.
Şeuşa | Comuna: Ciugud | Judeţ: Alba | Punct: La cărarea morii | Anul: 1996
Anul:
1996
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului;Hallstatt;Latene
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Alba
Localitate:
Şeuşa
Comuna:
Ciugud
Punct:
La cărarea morii
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Andrei Ştefan Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Breazu Marius Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Ciută Marius Mihai Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Daisa Beatrice Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

La punctul numit "La cărarea morii" din hotarul satului Şeuşa (comuna Ciugud), săpăturile au avut un caracter de salvare, zona fiind afectată de exploatările carierei de bentonită, începute încă din 1986. Pentru o primă etapă, a fost abordată latura de N-V a carierei, în care se distingea un strat de cultură cu o grosime variabilă, între 0,30-2,50 m. S-a aplicat o metodă adecvată unei astfel de cercetări, con...stând din taluzări parţiale şi secţiuni de sondaj. Observaţiile stratigrafice şi materialele scoase la lumină, atestă existenţa în acest punct a unor secvenţe cultural-cronologice, începând cu cultura Criş (mai precis o fază timpurie a acestei culturi), urmată de locuiri distincte aparţinând epocii bronzului (îndeosebi gropi), Hallstattului, perioadei Latène clasice (dacice), suprapuse de o locuire din epoca romană, aparţinând probabil, unei vilae rusticae. Acestei ultime locuiri îi sunt asociate şi materiale sporadice din evul mediu timpuriu. Considerăm necesară continuarea cercetărilor, pentru a lămuri, pe de o parte întinderea aşezărilor şi locuirilor, iar pe de altă parte intensitatea acestora "în interior", în zona staţiunii încă neafectată de exploatarea de bentonită.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO