.
Sibişeni | Comuna: Vinţu de Jos | Judeţ: Alba | Punct: Deasupra Satului | Anul: 1996
Anul:
1996
Epoca:
Epoca bronzului
Perioade:
Epoca bronzului
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Localizare pe hartă:
Județ:
Alba
Localitate:
Sibişeni
Comuna:
Vinţu de Jos
Punct:
Deasupra Satului
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Andriţoiu Ioan responsabil Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Pentru elucidarea problemelor legate de epoca bronzului şi începutul epocii fierului, au fost continuate, în acest an, săpăturile de pe şantierul arheologic de la Sibişeni - "Deasupra Satului" (comuna Vinţu de Jos). Au fost executate două secţiuni (S VII şi S VIII), de 20 x 1,50 m, orientate S-N, înspre limita nordică a staţiunii. A fost evidenţiată existenţa şi în această zonă o locuire aparţinând culturii Wie...tenberg, Fazele II-III. În S VIII, pe botul terasei a fost surprinsă şi o locuire aparţinând bronzului final, cultura Noua. Este cel mai vestic punct al purtătorilor acestei culturi în spaţiul intracarpatic.
Deosebit de important este faptul că locuirea de aici documentează succesiunea şi, parţial, simbioza culturală Wietenberg - Noua, element deosebit de important pentru definirea trăsăturilor etapei de început a bronzului târziu din acest spaţiu.
Aceste rezultate, pe care le putem socoti de excepţie pentru problematica urmărită, impun continuarea săpăturilor pe acest şantier şi în 1997.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO