.
Istria | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2005
Anul:
2005
Epoca:
Epoca greacă şi elenistică;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca migraţiilor (sec. III - VI)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca romană târzie;
Epoca post-romană;
Epoca romano-bizantină;
Epoca antică;
Epoca greacă;
Epoca elenistică
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic
Tipuri de sit:
Cetate
Localizare pe hartă:
Județ:
Constanţa
Localitate:
Istria
Comuna:
Istria
Punct:
Cetate
Sector:
Basilica extra muros
Toponim:
Histria
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Scurtu Florin SC GEI PROSECO SRL, Bucureşti
Suceveanu Alexandru responsabil Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

Cercetări geofizice
În anul 2005 am realizat în acest sit arheologic o cercetare magnetometrică de mare detaliu în zona de NV a Platoului de Vest (cartierul extra muros), unde se află o serie de tumuli vizibili la suprafaţa terenului.
Cercetarea magnetometrică a început imediat la E de cei trei tumuli din partea de NV a cartierului, în apropiere de „sectorul X”.
Hărţile magnetometrice obţinute i...ndică o situaţie arheologică destul de complexă (această complexitate s-a făcut remarcată şi în săpăturile arheologice propriu zise), fiind însă vizibile anumite tendinţe anomale clare, care, după cum ne indică o comparaţie între anomaliile noastre geofizice şi rezultatele săpăturilor arheologice efectuate până în prezent, trebuie să corespundă unor pavaje din resturi ceramice şi fragmente de şisturi verzi, precum şi prezenţei unor probabile ziduri (sau măcar a temeliilor lor olbiene).
Harta magnetometrică filtrată arată prezenţa unor zone anomale orientate preponderent NNV-SSE şi NE–SV, dar şi V-E.
O anomalie situată în zona de S a hărţii magnetometrice, la E de „sectorul X”. se pare că suprapune un pavaj în una din secţiunile deja săpate, dar alura acestei anomalii, care include o zonă lungă de cca. 10 m de forma literei S culcate, formă căreia nu îi găsim o explicaţie logică pentru o stradă, poate indica faptul că este vorba mai degrabă de un zid care prezintă în zona respectivă o „şicană” (aceasta din urmă reprezentând probabil chiar o intrare).
Finanţarea lucrării s-a realizat din fondurile MEC, prin Programul CERES.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO