.
Câmpulung | Judeţ: Argeş | Punct: castrul Pescăreasa - Jidava | Anul: 1996
Anul:
1996
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Castru
Județ:
Argeş
Localitate:
Câmpulung
Comuna:
mun. Câmpulung
Punct:
castrul Pescăreasa - Jidava
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Cioflan Theodor Muzeul Județean Argeș, Piteşti
Petolescu Constantin responsabil Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

S-au efectuat cercetări în castrul roman de piatră de pe teritoriul oraşului Câmpulung-Muscel (cartierul Pescăreasa, punctul "Jidova"), cu fonduri (modeste) puse la dispoziţie de Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" din Bucureşti şi Muzeul judeţean Argeş. S-au continuat săpăturile în , unde în cursul anilor precedenţi s-au identificat (orientate est-vest), despărţite... între ele printr-o stradelă.
S-a identificat capătul de est al barăcii dinspre latura de nord a castrului (lângă ); astfel, dimensiunile barăcii sunt: 36 X 9 m. În lutul galben au apărut urmele a patru rânduri de stâlpi; prin urmare, baraca avea două şiruri de încăperi, despărţite se pare de un coridor interior.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO