Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Sighişoara | Judeţ: Mureş | Punct: Dealu Viilor, necropolă | Anul: 2005

Anul   2005
Epoca
Epoca bronzului;
Hallstatt;
Latene;
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca migraţiilor (sec. III - VI);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Epoca post-romană;
Epoca medievală mijlocie;
Epoca bronzului mijlociu;
Epoca bronzului târziu
Categorie
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire;
Necropolă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Mureş
Localitate   Sighişoara
Comuna   mun. Sighişoara
Punct
Dealu Viilor, necropolă
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Baltag George Muzeul de Istorie Sighişoara
Harhoiu Radu responsabil Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Ioniţă Adrian Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Spânu Daniel Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Udrişte Sibelius Adrian Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Cod RAN    114523.05
Raport Campania s-a desfăşurat în perioada 16 iulie-13 august 2005. Punctul „necropolă” se află la cca. 300 m în amonte de zona aşezării a sitului arheologic Sighişoara Dealu Viilor. Cercetările arheologice întreprinse aici au dus la identificarea şi cercetarea a unor importante vestigii arheologice (390 complexe) aparţinând epocii bronzului (cultura Wietenberg, cultura Noua) şi apoi epocii postromane şi de la începutul epocii medievale. Ansamblurile postromane sunt reprezentate prin mai multe necropole (sfârşitul sec. III - începutul sec. IV; sec. IV; sec. VI) a unor complexe de aşezări (cuptor de ars ceramică din sec. IV; locuinţă din sec. VIII) în timp ce începutul epocii medievale este ilustrat printr-o întinsă necropolă din sec XII.
Cercetările din anul 2005 continuă un şir lung de campanii întreprinse în acest punct începând din anul 1989 şi care, din lipsă de fonduri au trebuit a fi întrerupte în anii 1997-1999. În felul acesta s-a conturat şi una din problemele urmărite de cercetarea din acest an şi anume aceea a identificării în teren a vechilor săpături, ceea ce permite şi condiţionează racordarea şi integrarea noilor cercetări în cadrul unui program logic de investigare arheologică. Menţionăm că deşi zona a fost declarată rezervaţie arheologice, aici în urma schimbării regimului de proprietate a solului, au avut loc schimbări masive, care au dus la degradarea microzonei, au dus la pierderea sistemului de borne şi din păcate şi la distrugerea unor complexe arheologice.
În acelaşi timp s-a avut în vedere posibila identificare în teren a orizontului funerar specific sec. VIII, în punctul aşezare existând o locuire de o intensitate apreciabilă. În vederea îndeplinirii scopului cercetării, ţinând seama de mijloacele financiare reduse s-a deschis o suprafaţă (Sd.1/05) de 5 x 7,5 m şi s-a lucrat la cazma şi după caz la şpaclu, detaşarea complexelor obţinându-se prin răzuiri repetate. Materialul arheologic a fost recoltat pe complexe, spălat şi depozitat în pungi şi cutii şi pe palete în depozitul de tranzit al bazei arheologice. Cu ocazia cercetărilor arheologice din acest an au fost dezvelite următoarele complexe (complexele se numerotează în continuarea celor din campaniile anterioare):
Complexului Nr. 398 (Sd.1/05) la –0,70 m, groapă cu umplutură de lut cu diametrul de 30 x 20 m. Fără inventar.
Complexul Nr. 399 (Sd.1/05) la ad. de -0,68 m, groapa cu umplutură de lut, cu diametrul de 0,60 m; pare să fie un gang de animal. Fără inventar.
Complexul Nr. 400 (Sd.1/05) La -0,58 m aglomerare cu cărbuni, fragmente de oase calcinate (?!), bucăţi de cărbune. Nu parte să fi fost mormânt. Dimensiuni: 0,15 x 0,20 m.
Complexul Nr. 401 = M.189 (Sd.1/05, pe latura de V) la –0,85 m, pată galbenă, de formă rectangulară, care intră parţial în mal. În umplutură cărbune, fragmente mici ceramice modelate cu mâna, şi bucăţi mici de chirpici; ar putea fi groapa unui mormânt de inhumaţie jefuit, groapa ajungând până la ad. de -1,56 m.
Complexul Nr. 402 (Sd.1/05, în centrul) la -0,67 m îngrămădire de pietre cu puţin chirpici şi câteva fragmente ceramice; pare a fi o podea de pietre, corespunzând nivelului hallstattian. Inventar: printre pietre au apărut oase de animal şi fragmente ceramice hallstattiene şi fragmente de scoică.
Complexul Nr. 403 = M.190 (Sd.1/05, latura de N). prins parţial în secţiune, sub forma unei pete de culoare negru închis şi care continuă sub profilul de N. În umplutura gropii, la -1,15 m, s-a găsit un os uman lung, probabil un femur; la –1,54 m, adâncime la care se profilează groapa mult mai bine, au apărut oase umane; fundul gropii la -1,62 m; probabil mormânt jefuit.
Complexul Nr. 404 = M. 191 (Sd.1/05) Mormânt de inhumaţie. Copil (4-5 ani). Groapă de formă rectangulară cu colţurile rotunjite. Dimensiuni: 105 x 0,50 m; Pare a fi fost deranjat de un gang de animal. Decubit dorsal cu braţele întinse pe lângă corp, picioarele întinse, capul pe o parte, cu faţa spre S. Orientare: NNE 700 ‰. Mormânt de inhumaţie. Copil (4-5 ani). Groapă de formă rectangulară cu colţurile rotunjite. Dimensiuni: 1 x 0,50 m; decubit dorsal cu braţele întinse pe lângă corp, picioarele întinse, capul pe o parte, cu faţa spre sud. Orientare: NNE 700 ‰. Inventar: 1. a. Mărgele de sticlă de diferite dimensiuni: a1: 2 albastre, a2: 2 negre, a3: 1 negru-maroniu, a4: 20 f. mici, verzui, la gât; b. colţ de câine, folosit ca pandantiv, la gât; c. mărgea tubulară, lungă, stalactită de tip macaroană, la gât. 2. mărgele a1: transparentă, cu incrustaţie verde, a2: cu striuri, la mâna dreaptă 2a-b: două fibule de argint, diferite, una cu orificiu pentru axul resortului, cealaltă cu arcul îndoit pentru a fixa axul resortului; dimensiuni: 3,5 cm si 4,1 cm. 4. Cană bitronconică, modelată la roata rapidă, din pastă de culoare cenuşie, în stânga craniului; dimensiuni: cca. 10 cm.
În afara acestor complexe au mai fost scoase la iveală fragmente ceramice aparţinând epocii bronzului, Hallstatt, medievale (sec. XII), oase de animale, precum şi un as: AE, MARCUS AURELIUS (161-180), G.: 11,85 g/ Dm.: 26 mm.[Radu Harhoiu]
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu