Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Capidava | Comuna: Topalu | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2005

Anul   2005
Epoca
Hallstatt;
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Epoca romană;
Epoca romano-bizantină;
Epoca bizantină;
Epoca medievală mijlocie;
Hallstatt
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire;
Castru;
Cetate
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Capidava
Comuna   Topalu
Punct
Cetate
Sector   Sector VIII extramuran
Toponim   Capidava
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Alexiu Alexandru
Constantin Nicolae
Constantin Robert
Covacef Zaharia
Dobrinescu Cătălin
Miron Costin
Opriş Ioan Carol
Pinter Zeno-Karl
Urduzia Claudia
Cod RAN    63063.06
Raport Săpăturile desfăşurate în campania 2005 de către Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în sectorul extramuran de la Capidava au fost realizate cu studenţi ai universităţii aflaţi în practica studenţească. Cercetările s-au efectuat în perioada 08.08.2005–21.08.2005, cu participarea a 16 studenţi de la cursurile de zi şi I.D.D. ai Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu” (din cadrul Universităţii „Lucian Blaga”), secţiile istorie, istorie-litere şi teologie-istorie. Au participat practic 11 studenţi din anii de studiu II-IV. În plus au participat 1 masterand, 1 doctorand şi 2 studenţi de la Universitatea din Leipzig. Cercetările s-au concentrat asupra continuării secţiunii stratigrafice magistrale începute în 2001 (perpendiculară pe latura de E a zidului de incintă a cetăţii), printr-un al patrulea segment, respectiv secţiunea S4/2005, având lungimea de 10 m, iar lăţimea de 2 m.
Campania anului 2005 în sectorul VIII extramuran al cetăţii romano-bizantine de la Capidava a urmărit continuarea sistemului de cercetare stratigrafică, proiectat împreună cu regretatul Profesor Radu Florescu şi început în campania 2001 cu un prim segment dintr-o secţiune magistrală, trasată perpendicular pe latura de SE a zidului de incintă (curtina G).
În campania acestui an, s-a abordat un al patrulea segment din această magistrală stratigrafică, respectiv secţiunea S4/2005, având lungimea de 10 m, iar lăţimea de 2 m. Zona abordată prin această secţiune a fost afectată de lucrările de prelevare a zidurilor fortificaţiei efectuate în sec. trecut şi de lucrările de conservare mai recente, acţiuni ce au deranjat partea superioară a stratigrafiei. Astfel, sub actualul sol vegetal, s-au conturat imediat câteva complexe arheologice. În c. 1, 2 şi 3, în partea de E a secţiunii, s-a conturat o aglomerare de pietre, cărămizi, ceramică, oase de animale şi urme de arsură. Ceramica descoperită în acest complex este amestecată: de la ceramica romană de bună calitate, până la fragmente de căldări de lut şi de vase borcan specifice sec. X p.Chr. Între aceste materiale a fost găsită şi o monedă romană de la Maximianus (286-305 p.Chr)-AE3 tip CONCORDIA MILITVM, emisă la Roma. La adâncirea secţiunii s-a constatat ca această aglomerare nefirească de materiale din diferite epoci, reprezintă umplerea voită a unei adânciri artificiale, probabil un şanţ de apărare ce nu îşi mai justifica necesitatea în sec. X, când zona se nivelează. Coborârea acestui şanţ a putut fi urmărită până la -1,80 m.
În c. 4 şi 5, s-au cercetat două amenajări ce par să reprezinte talpa de piatră a unor locuinţe de suprafaţă uşoare. Amenajările sunt realizate în tehnica zidului sec, din piatră legată cu lut. Cum în suprafaţa cercetată de noi au fost surprinse părţi prea mici ale acestor locuinţe, nu putem încă oferi o datare clară a acestora, sperând ca prin continuarea lucrărilor în campaniile viitoare să putem clarifica acest aspect.
Cercetările din acest an au fost documentate cu desene (profile şi grundriss-uri, desene ale materialului descoperit), respectiv fotografii digitale din cursul săpăturilor, care urmează să fie cuprinse în raportul final, ce urmează a fi publicat în paginile Cronicii săpăturilor arheologice din România – campania 2005.[Zeno Karl Pinter]
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu