.
Enisala | Comuna: Sarichioi | Judeţ: Tulcea | Punct: Peştera | Anul: 2005
Anul:
2005
Epoca:
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade:
Epoca romană târzie;
Epoca romano-bizantină
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Cetate;
Mormânt
Localizare pe hartă:
Județ:
Tulcea
Localitate:
Enisala
Comuna:
Sarichioi
Punct:
Peştera
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Iacob Mihaela responsabil Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Nuţu George Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Paraschiv Eugen Dorel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Cod RAN:
Raport:

Săpătura, nefinalizată încă, s-a desfăşurat în lunile februarie–martie 2005 şi a avut caracter de salvare. Zona cercetată – un mic promontoriu din lut, cu pantă accentuată S–N şi terminată abrupt spre lacul Babadag – se află la cca. 70–100 m E de fortificaţia romană târzie din punctul Peştera.
Fortificaţia amintită este situată pe un promontoriu stâncos care intră în lacul Babadag. La S şi la E aceasta est...e întărită cu şanţ care, mai ales în partea estică, se observă şi astăzi foarte bine, iar la N şi la V suprapune direct marginile abrupte ale platoului, făcând inutilă dublarea sistemului de apărare cu şanţ.
Primele menţiuni ale fortificaţiei din punctul Peştera au fost făcute la sfârşitul sec. XIX de către P. Polonic. Cele două călătorii ale acestuia (în noiembrie 1897 şi aprilie 1898) au prilejuit importante observaţii asupra sitului, completate de o hartă în care era localizat acesta, precum şi mica fortificaţie romano-bizantină din punctul Palanca – situat la o distanţă de cca. 1,5 km şi de câte un plan pentru fiecare. Polonic observase, în interiorul cetăţii, „construcţii din zid”, iar incinta, după spusele locuitorilor care săpau după piatră, avea 1–1,5 m lăţime. Ulterior, până la studiul lui Al. S. Ştefan din anul 19771 informaţiile despre cetăţile de la Enisala s-au limitat la o serie de semnalări.
Săpătura, efectuată prin trei secţiuni (două perpendiculare pe panta platoului şi una paralelă cu acesta), a dus la identificarea unui singur strat de cultură de perioadă romano-bizantină2 şi a patru morminte de inhumaţie din aceeaşi perioadă (unul de adult şi trei de copii), trei dintre acestea fiind amenajate cu tegulae. Toate mormintele au fost descoperite în partea inferioară a terasei.

English Abstract:

The excavations, not yet finalized, went on in February – March 2005 and were rescue ones. The excavated area lies about 70 – 100 m east of the late Roman fortification in the location of Peştera.
The excavations that were carried out through three sections (two perpendicular on the slope of the plateau and one parallel to it), led to the identification of a single culture layer from the Roman-Byzantine period and of four inhumation graves from the same period (an adult and three chidren), three of which have tegulae. All the graves were discovered in the lower part of the terrace.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO