.
Alba Iulia | Punct: str. Pavlov nr. 4 (proprietar Andrei Dragomir) | Anul: 2006
Anul:
2006
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade:
Epoca modernă
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Necropolă
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
str. Pavlov nr. 4 (proprietar Andrei Dragomir)
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Ciugudean Horia Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Ca urmare a dosarului nr. 627/09.08.2006 depus la DCCPCN Alba şi înaintat de această instituţie către MNUAI, înregistrat sub nr. 28.08.2006, în perioada 11-26 octombrie 2006 s-au efectuat cercetări arheologice preventive, conform contractului de cercetare arheologică nr. 1323/03.10. Terenul aflat în proprietatea lui Dragomir Andrei, este amplasat pe str. Pavlov nr. 4, iar beneficiarul urmează să construiască o...biectivul „locuinţă familială”, fiind situat la cca. 400 m N de fortificaţia Vauban de la Alba Iulia. Obiectivul supus cercetării nu se află în zona de protecţie a fortificaţiei. Având în vedere informaţiile stratigrafice înregistrate cu ocazia executării unei cercetări arheologice preventive pe o proprietate învecinată (str. Avântului nr. 26), s-a procedat la decopertarea mecanică a stratului de depuneri moderne până la adâncimea de cca. 0,70 m pe amplasamentul viitoarei construcţii. După această primă etapă, s-a procedat la răzuirea manuală a suprafeţei respective, pentru punerea în evidenţă a eventualelor complexe arheologice. S-a reuşit astfel conturarea a 10 gropi de morminte, care au fost apoi cercetate integral. Prin taluzarea malului de SE al zonei excavate s-a putut constata următoarea situaţie stratigrafică: - 0,00 -0,25 m nivel vegetal; -0,25 -0,65 m nivelul de culoare maronie, cu materiale arheologice (fragmente de ţigle, rare fragmente ceramice), în poziţie secundară, rezultat probabil al amenajărilor din perioada modernă (sec. XVIII-XIX); -0,65 -0,85 m nivel de culoare maroniu-gălbuie, cu sporadice fragmente ceramice romane şi oase de animale; -0,85 m - strat de argilă gălbuie, steril arheologic; În zona amplasamentului locuinţei familiale de pe str. Pavlov nr. 4 au fost identificate un număr de 10 morminte de inhumaţie depuse în sicrie de lemn, de la care s-au mai păstrat urmele de lemn putrezit şi piroane de fier. Mormintele sunt orientate V-E (capul la V), cu mici deviaţii şi sunt lipsite de orice inventar funerar. Gropile mormintelor au deranjat un strat de cultură din perioada romană, din care provin fragmente ceramice, o monedă de bronz din perioada dinastiei Antoninilor şi un capăt de curea din bronz, piesă tipică echipamentului soldaţilor romani. În suprafaţa cercetată nu au fost identificate complexe de locuire aparţinând perioadei romane, dar ele există probabil în vecinătate, având în vedere fragmentele de olane şi cărămizi descoperite în strat. Mormintele aparţin unui cimitir din perioada sec. XVIII-XIX, care apare figurat pe hârţile din perioada modernă ale oraşului Alba Iulia spre N de cetate.

English Abstract:

In October 2006, a rescue excavation was made in the northern part of Alba Iulia, on Pavlov street no. 4. Ten burials with wooden coffins were discovered, as well as some Roman finds (a bronze coin and a strap-end) from the 2nd – 3rd c. A.D. The burials belong to a cemetery from the 18 th - 19th centuries.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO