Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Sultana | Comuna: Mănăstirea | Judeţ: Călăraşi | Punct: Malu-Roşu | Anul: 2005

Anul   2005
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca bronzului;
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Eneolitic;
Epoca medievală timpurie;
Epoca medievală;
Epoca bronzului timpuriu
Categorie
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Tell;
Necropolă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Călăraşi
Localitate   Sultana
Comuna   Mănăstirea
Punct
Malu-Roşu
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Andreescu Radian-Romus
Haită Constantin
Lazăr Alexandru Cătălin
Mirea Pavel
Moldoveanu Katia
Neagu George
Oană Virginia
Potârniche Tiberiu
Voinea Valentina-Mihaela
Cod RAN    104216.03
Raport Obiectivele cercetării: continuarea cercetării suprafeţei S X; extinderea zonei cercetate din S X; redeschiderea suprafeţei S I; realizarea unor sondaje la V de tell, pe terasă, în vederea verificării rezultatelor măsurătorilor geo-fizice.
În suprafaţa S.X, a continuat cercetarea locuinţei incendiate L2, locuinţă cu totul şi cu totul deosebită prin prisma amenajărilor şi a inventarului. În acest sens a fost demontat martorul de NE, suprafaţa Sx fiind extinsă cu 6 carouri de 2 x 2 m, notate A0, B0, C0, AI, BI şi CI. Scopul acestei extinderi a fost identificarea părţii de NE al locuinţei L2. La demontare s-a constatat că restul locuinţei L2 era în mare parte distrus de intervenţii ulterioare. Nu s-a mai păstrat decât o porţiune de cca. 1,5 m din locuinţă. Cu această ocazie s-a descoperit peretele de NE al locuinţei, prost conservat pe o lungime 2,90 m. Elevaţia peretelui era de cca. 0,25 m. S-au observat existenţa aceloraşi „abside” care caracterizau şi peretele de SE. Locuinţa şi peretele erau afectate de două şanţuri, probabil de fundaţie, ale locuinţei L1/2003. Întreaga zonă era puternic deranjată de intervenţii ulterioare, astfel încât din această ultimă locuinţă nu s-au păstrat decât un mic rest de perete şi o aglomerare de bucăţi de chirpici.
Totodată, s-a demontat martorul stratigrafic dintre Sx şi Sy, în vederea determinării limitei de NV a locuinţei L2. Au fost descoperite resturile unei mici porţiuni de perete, precum şi fragmente masive de chirpici, vase întregibile aflate pe podeaua locuinţei.
Observaţiile făcute în campania precedentă au arătat faptul că această locuinţă mai avea o cameră în sud-vestul ei. În această cameră, plasată mai sus cu cca. 0,40 m se afla vatra care s-a prăbuşit în camera aflată în Sx. Această a doua cameră a fost probabil cercetată cu prilejul săpării secţiunii magistrale în anii '70. Locuinţa era orientată NE-SV, iar dimensiunile camerei păstrate erau de cca. 7 x 7 m.
Au putut fi făcute observaţii preliminare cu privire la modul de construcţie al locuinţei. Aşa cum a putut fi observat din campania precedentă, ne aflăm în faţa unui caz mai puţin întâlnit, în care un perete s-a păstrat în elevaţie (0,25-0,45 cm) pe o lungime de peste 6 m. Este posibil să fi existat şanţuri de fundaţie aşa cum ar sugera situaţia din partea de NV a locuinţei. În aceste şanţuri erau înfipţi pari peste care se punea un strat gros de lut. Nu au fost observate urmele de nuiele sau împletituri. Podeaua, refăcută de mai multe ori, era amenajată direct pe sol.
În această campanie, în suprafaţa Sx carourile A0, B0 şi C1, a fost cercetată partea de NE a locuinţei parţial incendiate L1, cercetată anterior în campania 2003. A fost descoperit un rest de perete avea aceeaşi orientare cu cea peretelui de NE al locuinţei L2. Secţionarea peretelui ne-a permis observarea şanţului de fundaţie al acestuia. Peretele se păstra pe o lungime de 0,40 m, având o elevaţie maximă de cca. 0,21 m. În interiorul locuinţei au fost descoperite două vase reîntregibile. Din păcate, această locuinţă era puternic deranjată de o veche secţiune arheologică şi de un mormânt de inhumaţie (M8), ce conţinea un individ depus în poziţie întinsă, fără inventar funerar.
Un al doilea element asupra căruia s-a concentrat cercetarea din această campanie a fost reprezentat de redeschiderea suprafeţei S I din 2001. Acest fapt s-a datorat eroziunii avansate a acestei zone din tell (din 2001 până în 2005 s-au erodat cca. 4 m). S I a fost lărgită, obţinându-se o suprafaţa de 10 x 6 m, împărţită în carouri de 2 x 2 m. În această suprafaţă a fost cercetată o locuinţă incendiată notată L5. Aceasta era puternic afectată în partea de SSV de două vechi secţiuni arheologice, precum şi de alte intervenţii cronologice posterioare (posibil şanţuri de fundaţie). Datorită acestor perturbări, nu s-au putut stabilii cu exactitate dimensiunile acestei locuinţe. Resturile ei contau în bucăţi masive de chirpici ars, unele făţuite, altele cu urme de pari sau bârne, sugerând o construcţie destul de solidă. Spre deosebire de L2/2003, inventarul acesteia era modest (piese de silex, unelte de os/corn, câteva vase întregi sau reîntregibile).
Un al treilea obiectiv vizat şi realizat în campania 2005, a fost completarea observaţiilor legate de profilul magistral. Cu această ocazie au fost surprinse câteva detalii interesante referitoare la amenajarea terasei în vederea locuirii. Panta de SV a aşezării a fost tăiată oblic, la baza ei fiind descoperit un şanţ de cca. 1 m şi în exteriorul lui o amenajare ca un mic val. Alte amenajări au fost făcute cu ocazia diverselor secvenţe ocupaţionale ale sitului. Astfel, a fost descoperite un fel de palisadă întărită cu pământ, abandonată şi ulterior refăcută pe alt amplasament. În ultimele faze ale aşezării locuirea se extinde peste aceste amenajări (nu sunt vizibile altele care să delimiteze aşezarea).
Pentru verificarea datelor obţinute în urma prospecţiunilor geo-magnetice din campania 2003 au fost realizate patru sondaje de verificare pe terasa vestică. Sondajul 3 (8 x 1 m), orientat NE-SV, a fost plasat la cca. 150 m SV de tell. La –1,80 a fost identificată o porţiune dintr-o groapă de bordei (groapa nr. 25), de formă circulară neregulată. Aceasta cobora până la -2,00 m adâncime. Porţiunea surprinsă în sondaj avea L= 0,60 m şi l= 0,50 m. Din umplutura acesteia au fost recuperate câteva fragmente ceramice, oase de animale şi bucăţele de chirpici. Pe baza materialului ceramic acest complex a fost încadrat în sec. IV p.Chr.
Sondajul 4 (3 x 1 m), orientat SE-NV, a fost plasat la cca. 100 m SE de tell, pe panta văii ce delimitează terasa la SE. Nu a fost surprins nici un complex arheologic. Au fost recuperate mai multe fragmente ceramice aparţinând culturilor Boian, Gumelniţa, Basarabi, sec. IV p.Chr, culturii Dridu.
Sondajul 5 (3 x 1 m), orientat NE-SV, a fost plasat la cca. 50 m SE de sondajul 4, pe partea înaltă a terasei. La -0,30 m au fost surprinse resturile unei podele. Aceasta se păstra pe o suprafaţă de cca. 0,80 x 0,60 m. Pe baza fragmentelor ceramice descoperite acest complex a fost atribuit culturii Dridu. Din păcate acest complex a apărut chiar la sfârşitul campanie, fapt ce nu permis o cercetarea completă. Complexul a fost conservat urmând a fi cercetat în campania următoare.
Sondajul 6 (3 x 1 m), orientat SE-NV, a fost plasat la cca. 100 m SE de sondajul 5, pe panta văii ce delimitează terasa la SE. Nu a fost surprins nici un complex arheologic. Au fost recuperate mai multe fragmente ceramice aparţinând culturii Gumelniţa, sec. IV p.Chr şi culturii Dridu.
Din podeaua şi pereţii locuinţei L2/2003 au fost prelevate probe, în vederea realizării unor datări arheomagnetice. Tot anul acesta s-a realizat planul locuinţei cu ajutorul unei staţii totale Leica.
Protejarea suprafeţelor în curs de cercetare s-a realizat prin acoperirea cu folie de plastic şi pământ.
Materialele arheologice descoperite au fost transportate la MDJ Călăraşi. Resturile osteologice umane au fost predate spre analiză CCA Bucureşti. Materialele faunistice şi litice vor fi trimise spre analiză CNCP – MNIR.
Valorificarea se va realiza prin includerea unor piese descoperite în această campanie în expoziţia Sultana – O aşezare de acum 6000 de ani ce este deschisă la MDJ Călăraşi din anul 2003.
Obiectivele campaniei 2006: -continuarea cercetărilor în marginea de V a aşezării, evaluarea situaţiei stratigrafice din centrul aşezării, continuarea sondajelor pe terasa de V.
Rezumat
English Abstract The tell settlement is located on the shore of Mostiştea Lake, being constantly eroded by its waters. The site underwent several archaeological campaigns since 1923 and restarted in 2001. Stratigraphy: Boian and Gumelniţa cultures (Aeneolithic), Early Bronze and Iron Age, 4th century AD, Early Middle Age (Dridu culture). The 2005 campaign had many objectives: the further research on the spectacular house no. 2/2003, the further research S I/2001 due to its continuous destruction caused by erosion, surveying the nearby terrace in order to verify the geo-physical measurements. Except house no. 2, two other were further investigated, house no. 1/2003 and no. 5/2005. Interesting details concerning building techniques were observed, related to the foundation trenches and other elements in a good state of preservation. Some detailed observations on the main profile of the site revealed interesting information about the early occupation area and the works performed on the terrace in order to arrange it for living.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu