Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Mangalia | Judeţ: Constanţa | Punct: Cartier Dobrogea II, lot 6-8 | Anul: 2005

Anul   2005
Epoca
Epoca greacă şi elenistică;
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade
Epoca romană timpurie
Categorie
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Necropolă plană
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Mangalia
Comuna   mun. Mangalia
Punct
Cartier Dobrogea II, lot 6-8
Sector   
Toponim   Callatis
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Ionescu Mihai
Radu Laurenţiu
Ungureanu Mădălina
Cod RAN    60491.11
Raport Rezumatul de faţă prezintă rezultatele unei cercetări arheologice preventive desfăşurate în lunile iunie-iulie 2005 în Mangalia, cartier Dobrogea II, str. Oituz, zona extramurană a anticului Callatis. Au fost identificate şi cercetate nouă complexe funerare de perioadă romană. Ritul funerar preponderent utilizat a fost inhumaţia, cu defuncţii depuşi în firidă (laterală şi longitudinală). Într-un singur caz s-a utilizat incineraţia cu ardere pe loc (rug busta).
Inventarul funerar este relativ bogat, constând în vase ceramice (ulcioare de diferite tipuri, opaiţe, boluri), vase din sticlă (majoritatea unguentarii), piese de podoabă (inele din sticlă şi bronz, mărgele din sticlă şi aur) şi material numismatic.
În urma acestei cercetări s-a pus în evidenţă un nou sector al necropolei callatiene timpurii, situat în vecinătatea zonelor cercetate de către Constantin Preda, cercetări reluate în 2000, 2003 şi 2005 cu prilejul săpăturilor arheologice preventive.
Rezumat
English Abstract The present abstract presents the results of a rescue excavation carried out in June and July 2005 at Mangalia, Dobrudja 2 District, Oituz Street, the area outside the walls of ancient Callatis. Nine Roman period graves were identified and excavated. The prevailing burial rite used was cremation, as the dead laid in a (lateral and longitudinal) niche. Instantaneous cremation (rug busta) was used in a single case. The grave goods are numerous, consisting of pottery (jars of various types, lamps, bowls, a.s.o.), glassware (mostly anointment vessels), ornaments (glass and bronze rings, glass and gold beads), and numismatic material. Following these excavations we uncovered a new sector of the early Callatis cemetery, situated near the areas excavated by Constantin Preda, excavated resumed in 2000, 2003 and 2005 on the occasion of rescue excavations.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu