.
Ciocadia | Judeţ: Gorj | Punct: Codrişoare | Anul: 2005
Anul:
2005
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade:
Epoca romană târzie
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare rurală
Județ:
Gorj
Localitate:
Ciocadia
Comuna:
Bengeşti-Ciocadia
Punct:
Codrişoare
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Hortopan Dumitru Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu"
Mărgineanu-Cârstoiu Mădălina Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu"
Marinoiu Vasile responsabil Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu"
Cod RAN:
Raport:

Aşezarea civilă romană de la Ciocadia, com. Bengeşti-Ciocadia, este situată la 34 km E de oraşul Târgu Jiu, la 4 km N de DN 67 Târgu Jiu - Râmnicu Vâlcea şi la 300 m E de malul stâng al pârâului Ciocadia. Aşezarea se află pe un platou în punctul Codrişoare, la altitudinea de 440 m, pe o întindere de cca. 6 ha, având următoarele coordonate: latitudine 45º05' şi longitudinea 23º37'. Primele cercetări în zonă au a...vut loc în anul 2000, fiind efectuate de un colectiv de arheologi de la MJ Gorj, format din Vasile Marinoiu (responsabilul şantierului) şi Dumitru Hortopan.
Obiectivul cercetării a avut drept scop delimitarea aşezării rurale romane şi investigare unor eventuale substrucţii.
În acest scop s-au trasat două secţiuni, orientate N-S, având dimensiunile de 10 x 2 m şi respectiv 18 x 2 m.
Prima secţiune, S1/2005 s-a trasat la 0,50 m V de C1/2004, la limita vestică a platoului din punctul Codrişoare. La adâncimea de 0,15 m a apărut stratul arheologic roman, fiind descoperite câteva fragmente de ţiglă, cărămidă şi olane, un fund de căniţă şi un bazin de opaiţ.
La limita nordică a secţiunii (c. 10, la adâncimea de 0,15 m) s-a descoperit prima monedă romană de bronz din acest sit, un as, bine conservat, emis de împăratul Caracalla pentru mama sa Iulia Domna: AE ?, Av. IVLIA PIA FELIX AVG , Rv. VESTA, diametru 17-18 mm, RIC 595, C252, anii 211-217.
Cea de-a doua secţiune S2/2005 s-a trasat la 8 m E de prima şi 0,50 m E faţă de S1/2004, aproape de limita estică a platoului. De la adâncimea de 0,20 m au apărut fragmente de cărămizi (una din ele având imprimată laba unui câine), ţigle, olane şi vase ceramice de uz casnic lucrate cu mâna şi la roată.
În c. 11 şi 12 , la adâncimea de 0,40–0, 45 m a apărut pe o suprafaţă de 1,20 x 0, 70 m un strat de arsură - oase calcinate, cărbune şi cenuşă. Aici au mai fost descoperite fragmente ceramice de vase de uz casnic, lucrate la roată (de culoare cenuşie), 14 piroane de fier în formă de L de diferite dimensiuni (5,5 şi 7,8 cm), opt nituri din bronz de diferite dimensiuni (h = 1,3 cm şi diametrul de 1,7 cm şi h=0,6 cm şi diametrul de 0,5 cm), un vas fragmentar din bronz şi o toartă de vas din bronz ce prezenta în partea superioară un cap de leu, iar în cea inferioară un cap de gorgonă. Piesa provine probabil de la un oinochoe şi are dimensiunile de 14,9 cm înălţime şi 1,5 cm lăţime. Tot aici s-a descoperit o piesă de harnaşament din bronz cu dimensiunile de 2 cm lungime şi un diametru de 1,8 cm.
În caroul 8, la adâncimea de 0,62 m s-a descoperit o fibulă din fier cu placă dreptunghiulară (fără resort) ce are dimensiunile de 6,5 x 2,5 cm, un piron din fier, o plăcuţă de argint (?) cu urme de nituri, şi câteva fragmente de bronz ce provin de la un vas.
În c. 11-12, la adâncimea de 0,70 m s-a descoperit un mormânt roman de inhumaţie de formă dreptunghiulară, realizat din cărămizi legate cu mortar de var (întregi şi fragmentare), de diferite dimensiuni (late şi înguste), ţigle şi olane, dispuse pe cinci asize, iar pe fundul mormântului se afla un paviment de câte o cărămidă. Dimensiunile mormântului sunt: lungime 1,80 m, lăţime 0,47 m şi adâncimea de 0,40 m, iar orientarea acestuia este SV-NE. Cărămizile mormântului erau deplasate spre S, datorită presiunii solului şi al pantei de la extremitatea estică a platoului. În interiorul mormântului scheletul era răvăşit (păstrându-se o parte din craniu şi oase din membrele superioare şi inferioare), lipsind inventarul funerar, aceasta ca urmare a jefuirii lui încă din antichitate. În afara mormântului, în colţul de SV, s-a descoperit un fragment de vas din sticlă (unguentarium) din care se păstrează gâtul şi o parte din corp. Vasul, de culoare albă, are înălţimea gâtului de 8,3 cm. Tot în apropierea mormântului în profilul peretelui estic al secţiunii s-a descoperit o fibulă de argint tip ancoră (2,7 x 3,2 cm).
Din punct de vedere cronologic aşezarea romană de la Ciocadia Codrişoare, prin materialul descoperit şi mai ales al monedei din acest an, confirmă faptul că ea datează din sec. II-III p.Chr.
Din punct de vedere stratigrafic situaţia se prezintă astfel:
- între 0 şi 0,10 m este stratul vegetal actual;
- între 0,10 şi 0,50–0,70 cm stratul arheologic roman;
- de la 0,70 cm este stratul steril din punct de vedere arheologic.
Tot în această perioadă, în urma informaţiilor furnizate de către un localnic, am efectuat o periegheză la S de punctul Codrişoare, la cca. 300 m, unde s-a depistat pe o mare suprafaţă numeroase materiale de factură romană (cărămizi, ţigle, olane, vase ceramice), urmând ca în campaniile viitoare să fie investigate.
În ceea ce priveşte conservarea şi protejarea acestui sit arheologic am propus primăriei comunei Bengeşti-Ciocadia de a interzice aratul la mare adâncime în această zonă.
Abstract:
The purpose of the archaeological research from Ciocadia Codrişoare was the identification of some elements, which can determine the destination of the site. The archaeological evidence of this year consists on some bronze and iron fragments, pottery (building material and pot fragments made either by hand or by wheel) and pieces of glass. In S.1/2005 was discovered the first Roman coin of this site, one as issued by Caracalla. Besides these it was discovered a tomb in S.2/2005 which was disturbed from ancient times. Therefore, the exact position and orientation of the skeleton could not be registered and the funerary inventory has not been preserved.
The archaeological evidence dates this site between the 1st-2nd centuries AD

English Abstract:

The purpose of the excavations at Ciocadia Codrişoare was the identification of some elements that might determine the destination of the settlement. This year’s archaeological finds consist of a few bronze and iron artifacts, tile fragments, bricks and gutter tiles, pottery (hand made and wheeled) and glass fragments.
In S1/2005 we found the first Roman bronze coin in this site, an ass, issued by Emperor Caracalla.
In S.2/2005 we found a grave that had been plundered in antiquity. Therefore, the exact position and orientation of the skeleton could not be recorded, and the grave goods have not been preserved.
The archaeological evidence dates the site to the 1st – 2nd centuries AD.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO