Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Alba Iulia | Punct: Str. Republicii, nr. 5A | Anul: 2006

Anul   2006
Epoca
Epoca bronzului;
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade
Epoca bronzului timpuriu
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Locuire civilă;
Necropolă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Alba Iulia
Comuna   mun. Alba Iulia
Punct
Str. Republicii, nr. 5A
Sector   
Toponim   Apulum
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Inel Constantin Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Oargă Ovidiu Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Rustoiu Gabriel Tiberiu Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN    1026.02
Raport Cercetările au fost prilejuite de construirea unei locuinţe familiale şi birouri în partea de N a municipiului Alba Iulia, la E de Bazinul Olimpic. Zona unde urmează a se edifica obiectivul în cauză este cunoscută în literatura de specialitate pentru descoperirile din epoci istorice diferite: preistorică, romană şi post romană.
Astfel la cca. 130 m NV de proprietatea d-lui Tiucă se află un sit arheologic clasat în LMI, cod: AB-I-m-A-00005; la cca. 60 m NV au fost descoperite în anul 2006 13 morminte datate în sec. VI; la cca. 110 m V pe locul actual al magazinului Profi au fost dezvelite 397 morminte de epocă romană1, iar pe amplasamentul Staţiei de carburanţi OMV 192 morminte de epocă romană şi medieval-timpurie2; la cca. 15 m N şi 5 m V au fost descoperite complexe aparţinând epocii romane şi postromane3.
Unităţi de săpătură: C1 - 8,80 x 11 m orientată pe direcţia NV-SE
Stratigrafia:
-0 -0,40 m strat vegetal de culoare neagră şi consistenţă măzăroasă;
-0,40 -0,70 m strat de cultură de culoare negricioasă şi consistenţă lutoasă aparţinând epocii bronzului sau după caz epocii romane;
-0,70 -0,90 m strat de culoare galbenă şi consistenţă lutoasă, steril din punct de vedere arheologic.
Complexe descoperite:
La -0,76 m a apărut o locuinţă romană (L1) de tip semiadâncit. Ea era plasată pe latura de SE a suprafeţei cercetate şi a fost surprinsă parţial. Podeaua locuinţei a apărut la ad. de -1,30 m. Locuinţa ieşea din aria cercetată, iar pe latura sud-vestică a fost afectată de o intervenţia modernă care poate fi urmărită pe tot profilul sudic al unităţii de săpătură.
Materialul arheologic recoltat constă în fragmente de cărămidă, oase de animal, ceramică de culoare cărămizie, cenuşie şi neagră. Se remarcă un fragment de castron din ceramică cărămizie, de tipul terra sigilata. Materialul recoltat se datează larg în sec. II-III.
Aceleiaşi perioade îi corespunde şi groapa (G1) descoperită în capătul de NV a suprafeţei cercetate la cota de -0,70 m. Ea avea formă circular ovală (1,40 x 1,60 m) şi se adâncea până la -2,20 m. Materialul recoltat este sporadic şi constă din oase şi fragmente ceramice. În partea superioară groapa a fost astupată cu cărămizi late.
Locuinţa L1 a fost străpunsă de groapa G3 ce a fost surprinsă parţial. Se poate presupune că avea formă circular-ovală şi se adâncea în stratul galben până la -1,58 m. Materialul ceramic recoltat permite încadrarea gropii tot în epocă romană.
O altă groapă (G2) a fost surprinsă în proporţie de 80% în limita de NE a suprafeţei cercetate. Ea era de formă circulară (1,10 x 1,35 m). S-a conturat la cota de -0,55 m şi se adâncea în stratul de pământ de culoare galbenă până la –1,70 m. Groapa era strânsă la gură (d = 0,80 m) şi se lărgea spre fund (d = 1 m). Materialul ceramic recoltat (pe lângă cel osteologic) plasează groapa din punct de vedere cronologic la începutul epocii bronzului.
Probabil aceleiaşi perioade îi corespund şi următoarele două complexe:
Mormântul M1 a fost dezvelit în limita de NV a locuinţei romane. Scheletul era depus în poziţie chircită pe partea dreaptă şi era orientat SV (capul) - NE (picioarele). După dimensiunea scheletului, defunctul era copil. Nu a fost descoperit inventar funerar.
Mormântul de copil M2 a fost dezvelit în partea de NE a gropii G1. Scheletul era depus în poziţie chircită pe partea dreaptă şi era orientat SV (capul) – NE (picioarele). Nu a fost descoperit inventar funerar.
După ritul şi ritualul de înmormântare, mormintele descoperite se încadrează în epoca preistorică. Astfel de morminte apar din neolitic şi până în epoca fierului (sporadic). Ele pot fi puse probabil în legătură, din punct de vedere cronologic, cu groapa G2.
Rezumat
English Abstract The researche was carried out before the construction of a private house and offices on the northern side of Alba Iulia Municipality, and eastern side of the Olympic Pool. An area C1 of 8.80 x 11 m has been examined. We discovered the following features: a pit, G2 (1.10 x 1.35 m), belonging to Early Bronze Age, two crouched burials without finds (M1, M2), a Roman dwelling (L1), and two Roman pits (G1, G3).
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu