.
Tauţ | Judeţ: Arad | Punct: La Cetate (Cetatea Turcească) | Anul: 2005
Anul:
2005
Epoca:
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca medievală
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Aşezare rurală;
Cetate;
Necropolă
Județ:
Arad
Localitate:
Tauţ
Comuna:
Tauţ
Punct:
La Cetate (Cetatea Turcească)
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Köpeczny Zsuzsanna Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Mărginean Florin Complexul Muzeal Arad
Pascu Hurezan George Complexul Muzeal Arad
Rusu Adrian Andrei Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Sava Victor Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:

Obiective: cercetarea laturii sudice a bisericii gotice; donservarea primară a sitului şi amenajarea pentru introducerea în circuitul turistic.
Pe latura sudică, între decroşul bisericii gotice şi intrarea obturată din faza romanică, s-a trasat o secţiune (S XXIII, 6 × 2 m), prin care a fost identificată o intrare dublă, care făcea trecerea dinspre navă spre un spaţiu adosat, construit în ultima fază a bi...sericii gotice (probabil o capelă). Astfel, pe fundaţia de cărămidă a fazei romanice au fost plasate lespezi de piatră pentru pragul intrării, despărţite de un stâlp central, octogonal în secţiune, din care doar baza a mai rămas în poziţie iniţială, alţi doi tamburi fiind prăbuşiţi pe podeaua navei. În nava bisericii gotice, au mai fost descoperite două lespezi de cavouri, identice cu cele descoperite în anii anteriori. În spaţiul de la S de biserică, sub nivelul podelei distruse, au fost identificate alte trei morminte, unul de copil şi două de adult, numărul acestora ajungând acum la 56. Inventarul (material textil, copcă de bronz, cuie de fier) precum şi situaţia stratigrafică au permis atribuirea acestora fazei bisericii gotice. Un argument în acest sens sunt şi câteva fragmente de frescă (în culorile galben, gri şi roşu) prezente în umplutura mormintelor. Au fost recuperate şi pietre profilate (ogive, ancadramente, menouri etc.), cărămizi cu un capăt în unghi, unele fiind legate cu mortar, provenite de la îmbinarea ogivelor bisericii gotice.
Din faza de locuire ulterioară bisericii gotice (secolele XVI-XVII), au fost descoperite piese de fier (clopoţei, cuţite etc.), ceramică (veselă, cahle cărămizi pavimentale etc.), monede etc.
Pe baza descoperirilor din anii anteriori şi a celor din această campanie s-a putut constata că, începând din faza romanică şi continuând în gotic, s-a construit, în etape succesive, un edificiu de cult care, în faza finală, a ajuns la dimensiuni apreciabile. Cele mai multe adăugiri au fost realizate în faza gotică, când a fost construit şi spaţiul de pe latura sudică. Din această fază provin majoritatea componentelor arhitectonice.
Nivelul de locuire de secol XVI-XVII constituie o altă etapă din istoria locului, pentru care cultura materială este, deocamdată, cea mai relevantă.
Obiectivele cercetărilor viitoare se referă lacontinuarea investigării spaţiului identificat la S de biserică, precum şi a sectorului de SE, în zona prelungirii de V a bisericii şi a turnului adosat adosat pe această latură.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO