.
Veţel | Judeţ: Hunedoara | Punct: SE Amfiteatru | Anul: 2005
Anul:
2005
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Industrial;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Aşezare urbană;
Locuire militară;
Castru;
Necropolă plană
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Veţel
Comuna:
Veţel
Punct:
SE Amfiteatru
Toponim:
Micia
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Mitar Cristina Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Petculescu Liviu responsabil Muzeul Naţional de Istorie a României
Cod RAN:
Raport:

Campania din 2005 s-a desfăşurat în perioada 1-27 august cu fonduri alocate de MCC - 4000 RON către MNIR; 4000 RON către MCDR Deva.
S-a continuat cercetarea începută în 2000 în aşezarea civilă în zona situată la SE de Amfiteatru1. S-a lucrat în cele două sectoare situate de o parte şi de alta a secţiunii magistrale S1 20002: Cuptoare (MNIR); Domus (MCDR Deva).

Sector Cuptoare
Obiectivul ace...stei campanii a fost continuarea investigării complexelor descoperite şi săpate parţial în 20043 şi extinderea cercetării spre S întrucât în această zonă au început să apară cuptoarele de prelucrare a bronzului.
Campania a fost afectată semnificativ de ploile persistente şi de finanţarea redusă.
Suprafaţa 8
În suprafaţa Sp. 8 s-a evacuat pământul de protecţie şi s-a continuat săpătura. La S de temelia zidului orientat V-E s-au degajat depunerile de pământ calcinat conţinând materiale arheologice care suprapuneau podeaua de lut. S-au delimitat două camere numerotate dinspre E, cu dimensiunile: 2,60 x 1,85 m (nr. 1); 3,10 x 1,85 m (nr. 2). Deoarece groapa de implantare a peretelui despărţitor al celor două camere este lată de numai 10 cm se confirmă ipoteza avansată în raportul precedent conform căreia avem de-a face cu o construcţie uşoară, de tipul unui umbrar, utilizată în cadrul atelierului. În fiecare cameră a apărut câte o groapa de par ce era probabil utilizat pentru susţinerea acoperişului. Pe podeaua camerei nr. 2 s-a descoperit o fibulă de bronz de tipul Kniefibel.
S-a continuat săparea cuptorului din marginea de V a suprafeţei (C. 4c), identificat în campania precedentă însă cercetarea sa nu a fost încheiată urmând a fi finalizată în 2006. Lângă cuptor au fost găsite două fragmente de tipare bivalve pentru turnarea obiectelor mici de bronz.
Suprafaţa 9
La S de Sp. 8 a fost deschisă o nouă suprafaţă marcată Sp. 9 având aceleaşi dimensiuni cu suprafeţele precedente (10 x 6 m) şi păstrând faţă de Sp. 8 şi S1 martori de 1 m. Suprafaţa a fost săpată până la adâncimea de 1,20 m.
În colţul de NE al suprafeţei a fost surprins un sector cu raza de 2,5 m din groapa mare cu pietre din Sp. 8. În partea dinspre E a suprafeţei nivelele arheologice au fost perforate de pietre căzute din zidul marii clădiri aflate în sectorul MCDR Deva. Imediat sub pământul vegetal la –0,40 m a apărut un strat de pietriş păstrat mai bine pe centrul suprafeţei, reprezentând probabil amenajarea unei curţi. Sub acest nivel au fost identificate principalele complexe.
În partea de NV a suprafeţei , în C 2c pe nivelul de călcare de la –1,20 m a fost descoperit un cuptor metalurgic. Din cuptor nu s-a păstrat in situ decât placa de bază constituită din lut calcinat iar pe o margine cărămizi de lut nears puse pe cant care au fost puternic calcinate în timpul funcţionării cuptorului. Pereţii săi din lut zgurificat s-au prăbuşit până la bază. Arsura difuză împiedică stabilirea cu precizie a marginii sale din partea de N. Cuptorul este de formă rectangulară cu gură de alimentare. Dimensiunile interne aproximative sunt: l = 1,50 m; ad. = 1,20 m. Gura cuptorului lată de cca. 0,50 m iese în afară cu cca. 0,60 m şi este delimitată în exterior de aglomerări de pietre, mai bine păstrate spre N. În faţa gurii a fost amenajată o groapă de serviciu a cuptorului. Lutul zgurificat provenind din pereţii cuptorului a calcinat puternic pământul pe care a căzut pe o suprafaţă de cca. 20 m2 indicând clar nivelul de funcţionare al acestuia.
În marginea de S a suprafeţei, la –0,85 m a apărut o lentilă bombată de nisip fin groasă în partea centrală de 0,20 m orientată E-V, lată de 1 m.
Materialul arheologic descoperit în acest nivel este relativ sărac în comparaţie cu cel recoltat în campaniile precedente: ţintă de bronz emailată, catarame, buterolă de fier cu margine de bronz, fragment de terra sigillata cu inscripţia NER…, gură de mortariu, fragmente opaiţe etc. Majoritatea pieselor de metal sunt calcinate.
Principalul rezultat al acestei campanii constă în descoperirea primului cuptor din cea de a doua fază de funcţionare a atelierului metalurgic.
Complexele identificate au fost protejate cu folie de plastic iar suprafeţele au fost acoperite parţial cu pământ pentru a permite continuarea cercetării lor în bune condiţii în campania viitoare.
Obiectivul major al săpăturilor din 2006 este cercetarea complexelor din prima fază de funcţionare a atelierului de prelucrare a bronzului aflate în suprafeţele Sp. 8 şi Sp. 9 şi în măsura existenţei fondurilor necesare, extinderea săpăturii pentru a delimita întreaga suprafaţă a atelierului.

Note Bibliografice:

1. CCA 2001, p. 268-269.


2. CCA 2002, p. 332; CCA 2003, p. 337-338; CCA 2004, p. 365-368.
3. CCA 2005, p. 403-404.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO