.
Pianu de Jos | Judeţ: Alba | Punct: Cleje | Anul: 1996
Anul:
1996
Epoca:
Epoca bronzului
Perioade:
Epoca bronzului
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Localizare pe hartă:
Județ:
Alba
Localitate:
Pianu de Jos
Comuna:
Pianu
Punct:
Cleje
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Ciugudean Horia responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

În anul 1996 au fost executate primele sondaje în aşezarea preistorică situată la marginea S-V a localităţii Pianu de Jos, pe locul numit "Cleje". Datorită prezenţei culturilor agricole, zona investigată s-a aflat spre periferia sudică a aşzării, unde stratul de cultură are o grosime relativ redusă (0,40-0,50 m), partea sa superioară fiind deranjată de arături. În cadrul secţiunii practicate, au fost descoperit...e fragmente ceramice aparţinând Hallstattului mijlociu (cultura Basarabi) precum şi ceramică specifică culturii Wietenberg. Cele mai interesante descoperiri le reprezintă însă o serie de materiale ceramice, decorate cu striuri şi impresiuni textile, databile la sfârşitul perioadei timpurii a epocii bronzului. În asociere cu ele a fost găsită şi o bucată de metal topit (cupru sau bronz) având încrustate pe suprafaţa sa fragmente de cărbune. Ea reprezintă o dovadă certă a exploatării zăcămintelor cuprifere, semnalate în literatura de specialitate în zona văii Pianului. Această descoperire impune continuarea cercetărilor în punctul respectiv, în vederea îmbogăţirii cunoştinţelor privind exploatarea şi prelucrarea metalelor neferoase în zona S-V a Transilvaniei la începutul epocii bronzului.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO