.
Garvăn | Comuna: Jijila | Judeţ: Tulcea | Punct: Bisericuţa | Anul: 2005
Anul:
2005
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca romano-bizantină;
Epoca bizantină;
Epoca medievală timpurie
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Cetate;
Biserică
Județ:
Tulcea
Localitate:
Garvăn
Comuna:
Jijila
Punct:
Bisericuţa
Toponim:
Dinogetia
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Barnea Alexandru responsabil Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Ionescu Mihai Severus Baza 90 Transport Aerian Otopeni
Olariu Cristian Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Paraschiv-Grigore Eugen Marius Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Cod RAN:
Raport:

Obiective: în principal, realizarea lucrărilor de conservare primară, înregistrare şi marcare a materialului arheologic. De asemenea, cercetare arheologică în sectorul extra muros.
În campania din 2005, accentul a fost pus pe conservarea primară. Datorită faptului că situl se afla într-o stare avansată de degradare, s-a impus ca prioritate absolută efectuarea de lucrări de conservare primară. Pe lângă aces...tea, au fost realizate două secţiuni – S6P şi S3C1A, în sectorul extra muros, pentru clarificarea situaţiilor apărute în campaniile precedente. De asemenea, s-a continuat reamenajarea depozitului.
În privinţa lucrărilor de conservare primară, lucrările au început la bisericuţa bizantină, unde au fost efectuate lucrări în lungime totală de 7 m liniari, dată fiind starea avansată de degradare a zidurilor dinspre V şi S. La domus, au fost efectuate, de asemenea, lucrări de conservare în lungime totală de 16,60 m liniari, totalul fiind de 23,60 m liniari conservaţi.
În S6P (dimensiuni 3,00 x 2,00 m, martor 0,50 m faţă de S6, orientare NV-SE, în prelungirea S6), în colţul de NE, la –0,70 m, a fost identificată o podea formată din pământ cenuşiu bine tasat, având în componenţă pietricele şi fragmente ceramice de mici dimensiuni. Probabil podeaua aparţine unui bordei din ultima fază de locuire a cetăţii (sec. XII p.Chr.) şi a fost spartă în partea de N de o groapă menajeră. În partea de E a secţiunii, la –1,20 m, a fost identificată o podea din pământ cenuşiu bine tasat, spartă pe alocuri, care poate fi pusă în legătură cu vatra descoperită în campania din 2003 (S3C1P, -1,60 m; adâncimea diferită este dată de panta descendentă dinspre cetate). Dintre descoperirile mărunte din această secţiune, se cuvin menţionate un opaiţ păstrat fragmentar (-0,50 m) şi o monedă de bronz (-0,35 m), din păcate ilizibilă.
Paralel cu S6P (spre V) şi în continuarea S3C1P, lăsându-se un martor de 0,50 m, a fost deschisă secţiunea S3C1A, cu dimensiuni 4,50 x 2 m. Aici, la –0,63 m, a fost identificat un nivel de incendiere având în componenţă urme de arsură, oase de animale, pietre de mici dimensiuni, tegulae şi fragmente ceramice. La –0,72 m, a fost identificat un nivel de călcare format din pământ cenuşiu bine tasat, probabil corespunzând celui descoperit în S6P (colţul de NE). De asemenea, în colţul de SV al secţiunii, la –0,90 m, a fost identificată o monedă de bronz, din păcate ilizibilă. Sperăm ca în campaniile viitoare, situaţia apărută în sectorul extra muros să fie clarificată.
Au fost descoperite şi mai multe monede în contexte neclare (passim), atât în cetate, cât şi pe drumul care trece prin faţa rezervaţiei (în număr de 3).

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO