.
Alba Iulia | Punct: Reg. V Vânători, nr. 96 (proprietar Mariana Ghiulay) | Anul: 2006
Anul:
2006
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Aşezare urbană
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
Reg. V Vânători, nr. 96 (proprietar Mariana Ghiulay)
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Drîmbărean Matei Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Ca urmare a cererii nr. 425/26.05.2006 către DCCPCN Alba şi a adresei nr.425/25.05.2006, înaintată MNUAI, în perioada 31.05.2006 - 05.06.2006, pe baza contractului de cercetare nr. 662/30.05.2006, a fost executată săpătura arheologică preventivă în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul “locuinţă familială”.
Terenul în cauză este... situat în partea de SV a oraşului roman colonia Aurelia Apulensis.
Au fost trasate două unităţi de cercetare: SI, 5,5 x 4 m, orientată pe direcţia SE-NV, admax a săpăturii -2,05 m; SII 4 x 4 m, pe direcţia SE-NV, admax a săpăturii -1,95 m.
Situaţia stratigrafică:
SI: 0 -0,40 m; nivel de umplutură epoca contemporană;
-0,40 -0,85 m; nivel de umplutură epoca modernă (sec. XVIII-XIX);
-0,85 -1,60 m; nivel umplutură, materiale epoca romană;
-1,60 -2,05 m; strat nisip argilos (steril arheologic);
Între m. 0,90 - 3,60 de la -0,60 m până la -1,25 m a fost identificată în profilul de NV, o groapă de var, utilizată la sfârşitul sec. XIX.
Între m. 2 - 2,70, de la -1,20 până la -1,75 m a fost descoperită urma unui zid roman (dezafectat), orientat pe direcţia E-V.
SII: 0 -0,50 m; nivel de umplutură epoca contemporană
-0,50 -1,05 m; nivel de umplutură epoca modernă;
-1,05 -1,55 m; nivel umplutură, materiale epoca romană;
-1,55 -1,95 m; strat nisip argilos (steril arheologic);
Între m. 0,50 - 1,15 de la -0,90 m până la -1,65 m a fost identificat în profilul de NV, o groapă de var, urma unui zid roman (dezafectat), orientat pe direcţia E-V. În fapt acesta reprezintă continuarea zidului identificat în SI.
Constatăm că în perimetrul cercetat, în special în perioada sec. XVIII-XIX, stratigrafia romană a fost puternic afectată de lucrările edilitare de la acea vreme (în zonă sunt semnalate clădiri ce au aparţinut funcţionarilor ce deserveau portul şi depozitele de la Mureş-Partoş). Ulterior şi aceste construcţii au fost distruse, locul lor fiind luat de actualele clădiri particulare sau redat grădinilor.
În nivelul de umplutură aferent epocii moderne a fost descoperită o monedă maghiară datată 1895. De asemenea, au fost recuperate şi fragmente ceramice glazurate, specifice perioadei sus menţionate.
Pentru epoca romană, materialul arheologic constă în special din fragmente ceramice şi tegulare.
A fost realizată documentaţia grafică, fotografică precum şi ridicarea topografică (topograf Popa Danil - certificat de autorizaţie seria AB, nr. 099).
În consecinţă “pe baza cercetărilor arheologice desfăşurate în perioada 31.05.2006 - 05.06.2006 pe terenul aflat în Alba Iulia, str. Reg. V Vânători, nr.96, considerăm că s-a realizat eliberarea de sarcină istorică”.

English Abstract:

We conducted rescue excavations on a private plot of land north of the Roman city of Colonia Aurelia Apulensis. We uncovered a dismantled Roman wall, a Hungarian coin from 1895 and sherds from the same period as well as from the Roman period.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO