.
Alba Iulia | Punct: Parcul Unirii | Anul: 2006
Anul:
2006
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade:
Epoca modernă;
Epoca romană timpurie;
Epoca medievală
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare urbană
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
Parcul Unirii
Toponim:
Apulum II
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bounegru George Valentin Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Inel Constantin Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Lascu Ilie Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Oargă Ovidiu Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

În perioada 03 mai - 31 iulie 2006, s-au desfăşurat cercetările preventive pentru eliberarea de sarcină arheologică a suprafeţei unde Primăria Municipiului Alba Iulia urmează a construi obiectivul “fântână arteziană”, pe baza contractului cu nr. 430/20.04.2006.
Deoarece în urma demontării nivelului de pavaje recente realizate pe acest amplasament s-au observat alte refaceri succesive ale aleilor din acest ...parc, a fost permisă o decapare mecanizată sub supraveghere arheologică pentru toată suprafaţa destinată realizării obiectivului. Lucrările mecanizate au fost permise până la ad. de cca. 1,30 m pentru că, din punct de vedere stratigrafic pe această adâncime au putut fi observate mai multe nivele de umplutură, provenite de la lucrările de amenajare ale fortificaţiei Vauban, din sec. XVIII, respectiv, peste acestea, fiind identificate alte lucrări de nivelare şi pavaje de dată relativ recentă, odată cu amenajările urbanistice ale Parcului Unirii.
A fost deschisă astfel, pentru cercetare arheologică preventivă, întreaga suprafaţă destinată amplasării părţilor componente ale viitoarei fântâni arteziene, rezultând o suprafaţă oarecum dreptunghiulară ce ocupa aprox. 434 m2.
Cercetarea arheologică s-a realizat astfel pe suprafeţele de contur ale epocilor pentru care au fost atestate descoperiri arheologice, fiind identificate două nivele distincte de locuire în zonă: nivelul medieval, respectiv nivelul roman (acesta, la rândul lui cu două subnivele de contur ale complexelor). Au mai fost descoperite patru complexe funerare, din care trei deranjate (probabil jefuite), toate fiind datate în perioada postromană (sec. V-VI).
Observaţiile de ordin stratigrafic au fost făcute cel mai eficient pe latura de V a perimetrului, iar descrierea este următoarea:
0 -0,50 m - nivele succesive de pavele şi pavaje din perioada amenajărilor urbanistice ale parcului;
-0,50 -0,80 m - patul de amenajare pentru pavaje, realizat din balast;
-0,80 -1,20 m - straturi de umplutură de culoare maro şi consistenţă lutoasă, compacte, datorate terasărilor şi amenajărilor pregătitoare pentru realizarea fortificaţiei Vauban din sec. XVIII;
- cca.-1,20 -2 m - nivelul de epocă medieval târzie (sec. XVI-XVII);
-2 -3,50 m - nivelul de epocă romană (cu două subnivele atestate prin complexele arheologice);
- de la cca. -3,50 m începe sterilul arheologic, de culoare gălbuie, şi consistenţă argiloasă, în acesta coborând mai multe complexe.
În urma cercetărilor arheologice preventive au fost descoperite pentru fiecare nivel cronologic amintit, numeroase complexe arheologice, cu inventar mai mult sau mai puţin consistent.
Astfel, pentru perioada medievală (sec. XVI - XVII), au fost cercetate un număr de trei locuinţe de suprafaţă, un semibordei, şase gropi de provizii şi menajere, două cuptoare exterioare şi două vetre. Patru şanţuri din epoca medievală, ar putea fi interpretate ca şi scoateri de ziduri ale unor posibile construcţii de suprafaţă.
Au mai fost descoperite de asemenea, un număr de patru morminte de inhumaţie, al căror inventar arheologic pare să le plaseze în perioada romană postromană (sec. V-VI).
Pentru perioada romană (sec. II-III), au fost descoperite şi cercetate patru locuinţe de suprafaţă, trei bordeie, 32 gropi de provizii şi menajere, nouă cisterne/fântâni pentru apă.
Cercetările arheologice efectuate pe amplasamentul viitoarei construcţii (fântână arteziană), confirmă în primul rând faptul că zona se află în zona fostelor canabae ale castrului Legiunii a XIII-a Gemina de la Apulum, respectiv aici locuiau cei care aveau legături sociale sau economice cu castrul militar.
Totodată ele permit identificarea unui nou punct cu descoperiri funerare, aparţinând epocii postromane pe harta arheologică a municipiului Alba Iulia.
În ce priveşte descoperirile din perioada medieval-târzie, se poate spune că acestea se integrau în cartierul de la V de cetatea medievală, care apare figurat pe mai multe planuri, dintre care cel mai vechi cunoscut este cel anonim de la sfârşitul sec. al XVII-lea. Acest aspect, cunoscut din observaţiile arheologice efectuate începând cu a doua jumătate a sec. XX, în perimetre învecinate, este întărit de prezentele săpături.

English Abstract:

The archaeological researches made on the placement of a future construction (an artesian fountain) confirm that the area is around the former cannabae of the military camp of the 13th Legion Gemina from Apulum; people who had social or economic connections with the military camp lived here (2nd century A.D.).
At the same time, they allow us the identification of a new place with funerary discoveries on the archaeological map of Alba Iulia, belonging to the post-Roman Period (5th - 6th centuries),
Concerning the discoveries from the late Mediaeval Period, there might be said that these were placed in the western district of the mediaeval citadel. The district appears on more plans, of which the oldest well known is that anonymous one from the end of the 17th century. This aspect, known through archaeological observations made in the surrounding areas beginning with the late 20th century, is enforced by the present excavations.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO