Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Radovanu | Judeţ: Călăraşi | Punct: Gorgana a doua | Anul: 2005

Anul   2005
Epoca
Epoca bronzului;
Hallstatt;
Latene
Perioade
Epoca bronzului târziu;
La Tène
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire;
Aşezare rurală
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Călăraşi
Localitate   Radovanu
Comuna   Radovanu
Punct
Gorgana a doua
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Comşa Alexandra
Constantin Cristina
Lungu Simona
Mecu Laurenţiu
Mocanu Andrei Cosmin
Morintz Alexandru
Schuster Cristian
Semuc Cătălina
Şerbănescu Done
Cod RAN    104760.07
Raport Utilajul litic descoperit în campania 2005
Campania desfăşurată în anul 2005 a adus în atenţia colectivului de săpătură un număr de 6 piese din silex şi alte roci.
Cele cinci piese din silex sunt toate de tip lamă şi prezintă pe faţa superioară desprinderi anterioare predeterminate paralele (4) şi subparalele (1). O singură lamă a fost descoperită într-o groapă atribuită pe baza conţinutului (ceramică) epocii bronzului, celelalte patru fiind scoase la suprafaţă din stratul de cultură situat la adâncimi cuprinse între 1,30 şi 1,50 m, care aparţine, de asemenea, bronzului final, cultura Radovanu.
Lungimile lamelor variază între 7 şi 13 cm, iar lăţimile meziale între 3 şi 4 cm. Din cele cinci lame doar una este neretuşată, celelalte prezentând toate retuşe.
Lama neretuşată prezintă un bulb proeminent, talon faţetat şi pe faţa inferioară o convexitate aproape de zona mezială, rezultată în urma unui accident de debitaj.
Lama descoperită în groapă are aplicate pe latura stângă retuşe directe, continui, abrupte, lamelare, în timp ce latura dreaptă este caracterizată de retuşe inverse, discontinui, scurte. Bulbul piesei este proeminent, talonul faţetat, iar pe faţa superioară conservă cortex, fiind astfel printre primele lame desprinse din nucleu.
A treia lamă are bulbul proeminent, talonul faţetat şi prezintă pe latura stîngă retuşe directe, continui, abrupte, lamelare, în vreme ce pe latura opusă retuşele sunt discontinui, directe, scurte, solzoase.
Următoarea lamă este un fragment mezial ce prezintă doar pe una din laturi retuşe inverse, continui, scurte, razante, solzoase. La unul din capete lama prezintă o troncatură dreaptă. Trebuie să menţionăm faptul că pe latura retuşată se remarcă lustru rezultat probabil în urma utilizării ei la tăiatul cerealelor.
Ultima lamă, de fapt tot un fragment mezial, este retuşată pe ambele laturi, însă pe una din ele prin aplicarea de retuşe discontinui. Pe această latură retuşele sunt directe, abrupte şi paralele, iar pe cealaltă ele sunt directe, razante, marginale, solzoase. Pe latura caracterizată de retuşe continui fragmentul de lamă prezintă- ca şi cel precedent- lustru datorat utilizării lui în procesul de culegere a cerealelor.
În ceea ce priveşte materia primă trebuie spus că cele două lame ce prezintă lustru sunt realizate dintr-un silex de bună calitate, omogen, de culoare maronie, provenit cel mai probabil din platforma balcanică , ceea ce arată că între populaţiile de la nord şi sud de Dunăre se realiza un schimb de materii prime. Silexul din care au fost realizate celelalte trei piese este neomogen, cu impurităţi, are culoarea bej-maroniu şi provine probabil din Dobrogea.
Ultima piesă este un fragment de topor realizat probabil dintr-un şist silicios de culoare neagră. Piesa are o lungime de 7,5 cm şi o lăţime mezială de 4 cm. Gaura pentru înmănuşare are un diametru de 2 cm şi este realizată la o distanţă de 4,5 cm de partea activă. Datorită unei intense utilizări partea activă este puternic afectată.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu