Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Alba Iulia | Punct: Lumea Nouă - Centrul creştin P.I.E. | Anul: 2006

Anul   2006
Epoca
Latene;
Epoca migraţiilor (sec. III - VI)
Perioade
Epoca post-romană;
La Tène
Categorie
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire;
Necropolă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Alba Iulia
Comuna   mun. Alba Iulia
Punct
Lumea Nouă - Centrul creştin P.I.E.
Sector   
Toponim   Apulum II
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Gligor Mihai
Inel Constantin
Cod RAN    1026.12
Raport În perioada 21 iunie - 22 iulie 2006, s-au desfăşurat cercetările preventive pentru eliberarea de sarcină arheologică a suprafeţei unde proprietarul urmează a construi obiectivul “Centru creştin P.I.E.”, pe baza contractului cu nr. 778/20.06.2006.
S-au trasat şi deschis un număr de 42 de unităţi de cercetare arheologică. Dintre acestea menţionăm: două secţiuni-magistrală în cruce, cu dimensiunile de 100 x 2 m (A1-A2), respectiv 30 x 2 m lăţime (A3-A4).
Stratigrafia rezultată în urma cercetărilor arheologice este următoarea:
0 -0,20 (0,25) m - stratul vegetal;
-0,20 (0,25) -0, 60 (0,70) m - strat negru, compact, fără materiale arheologice;
-0,60 (0,70) m - sterilul arheologic, de culoare galbenă-gălbuie, nisipos.
Pentru stabilirea stratigrafiei zonei, de o mare importanţă s-a dovedit trasarea şi săparea secţiunii magistrale A. Stratigrafia relevată este identică, cu menţiunea că sterilul arheologic coboară treptat de la E la V, până la ad. de 1,75 m.
Cercetările arheologice efectuate pe amplasamentul viitoarei construcţii (Centru Creştin PIE), confirmă faptul că zona se află în afara aşezării neolitice de la Alba Iulia - “Lumea Nouă”. Acest aspect, cunoscut din cercetările arheologice preventive efectuate între anii 2003-2005 în perimetre învecinate, este întărit de prezentele săpături.
Totodată ele permit identificarea unui nou punct cu descoperiri aparţinând epocii dacice pe harta arheologică a municipiului Alba Iulia. Complexul adâncit (Bordeiul B1) a fost descoperit în caseta trasată în capătul de NV a secţiunii S007. Materialul arheologic descoperit în acest complex este de factură dacică, aparţinând epocii La Tène.
În colţul de SE al suprafeţei cercetate au fost descoperite un număr de 13 morminte de inhumaţie, asociate cu cinci gropi circulare cu depuneri de ofrande de carne de animale. Mormintele de inhumaţie asociate cu gropile rituale se datează prin fragmentele de materiale descoperite în inventarele aflate în poziţie secundară, în sec. V - VI p.Chr., aparţinând gepizilor, cea mai apropiată analogie fiind mormintele descoperite la Alba Iulia, str. Horea 22, în anul 2003.
Rezumat
English Abstract The archaeological researches made on the placement of the future construction (The Christian Centre PIE) confirm that the area is outside the Neolithic settlement from Alba Iulia - “Lumea Nouă”.
At the same time, they allow the identification of a new place with discoveries dating from the Dacian period: the settlement - B.1 cottage. In the south-east corner of the area, there have been discovered thirteen inhumation graves, associated with five circular pits with animal meat offerings (all these complexes are dated in the 5th - 6th centuries).
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu