.
Alba Iulia | Punct: Lumea Nouă - Centrul creştin P.I.E. | Anul: 2006
Anul:
2006
Epoca:
Latene;Epoca migraţiilor (sec. III - VI)
Perioade:
Epoca post-romană;
La Tène
Categorie:
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Necropolă
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
Lumea Nouă - Centrul creştin P.I.E.
Toponim:
Apulum II
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Gligor Mihai Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia, Institutul de Arheologie Sistemică
Inel Constantin Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

În perioada 21 iunie - 22 iulie 2006, s-au desfăşurat cercetările preventive pentru eliberarea de sarcină arheologică a suprafeţei unde proprietarul urmează a construi obiectivul “Centru creştin P.I.E.”, pe baza contractului cu nr. 778/20.06.2006.
S-au trasat şi deschis un număr de 42 de unităţi de cercetare arheologică. Dintre acestea menţionăm: două secţiuni-magistrală în cruce, cu dimensiunile de 100 x ...2 m (A1-A2), respectiv 30 x 2 m lăţime (A3-A4).
Stratigrafia rezultată în urma cercetărilor arheologice este următoarea:
0 -0,20 (0,25) m - stratul vegetal;
-0,20 (0,25) -0, 60 (0,70) m - strat negru, compact, fără materiale arheologice;
-0,60 (0,70) m - sterilul arheologic, de culoare galbenă-gălbuie, nisipos.
Pentru stabilirea stratigrafiei zonei, de o mare importanţă s-a dovedit trasarea şi săparea secţiunii magistrale A. Stratigrafia relevată este identică, cu menţiunea că sterilul arheologic coboară treptat de la E la V, până la ad. de 1,75 m.
Cercetările arheologice efectuate pe amplasamentul viitoarei construcţii (Centru Creştin PIE), confirmă faptul că zona se află în afara aşezării neolitice de la Alba Iulia - “Lumea Nouă”. Acest aspect, cunoscut din cercetările arheologice preventive efectuate între anii 2003-2005 în perimetre învecinate, este întărit de prezentele săpături.
Totodată ele permit identificarea unui nou punct cu descoperiri aparţinând epocii dacice pe harta arheologică a municipiului Alba Iulia. Complexul adâncit (Bordeiul B1) a fost descoperit în caseta trasată în capătul de NV a secţiunii S007. Materialul arheologic descoperit în acest complex este de factură dacică, aparţinând epocii La Tène.
În colţul de SE al suprafeţei cercetate au fost descoperite un număr de 13 morminte de inhumaţie, asociate cu cinci gropi circulare cu depuneri de ofrande de carne de animale. Mormintele de inhumaţie asociate cu gropile rituale se datează prin fragmentele de materiale descoperite în inventarele aflate în poziţie secundară, în sec. V - VI p.Chr., aparţinând gepizilor, cea mai apropiată analogie fiind mormintele descoperite la Alba Iulia, str. Horea 22, în anul 2003.

English Abstract:

The archaeological researches made on the placement of the future construction (The Christian Centre PIE) confirm that the area is outside the Neolithic settlement from Alba Iulia - “Lumea Nouă”.
At the same time, they allow the identification of a new place with discoveries dating from the Dacian period: the settlement - B.1 cottage. In the south-east corner of the area, there have been discovered thirteen inhumation graves, associated with five circular pits with animal meat offerings (all these complexes are dated in the 5th - 6th centuries).

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO