.
Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetatea Fetei | Anul: 2005
Anul:
2005
Epoca:
Paleolitic şi mezolitic;Hallstatt;Epoca greacă şi elenistică;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade:
Paleolitic;
Epoca romană timpurie;
Epoca romano-bizantină;
Hallstatt;
Epoca elenistică
Categorie:
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Necropolă
Localizare pe hartă:
Județ:
Tulcea
Localitate:
Slava Rusă
Comuna:
Slava Cercheză
Punct:
Cetatea Fetei
Sector:
Sector Necropolă
Toponim:
(L)Ibida
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Constandache Iuliana Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Covaci Valentina Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Gătej Mihaela Institutul de Antropologie "Francisc J. Rainer" Bucureşti
Iacob Mihaela responsabil Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Muja Cristina Universitatea Bucureşti, Facultatea de Biologie
Soficaru Andrei responsabil sector Institutul de Antropologie "Francisc J. Rainer" Bucureşti
Sultana Nicuşor Institutul de Antropologie "Francisc J. Rainer" Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

Sector Necropolă
În acest an a fost continuată secţiunea III din anul 2004 cu încă 9 x 3 m, iar la aceasta se adaugă şi mormintele recuperate din salvări.
M 87:fragmentele craniene recuperate au fost descoperite în S I, în dărâmăturile zidului romano–bizantin; e posibil ca acestea să provină de la un mormânt deranjat şi să facă parte din acelaşi grup de morminte ce au fost găsite în anii precedenţi (M...1 şi M34).
M 88:zona „Cuptor”, săpătură de salvare; din mal s-a recuperat tibia stângă şi mare parte din oasele piciorului; orientare = SV 225o–NE 45o; adâncime (faţă de nivelul de călcare) = 1,07 m.
M 89:sector P, S IV, caseta B/2004, săpătură de salvare; în profilul de NV al casetei s-au observat fragmente de frontal, parietal şi o vertebră şi pentru recuperarea scheletului a fost efectuată o altă casetă, notată B/2005 (1,26 x 0,68 m); schelet de copil ce era aşezat decubitus dorsal, dar nu s-au păstrat decât fragmente de vertebre şi coaste, un fragment de coxal, femurele şi tibiile; orientare = NNV 184o–SSV 202o; adâncime (faţă de nivelul de călcare) = 0,48 – 0,57 m.
M 90: săpătură de salvare; iniţial a fost observat craniul în profilul de E al SII/2003 din dreptul casetei 5; la 0,33 m de occipital se afla mandibula, ce a fost deplasată pe un gang de animal; pentru săparea mormântului a fost prelungită caseta 6 din 2003 cu 1,65 x 1,10 m; schelet de copil în decubit dorsal cu craniul culcat pe partea dreaptă şi privirea spre E; membrele superioare erau întinse pe lângă corp, iar cele inferioare întinse şi paralele; picioarele erau înclinate spre dreapta; au fost găsite trei cuie: două sub articulaţiile coatelor şi unul la nivelul epifizei distale a tibiei stângi; în dreptul articulaţiei cotului stâng a apărut un fragment de bronz, posibil o monedă de sec. V; adâncimi (faţă de nivelul de călcare) = 0,60 m la craniu şi 0,83 m la picioare; lungimea maximă a scheletului era de un metru, iar lăţimea (măsurată de la „florile” cuielor) de 0,30 m; orientare = NNE 75o–SSV 255o.
M 91:secţiunea „Nana”, săpătură de salvare; în colţul de NNE (în profil) au fost descoperite fragmente de la un craniu de copil; pentru recuperare s-a deschis o casetă cu dimensiunile de 1,10 x 0,99 m; în pământul căzut din profil au fost găsite şi alte fragmente craniene dar dintr-un humerus; orientare actuală = SSV 240o–NNE 60o; adâncimi (faţă de nivelul de călcare) = 0,51 m sub craniu şi 0,43 m pe picioare; la îndreptarea profilului de N al secţiunii a fost descoperit un humerus de adult (vezi M 92); deoarece craniul era spart in situ şi pentru că nu au mai fost găsite alte fragmente din scheletul postcranian, este posibil ca acesta să fi fost deranjat de M 92.
M 92: secţiunea „Nana”, săpătură de salvare, mormânt dublu (posibil bărbat şi femeie); a fost trasată o casetă în colţul NNE al secţiunii (1,08 x 2,18 x 1,95 x 1,40 m); scheletele erau în decubit dorsal cu membrele superioare paralele cu corpul iar cele inferioare întinse şi paralele; orientare comună = V – E; adâncimi = 0,44 – 0,65 m la scheletul A şi 0,47 – 0,71 m la scheletul B;
Scheletul A: avea la cap o ţiglă spartă la jumătate; craniul era culcat pe stânga cu privirea spre N şi mandibula în conexiune anatomică; vertebrele cervicale sunt deranjate; claviculele sunt în conexiune anatomică; cutia toracică este întreagă, sternul fiind căzut pe stânga între vertebrele toracale şi coaste; antebraţul drept este pronaţie, mâna stângă fiind pe coxalul stânga; membrele inferioare întinse şi paralele, rotulele în conexiune, iar picioarele au alunecat în lateral; inventar funerar = un obiect de fier în treimea inferioară a humerusului stânga şi coaste, extrem de fragmentat; o pafta de fier pe epifiza distală a humerusului stânga.
Scheletul B: craniu înclinat spre stânga cu mandibula căzută în piept; vertebrele cervicale sunt în conexiune, ultimele vertebre toracale sunt deplasate, iar sacrumul şi lombarele sunt deplasate spre stânga; mâna dreaptă se află sub coxal, iar cea stângă pe epifiza proximală a femurului; în dreptului omoplatului dreapta a fost descoperită o placă de os cu un nit de fier, posibil un fragment de pieptene; în dreptul occipitalului, pe partea dreaptă, un obiect de fier.
M 93:S III/2005, sector Necropolă, săpătură sistematică; schelet de copil în decubit dorsal; la 0,20 m de picioare era o ţiglă aşezată pe cant; craniul înclinat pe partea dreaptă, membrele superioare paralele cu corpul iar cele inferioare întinse şi paralele; au fost găsite 4 cuie, ceea ce atestă un sicriu; lângă epifiza proximală a femurului stânga era o bucată de fier (cu lemn?) care s-a distrus la demontare; adâncimi = 0,77 – 0,53 m; orientare = SSW 240o–NNE 60o.
M 94: S III/2005, sector Necropolă, săpătură sistematică, alături de M 95; schelet în decubit dorsal, cu craniul înclinat spre dreapta şi mandibula în conexiune; braţul drept era paralel cu toracele şi antebraţul se afla pe coxal dreapta; membrul superior stânga paralel cu corpul; membrele inferioare paralele şi în conexiune; piciorul stâng uşor deplasat spre SE; rotula dreaptă era în poziţie, cea stângă fiind pierdută; schelet de adult fără inventar, slab conservat şi reprezentat; a fost găsit un cui sub antebraţul stâng, la mijloc şi un altul între craniu şi umărul drept; adâncimi = 0,29 – 0,33 m; orientare = NNV 30o–SSE 12o.
M 95: S III/2005, sector Necropolă, săpătură sistematică, alături de M 94; schelet în decubit dorsal; la 0,30 m de craniu au fost găsit două ţigle rupte pe jumătate; craniul şi mandibula sunt înclinate spre dreapta; membrul superior dreapta paralel cu toracele dar cu mâna peste epifiza proximală a femurului; humerusul stâng este paralel cu toracele, iar radiusului şi cubitusul sunt deplasate spre exterior, fiind flexate pe coxalul stânga; membrele inferioare sunt întinse şi în conexiune, fiind relativ apropiate la nivelul tibiilor; în jumătatea inferioară a gambei au fost găsite două cuie; adâncimi = 0,24 – 0,29 m; orientare = NNV 30o–SSE 12o.
M96: SIII/2005, sector Necropolă, săpătură sistematică; schelet de copil în decubit dorsal, craniul culcat pe partea stângă şi cu privirea spre N; mandibula era în acelaşi plan cu craniul dar căzută pe stern; un fragment din craniu şi jumătate din humerusul drept se aflau deplasate în dreptul occipitalului; un gang de aproximativ 0,10 m diametru a distrus jumătatea superioară a femurului stâng, bazinul, mâinile şi vertebrele lombare; de asemenea lipseau şi humerusul stâng, radiusul şi ulna dreapta; membrele inferioare sunt întinse, paralele iar picioarele căzute în partea stângă; a avut sicriu = două cuie de o parte şi de alta a craniului, unul lângă piciorul stâng; inventar = cataramă din fier lângă epifiza distală a tibiei stângi; adâncimi = 0,90 – 0,66 m; orientare = V – E.
M97: S III/2005, sector Necropolă, săpătură sistematică; schelet în decubitus dorsal cu craniul culcat pe partea dreaptă şi privirea spre S; mandibula în conexiune anatomică; humerusurile paralele cu toracele; radiusul şi cubitusul dreapta deplasate spre coxalul dreapta; radiusul stânga continuă humerusul aferent dar cubitusul este deplasat aproximativ 0,10 m pe bazin; membrele inferioare paralele şi întinse, rotulele aflându-se pe condilii femurali; atlasul este deplasat între omoplatul stâng şi mandibulă; coastele erau extrem de friabile; sicriu = la 0,15 m de frontal două cuie; la 0,02 şi 0,10 m de occipital câte un cui; la 0,02 m de humerusul drept un cui; pe epifiza proximală a humersului stânga un cui; la 0,08 m de tibia stângă un cui; la picioare se aflau 2 ţigle aşezate pe lăţime (0,65 x 0,40 m); adâncimi = 1,29 – 10,5 m; orientare = V – E.
M 98: S III/2005, sector Necropolă, săpătură sistematică; iniţial a fost identificată o ţiglă în profilul de V al secţiunii, ulterior executându-se o casetă (2 x 1,3 m); scheletul de copil era în decubit dorsal; s-a păstrat o parte din diafiza femurului stâng şi femurul drept; au fost recuperat 5 cuie (2 în ar fi fost craniul, 1 în dreptul diafizei proximale a femurului drept, 2 de deasupra scheletului la demontare); adâncimi = 0,54 m; orientare = VNV 287,5o–ESE 107,5o.
M 99: S III/2005, sector Necropolă, săpătură sistematică; în colţul de VNV al secţiunii a apărut un grup de pietre ce au fost notate Complexul 2 (CPL 2); acest complex era format din 7 pietre de diferite dimensiuni ce se aflau la adâncimea de 0,31 – 0,25 m faţă de suprafaţă; mai jos, la cca. 0,40 m a apărut un schelet uman; pentru săparea mormântului a fost făcută o casetă în colţul de VNV al secţiunii (1,60 x 1,30 m); scheletul era în decubitus dorsal cu craniul pe partea dreaptă şi privirea spre S, mandibula fiind căzută în piept; starea de conservare şi reprezentare a scheletului postcranian era foarte scăzută şi a permis doar identificarea unor părţi din humerusul drept, coxal şi membrele inferioare; adâncimi = 1,18 - 0,90 m; orientare = VNV 275o–ESE 95o.
M100; la aproximativ 25 m în diagonală, spre N, de S II/2003 s-a deschis cas. A (3 x 3 m); la suprafaţă au fost identificate 2 ţigle şi prin săpare până la 0,90 m s-au descoperit în total 5 ţigle aşezate pe lăţime; la 0,90 m de profilul E şi la 1,15 m de profilul V, la nivelul de şedere al ţiglelor, au fost găsite câteva oase umane (un zigomatic, câteva falange şi alte fragmente).
M101: în caseta A, la 0,50 m S de ţiglele lui M 100, au fost găsite patru bucăţi de chiup şi o piatră (0,26 x 0,45 m) ce se aflau la adâncimea de 0,85 – 0,95 m; în partea dinspre E a acestui aranjament au fost identificate resturile osoase al unui copil; scheletul era în decubitus dorsal, craniul având privirea spre ENE; membrul superior dreapta era flexat din cot şi cu antebraţul pe bazin; scheletul era slab conservat şi reprezentat datorită condiţiilor din sol; adâncimi = 0,82 – 0,89 m; orientare VSV 247,5o–ENE 67,5o.
M102: la cca. 0,20 m de M 101 a fost identificată o ţiglă şi membrele inferioare de un alt schelet ce intra în profilul estic al casetei A (pentru excavarea lui a fost efectuată o altă casetă, nr. 2); scheletul avea pe partea stângă 5 ţigle, din care una pusă pe cant, şi o cărămidă (adâncimi = 0,77 – 1,02 m); scheletul era în decubit dorsal cu braţele flexate din cot şi palmele aduse pe bazin, iar membrele inferioare întinse şi paralele cu picioarele înclinate spre stânga; rotulele erau alunecate spre dreapta, craniul înclinat spre dreapta şi cu mandibula în conexiune iar toracele uşor rotit spre dreapta; adâncimi = 1,07 – 0,95 m; orientare NNE 30o–SSV 210o.
M103: întrucât craniul lui M102 intra în profil s-a făcut o prelungire cu 0,60 m ocazie cu care a fost descoperit craniul lui M 103; pentru excavarea lui s-a efectuat caseta 3 cu dimensiunile de 1,60 x 1,20 m; scheletul era în decubitus dorsal, craniul înclinat spre E, membrele superioare uşor flexate din cot cu braţele pe lângă cutia toracică şi palmele pe bazin; membrele inferioare întinse şi paralele; adâncimi = 0,38 – 0,51 m; orientare = VSV 237,5o–ENE 57,5o.
M104: caseta A a fost prelungită pe o lungime de 1,40 m spre NNV cu o altă casetă, nr. 1 (aceasta din urmă având 3,50 x 1,40 m); sicriu = un cui lângă piciorul dreapta, un altul la 0,06 m de peroneul stâng, unul sub mâna dreaptă şi altul la 0,04 m de faţă; la 0,25 m de craniu se afla o bucată de chiup pusă pe verticală; schelet în decubitus dorsal, cu craniul căzut pe partea dreaptă şi mandibula în piept; membrele superioare paralele cu corpul; mâna dreaptă era întinsă pe femur, iar cea stângă se afla între coxal şi femur; membrele inferioare întinse şi paralele, cu picioarele căzute în lateral; sternul era alunecat spre dreapta; coloana vertebrală şi coastele se aflau în conexiune anatomică; adâncimi = 1,20 – 1,34 m; orientare = VSV 240o–ENE 60o. [Andrei Soficaru, Nicuşor Sultana, Mihaela Gătej]

English Abstract:

Between the 5th of August and the 26th of August 2005, 18 inhumation graves were discovered (M 87 – M 104). Eight of these were in the area of the rescue excavations (M 88, M 91, M 92, M 100, M 101, M 102, M 103, M 104), and the rest from systematic excavations. We prolonged the section 3/2004 with 15 m toward the N-NW. About 25 m N from section 2/2003 we excavated square A for the recovering of M 100, 102, 103 and 104. Inventory: a coin from the 5th century (M 90), an iron buckle and a bone object (M 92) and another iron buckle (M 96).

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO