sector   
Toponim   Capidava
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Alexiu Alexandru
Constantin Nicolae
Constantin Robert
Covacef Zaharia
Dobrinescu Cătălin
Miron Costin
Opriş Ioan Carol
Pinter Zeno-Karl
Urduzia Claudia
Cod RAN    63063.01
Raport În campania 2005 cercetările arheologice sistematice de la Capidava s-au desfăşurat – pe baza autorizaţiei de săpătură arheologică sistematică nr. 66/2005 - în trei sectoare intra muros şi alte trei sectoare extra muros, pe perioada lunilor iunie-septembrie, după cum urmează: Sectorul VI; Sectorul de est; Sectorul VII; Sectorul VIII extra muros; Sectorul X extra muros; Punctul „La Bursuci”.
În sectorul de est, săpăturile dr. Z. Covacef (MINAC) s-a concentrat asupra demontării dintre c. P.76-77 – Q.76-77; Q.76 – Q.75; Q.74 – Q.73; Q.73 – Q.72 şi P.74 – P.73. Acestora li se adaugă săpături în c. P. 73, P. 76-77 şi Q. 76-77, la adâncimi diferite, funcţie de diferitele amenajări medio-bizantine şi romano-bizantine întâlnite. În sectorul VI al cetăţii au continuat cercetările conf.dr. Ioan Carol Opriş (UB) asupra clădirii romane târzii din piatră legată cu mortar şi cu arază intermediară de cărămidă, descoperită în campania precedentă - S 1/2004 (dimensiuni 15 x 2 m), prilej cu care au putut fi obţinute noi date importante legate de traseul şi tehnica constructivă a edificiului. Au fost, mai departe, deschise alte trei careuri (cu dimensiunile de 5 x 5 m, respectiv Ş-T şi U 70). Cercetarea în ultimele careuri a urmărit cartarea şi înlăturarea elementelor de arhitectură medio-bizantină (bordeie), o nouă verificare a traseului valului şi şanţului aferente castelului roman târziu, toate având ca scop atingerea straturilor inferioare, de epocă romano-bizantină. În sectorul VII, cercetările lector dr. Costin Miron (ULBS) au fost reluate, după o întrerupere de un an, şi au avut ca scop clarificarea sistemului defensiv din colţul de SV al Castrului (colţul dinspre Dunăre, partea din amonte). Săpăturile s-au desfăşurat în zona aşa-zisului turn 8 (potrivit numerotării datorate lui Grigore Florescu) şi al curtinelor H şi I. În sectorul VIII extramuran(săpături coordonate de conf.dr. Zeno Karl Pinter, ULB Sibiu) cercetările s-au concentrat asupra continuării secţiunii stratigrafice magistrale începute în 2001 (perpendiculară pe latura de SE a zidului de incintă a cetăţii, curtina G), prin săparea unui al patrulea segment, respectiv secţiunea S4/2005 (cu lungimea de 10 m, iar lăţimea de 2 m). În sectorul X (Terme) coordonat de către specialiştii MA Mangalia (drd. Robert Constantin, drd. Nicolae Alexandru, Alexandru Alexiu), au fost reluate săpături mai vechi, iar scopul săpăturilor din campania 2005 a fost acela de obţinere de noi informaţii referitoare la evoluţia constructivă a edificiului termal, precum şi raportul acestuia cu edificiu B (Ed. B). În acest sens au fost curăţate vechile săpături ale lui Valeriu Cheluţă-Georgescu, practicându-se alte două noi secţiuni: S I - de 12 x 2 m, orientată N-S; S II - trasată la E de secţiunea veche curăţată de noi, cu un martor păstrat de 1 m şi cu dimensiunile 19 x 2 m, orientată N-S. În punctul „La Bursuci” (săpături drd. Cătălin Ionuţ Dobrinescu, MINAC) au fost cercetate în cursul campaniei din vara lui 2005 o suprafaţă - S IVb (6 x 4 m), alături de un sondaj - S VI (cu dimensiunile de 1 x 13 m). [Ioan C. Opriş]
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu