.
Târgu Trotuş | Judeţ: Bacău | Punct: Ţarna Nouă | Anul: 1996
Anul:
1996
Epoca:
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Bacău
Localitate:
Târgu Trotuş
Comuna:
Târgu Trotuş
Punct:
Ţarna Nouă
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Artimon Alexandru responsabil Complexul Muzeal "Iulian Antonescu", Bacău
Cod RAN:
Raport:

S-a urmărit cercetarea zonelor de vest şi sud ale oraşului. În acest scop s-a trasat o secţiune în lungime de 80 m şi lăţime de 1,50 m, în zona de vest a oraşului, orientată nord-sud şi paralelă cu secţiunea XXXII, la o distanţă de 20 m. Nu s-au găsit urme de locuire umană din vatra veche a oraşului.
Pe viitor, se impune o cercetare metodică a zonei până la S.XXXIII, unde au fost surprinse bogate urme de l...ocuire (locuinţe, cuptoare, gropi menajere), pentru a delimita latura de vest a aşezării.
În zona de sud a aşezării medievale s-a trasat S.XXXVIII, orientată nord-sud şi paralelă cu secţiunea XXXVI (cercetată în 1995), pentru depistarea unor noi complexe de locuire şi materiale arheologice, în special ceramică cenuşie fină şi roşie, de factură germană, din secolul al XIV.
Au fost identificate locuinţele 40, 41 şi 42 şi două gropi menajere. Evidenţiem găsirea unei gropi menajere cu diametrul de 1,50 m, care se adâncea în pământ până la 1,16 m faţă de nivelul actual de călcare. Din umplutura gropii s-au recoltat numeroase fragmente ceramice provenind de la oale-borcan, căni, castroane, capace lucrate la roată rapidă. Ele aparţin atât ceramicii zgrunţuroase, cât şi ceramicii fine caracteristice secolelor XIV-XV.
În carourile 3-7 s-a depistat locuinţa 40 (sec. XV-XVI), distrusă de amenajările ulterioare. În interiorul ei s-a delimitat o groapă cu diametrul de 1,70 X 1,50 m, ce conţinea puţine fragmente ceramice din sec. XV-XVI. Locuinţa a fost părăsită intenţionat de proprietarul ei, în sec. al XVI-lea.
În carourile 4-5 s-a descoperit o groapă menajeră din secolele XVI-XVII, de formă circulară, cu diametrul de 1,00 m şi care se adâncea în pământ până la 1,10 m.
În L.41 cu dimensiunile de 4,00 X 3,50 m, şi podeaua, la adâncimea de 0,70 m faţă de nivelul actual de călcare, s-au găsit numeroase oase de animale şi rare fragmente ceramice, din sec. XVI-XVII.
L.42 a apărut în carourile 14-17. Avea dimensiunile de 3,50-3,25 m şi podeaua ei se afla la 1,10 m adâncime faţă de nivelul actual de călcare. Din locuinţă s-au recoltat fragmente de chirpic, oase de animale şi fragmente ceramice din sec. XIV-XV. Este una din locuinţele vechi ale oraşului, distrusă în urma unui puternic incendiu.
În concluzie, cercetările arheologice din această campanie au furnizat date privind existenţa în zona de sud a unor locuinţe din sec. XIV-XV. Au fost descoperite obiecte de factură autohtonă şi străină şi s-a delimitat vatra veche a oraşului, în zona de sud a lui.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO