Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Meteş | Judeţ: Alba | Punct: Piatra Peşterii | Anul: 1996

Anul   1996
Epoca
Epoca bronzului
Perioade
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Meteş
Comuna   Meteş
Punct
Piatra Peşterii
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    5586.01
Raport Aşezarea preistorică este amplasată pe malul stâng al văii Albinei într-o zonă în care au fost dezgolite prin eroziune un
grup de stânci calcaroase, pe vârful celei mai impozante dintre ele aflându-se un platou oval, prielnic locurii. Platoul este
mărginit pe trei părţi de pereţi abrupţi, la baza cărora curge valea Albinei, singura zonă de acces fiind latura nordică, care
continuă cu o pantă domoală.
Continuându-se cercetările din anii precedenţi (1994-1995) în anul 1996 săpăturile s-au concentrat în zona sudică a
platoului, unde se constatase cea mai intensă locuire. Aici au fost deschise două secţiuni (S.IB şi S.IV) precum şi o
casetă, care au furnizat importante observaţii stratgrafice şi un bogat material arheologic.
Stratul de cultură, având o grosime medie de cca. 0,60-0,80 m cuprinde două nivele de locuire aparţinând fazei Coţofeni
III, suprapuse de un nivel aparţinând bronzului timpuriu. Surprinderea colţului unei locuinţe de suprafaţă aparţinând culturii
Coţofeni în S.IV, cuprinzând un bogat material ceramic ne-a determinat să deschidem o casetă pentru dezvelirea integrală
a locuinţei. Ocupând o suprafaţă de cca. 6 metri pătraţi, locuinţa se prezenta sub forma unei suprafeţe acoperite cu bulgări
masivi de chirpic, cu amprentele structurii lemnoase (pari şi nuiele împletite). În colţul NV au fost descoperite un număr
de cinci râşniţe de gresie, întregi sau fragmentare. Atât printre bucăţile de chirpic aparţinând pereţilor prăbuşiţi şi locuinţei,
cât şi sub el, au fost descoperite numeroase vase întregi sau întregibile, majoritatea ornamentate în tehnica
"împunsăturilor succesive". O formă aparte o reprezintă un vas având două proeminenţe în formă de potcoavă, perforate
vertical, având analogii mai ales în zona sudică a Banatului.
Materialul aparţinând bronzului timpuriu este în întregime fragmentar, el putând fi încadrat într-un facies cultural specific
zonei SV transilvănene. Se impune continuarea cercetărilor şi în anii următori, ele urmând şi în cimitirul contemporan aşezării.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu