.
Alba Iulia | Punct: str. Gemenilor, nr. 1A (proprietar Petru Truţă) | Anul: 2006
Anul:
2006
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare urbană
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
str. Gemenilor, nr. 1A (proprietar Petru Truţă)
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Drîmbărean Matei Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Ca urmare a cererii nr. 587/24.07.2006 către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 978/25.07.2006, înaintată MNUAI, în perioada 07.08.2006 - 14.08.2006, pe baza contractului de cercetare nr. 1007/28.07.2006 a fost executată săpătura arheologică preventivă în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul “locuinţă familială”.
Terenul în cauză est...e situat în zona central-estică a oraşului roman colonia Aurelia Apulensis. Perimetrul ce urmează a fi investigat, în prezent are, parţial, destinaţia de grădină.
Pe o porţiune din viitorul amplasament al obiectivului “locuinţă familială” propus, în anii ‘80 a fost construită o locuinţă de mai mici dimensiuni cu subsol (pivniţă).
Ţinând cont de această situaţie, pentru executarea cercetării arheologice preventive au fost trasate două unităţi de cercetare:
SI, 9,5 x 6 m, orientată pe direcţia SSV - NNE
SII, 3,00 x 3,50 m pe direcţia SSV - NNE
Situaţia stratigrafică:
SI (profil VNV) , admax a săpăturii -2,90 m
0 -0,10 strat vegetal
-0,10 -0,35 m strat arător (grădină); în acest strat apar materiale ceramice şi tegulare de factură romană
-0,35 -0,85 m nivel de umplutură (materiale ceramice, tegulare, piatră de factură romană) sub acesta a fost identificat nivelul de călcare din perioada romană
-0,85 -1,10 m strat de pământ închis (humus antic)
-1,10 -1,50 m nivel de nisip (depuneri aluvionare) - steril arheologic
-1,50 -2,90 m nivel de pământ amestecat cu pietrişuri - steril arheologic
În profilul de VNV al SI, între m. 4,96-5,86 şi 6,76-7,92 au fost identificate ziduri romane Z1 respectiv Z2, realizate din lespezi de piatră legate cu mortar, în tehnica opus incertum
Adâncimea fundaţiilor Z1 şi Z2 coboară până la 2,80 m, unde a fost identificat un nivel de pietriş. Orientarea zidurilor este pe direcţia E-V, acestea fiind surprinse şi în profilul de NNE.
În profilul de NNE al SI, descoperim fundaţiile de piatră, zidul Z2 în elevaţie era realizat din cărămidă romană. Lăţimea zidului era de 0,86-0,88 m, fiind păstrate 6-7 rânduri de cărămidă.
S II admax a săpăturii -2,40 m
0 -0,10 m strat vegetal
-0,10 -0,30 m strat arător
-0,30 -0,80 m nivel de umplutură
-0,80 -1,15 m strat de pământ brun închis (humus antic)
-1,15 -1,60 m strat nisipos (depuneri aluvionare)
-1,60 -2,40 m nivel de pământ amestecat cu pietrişuri (steril arheologic)
În profilul de SSV al SII, între m. 0,10-1,20 se observă un zid roman dezafectat, a cărui fundaţie coboară la 2,05 m.
Analiza stratigrafică şi în suprafaţă ne dezvăluie, încă o dată, dimensiunea intervenţiilor antropice postromane şi în special moderne care au afectat situl roman.
Cercetarea de faţă ne dezvăluie amplasamentul unui edificiu roman din care au fost cercetate două ziduri, notate Z1; Z2, a căror fundaţii sunt executate din lespezi de piatră legate cu mortar. În elevaţie, parţial, în profilul de ESE se păstrează zidul (6-7 rânduri) executat din cărămidă legată cu mortar.
Având în vedere distanţa dintre ziduri, constatăm că acestea delimitează un coridor al edificiului roman care se continuă spre NNE. Analiza materialului arheologic permite încadrarea cronologică a edificiului începând cu sf. sec. II-sec. III p.Chr.
În consecinţă “pe baza cercetărilor arheologice desfăşurate în perioada 07.08.2006-14.08.2006 pe terenul aflat în Alba Iulia, str. Gemenilor, nr.1 A, considerăm că s-a realizat eliberarea de sarcină istorică”.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO