.
Goleşti | Comuna: Bălileşti | Judeţ: Argeş | Punct: Silişte | Anul: 2005
Anul:
2005
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Argeş
Localitate:
Goleşti
Comuna:
Bălileşti
Punct:
Silişte
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Croitoru Costin Muzeul Judeţean de Istorie Galaţi
Măndescu Dragoş responsabil Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti
Cod RAN:
Raport:

La mijlocul lunii noiembrie 2005, MJ Argeş a executat un sondaj de verificare în punctul Silişte, pe proprietatea Vasile Ceauşescu. Punctul sondat se află la aprox. 500 m V de râul Bratia (afluent de pe partea dreaptă al Râului Târgului), pe un teren uşor mai înălţat în raport cu zona înconjurătoare, imediat la V de şoseaua Băjeşti-Slănic şi la S de proprietatea Gheorge Dimulescu. Terenul respectiv este ocupat,... de obicei, cu culturi agricole (cereale). Punctul de pornire al acestui sondaj a fost reprezentat de marea cantitate de fragmente ceramice preistorice şi romane aflate în colecţia prof. Dan Dimulescu din localitate, despre care posesorul lor susţinea că proveneau din punctul amintit, fiind descoperite cu mai bine de trei decenii înainte, în timpul construirii casei familiei Gheorge Dimulescu. De asemenea, am fost informaţi de proprietarul colecţiei că zona fusese ulterior vizitată de către fostul director al Muzeului din Câmpulung, Flaminiu Mârţu, însoţit de Vlad Zirra, care confirmaseră caracterul antic al descoperirilor.
Sondajul a constat din două secţiuni de 15 x 1 m, orientate N-S, având drept scopul evidenţierea stratigrafiei şi reperarea eventualelor situri din care ar fi provenit importanta cantitate de material ceramic. Rezultatele au fost, mai degrabă, negative. Deşi secţiunile au fost amplasate la mai puţin de 30 m S de locul în care ar fi fost descoperite acum treizeci de ani fragmentele ceramice, cantitatea de material recoltată în urma săpăturilor noastre a fost infimă. Această situaţie poate fi explicată, cel puţin parţial, prin nivelările masive ale terenului, efectuate cu buldozerele, prin 1978-1981 de fostul CAP Bălileşti, nivelări care au avut ca rezultat bulversarea şi distrugerea eventualelor nivele arheologice. După spusele localnicilor, tot în acea perioadă s-a procedat la aducerea unor cantităţi importante de pământ şi pietriş pentru umplerea unei viroage naturale. Fiind informaţi despre aducerea acestor cantităţi suplimentare de pământ, am adâncit săpătura până la –2,5 m.
Stratigrafia se prezintă astfel: sol actual negru (0,40 m); nivel cu pământ amestecat cu pietriş şi humă (0,80 m); straturi succesive de humă şi nisip amestecat cu pietriş (sol viu, de la –1,2/–1,3 m). Nu a fost evidenţiat decât în unele locuri, pe profil la –1/–1,1 m, un slab nivel arheologic, bulversat şi discontinuu, reprezentat de un strat subţire (cca. 0,10 m grosime), din care au fost recoltate rare fragmente ceramice la roată, în general atipice, dintr-o pastă fină, bine frământată şi arsă oxidant, uniform, probabil de factură romană, precum şi un fragment dintr-o piesă de fier, nedeterminabilă. Deşi sondajul nu a avut rezultate încurajatoare, nu este, totuşi, exclus ca în punctul Silişte să fi existat o locuire de epocă romană, la numai câţiva kilometri V de traseul limesului transalutan. [Dragoş Măndescu]

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO