.
Lapoş | Judeţ: Prahova | Punct: Poiana Roman | Anul: 2005
Anul:
2005
Epoca:
Paleolitic şi mezolitic
Perioade:
Paleolitic superior
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare deschisă
Localizare pe hartă:
Județ:
Prahova
Localitate:
Lapoş
Comuna:
Lapoş
Punct:
Poiana Roman
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Anghelinu Mircea Universitatea "Valahia", Târgovişte
Cârciumaru Marin responsabil Universitatea "Valahia", Târgovişte
Cârstina Ovidiu Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Târgovişte
Cosac Marian Universitatea "Valahia", Târgovişte
Dumitru Florin Cosmin Universitatea "Valahia", Târgovişte
Mărgărit Monica Universitatea "Valahia", Târgovişte
Niţă-Bălăşescu Loredana-Cristina Universitatea "Valahia", Târgovişte
Cod RAN:
Raport:

În perioada 05.07.–13.07.2005 s-au desfăşurat cercetările arheologice în aşezarea paleolitică de la Lapoş - Poiana Roman. Finanţarea a fost asigurată de CNMCD Târgovişte, iar forţa de muncă de o grupă de studenţi din cadrul Facultăţilor de istorie-arheologie şi istorie-geografie ale UV Târgovişte.
Lucrările s-au concentrat în partea de SV a poienii, mai exact, la liziera pădurii şi imediat în dreapta vechi...ului drum care duce la Valea Unghiului. Secţiunea, numerotată SXXX, cu dimensiunile de 3 x 2 m, a fost deschisă la E faţă de SXXVIII/2004 şi la N de SXXVI/2001. Cele şase carouri au fost orientate spre N: A1-A2 la S şi C1-C2 spre N. Decaparea s-a realizat în niveluri minimale de 0,02 m, uneori prin răzuire, fiecare piesă fiind înregistrată în momentul descoperirii. După decaparea brazdei, primele niveluri ne-au oferit, în special, suporturi: aşchii, puţine lame fragmentare, nici un nucleu, câteva spărturi/fragmente sparte natural.
Observaţiile stratigrafice, realizate în anii anteriori, sunt confirmate şi în această secţiune. Din păcate, şi această secţiune confirmă bulversarea stratului superior, datorată lucrărilor agricole.
Ansamblul litic descoperit este caracterizat de etapele iniţiale ale exploatării litice, respectiv de aducerea în sit a blocurilor de materii prime, decorticarea şi amenajarea lor, în vederea extragerii acelor suporturi care orientează debitajul. În categoriile de suporturi observabile predomină aşchiile, în proporţie de 78,27%, urmate de lame (15,41%), lamele (2,90%), galeţi (0,50%) şi nuclee (0,90%). Abandonul acestora ar putea fi explicat prin prezenţa unor accidente survenite în cursul debitajului sau a unor impurităţi în interiorul blocului de materie primă, care fac imposibilă continuarea în condiţii optime a debitajului.
Materia primă folosită este dominată în proporţie covârşitoare de opal (98,19%), urmat de gresie (1,20%), silex (0,50%) şi menilit/calcedonie (0,10%).
Până la adâncimea medie de 0,48 m de la caroiaj, densitatea materialului litic este foarte scăzută. Singurele carouri cu o frecvenţă mai ridicată a pieselor sunt A2 şi B2, despărţite de un martor de 0,50 m, de carourile A1 şi B1 ale SXXVIII/2004. Numărul maxim de piese a fost surprins în A2 la -0,32 m. La adâncimile de 0,58 m (A1, A2), 0,60 m (B1, B2) şi 0,62 m (C1, C2), situaţia rămâne aceeaşi, cu excepţia câtorva piese interesante: o lamelă à dos în A2, un nucleu conic, în B1, pe a cărui suprafaţă de debitaj se pot observa negativele de desprindere ale ultimelor suporturi obţinute (lamele) şi o lamelă tip coup de burin, cu o margine retuşată, din opal, în B1. Densitatea scăzută a materialului litic poate indica apropierea de limita nordică a aşezării, la lizieră.

English Abstract:

In 2005 we conducted archaeological excavations in the Paleolithic settlement of Lapoş - Poiana Roman. The works focused on the south-west part, at the border of the forest and straight to the right of the old road leading to Valea Unghiului. The stratigraphical observations, made in previous years, are confirmed also in this section. Unfortunately, also this section confirms the disturbance of the upper layer, due to agricultural works. The lithic complex uncovered is characterized by the initial phases of lithic exploitation, that is by bringing into the site raw matter blocks, their processing, in order to extract those supports directing the discharge. The categories of noticeable supports include chips, in proportion of 78.27%, followed by blades (15.41%), small blades (2.90%), rock fragments (0.50%) and nuclei (0.90%). Their desertion might be explained by the occurrence of accidents taken place during the discharge or of some impurities inside the raw matter block, that make it impossible to continue discharging under optimal conditions.
The raw matter used the prevails is opal (8.19%), followed by sandstone (1.20%), flint (0.50%), and menilite/calcedony (0.10%). The density of the lithic material is very low all down to the average depth of 0.48 m from the section. The only squares with a higher occurrence of the pieces are A2 and B2, separated by a baulk of 0.50 m. The highest number of pieces was found in A2 at -0.32 m. The low density of the lithic material can indicate the proximity of the north border of the settlement.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO