.
Alba Iulia | Punct: Str. 9 Mai, f.n. | Anul: 2006
Anul:
2006
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade:
Epoca modernă;
Epoca romană
Categorie:
Agricultură şI subzistenţă;
Domestic
Tipuri de sit:
Locuire civilă;
Aşezare urbană
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
Str. 9 Mai, f.n.
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bounegru George Valentin Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Moga Vasile Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Ca urmare a dosarului nr. 792/12.10.2006 depus la DCCPCN Alba şi a adresei nr. 1375/13.10.2006 înaintate de această instituţie către MNUAI, în perioada 09.11-18.12 2006 s-au efectuat cercetări arheologice preventive, conform contractului de cercetare arheologică nr. 1525/10.11.2006. Terenul aflat în proprietatea doamnei Miclea Ioana Camelia, este amplasat pe str. 9 Mai, iar beneficiarul urmează să realizeze o...biectivul: construire locuinţă; Proprietatea este situată între descoperirile funerare din cadrul necropolei de la Staţia de Salvare şi cele de perioada migraţiilor de pe strada Moţilor, proprietatea Staicu Doru. În vederea descărcării de sarcină arheologică au fost realizate trei unităţi de săpătură amplasate pe suprafaţa destinată realizării obiectivului sus-menţionat, care au următoarele dimensiuni: S1 = 12 x 3 m; S2 = 9 x 3 m şi S3 = 9 x 3 m, orientate NV-SE. Datorită amplasamentului parcelei investigate în aria mai vastă în care au fost descoperite morminte din necropola romană şi medieval-timpurie, de la Staţia de Salvare, şi de perioada migraţiilor de pe strada Moţilor au fost efectuate cercetări arheologice, care să pună în evidenţă eventualele complexe arheologice ce ar fi putut fi descoperite în perimetrul cercetat şi a cărui suprafaţă totală ce urma să fie descărcată de sarcină arheologică este de cca. 164 m2. Secţiunea S1 - amplasată pe latura de N a viitoarei construcţii, dezvăluie următoarea stratigrafie: 0 -0,25 m strat vegetal; -0,25 -0,80 m strat de culoare maronie, cu material arheologic amestecat cu material tegular rezultat de la o locuinţă romană; de la -0,85 m apare sterilul arheologic cu doua substraturi: negru deschis şi galben-maroniu. În această secţiune au fost descoperite două complexe arheologice: - un colţ dintr-o locuinţă romană de suprafaţă, denumită în termeni de specialitate villa (suburbană), realizată din piatră de râu legată cu mortar. Aceasta a fost denumită C1; a fost surprinsă pe profilul de S la ad. de -0,5 m şi pentru conturarea sa au fost deschise S2 şi S3; - o groapă de epocă romană, conturată la -0,70 m adâncime, ea coboară în steril (nu a fost cercetată încă). Secţiunea S2 - amplasată la S de S1 şi cu un martor de 0,5 m, dezvăluie aceeaşi stratigrafie ca şi prima secţiune, iar singurul complex descoperit în ea este aceeaşi locuinţă de formă patrulateră, care continuă spre S. Secţiunea nu a fost finalizată. Secţiunea S3 - amplasată la S de S2 şi cu un martor de 0,5 m, dezvăluie marginea C1. Pentru delimitarea colţului locuinţei şi pentru a vedea dacă această villa avea mai multe încăperi a fost deschisă Cas.1 cu dimensiunile de 1,5 x 1 m. Din cauza condiţiilor meteo secţiunea nu a fost finalizată. După cum se poate observa din prezentarea succintă a descoperirilor, observaţiile stratigrafice permit constatarea existenţei unui nivel arheologic ce atestă locuirea romană, prin descoperirea acelui complex patrulater în S1, S2 şi S3. Adâncimea de conturare diferă de la -0,25 la -0,5 m. Locuinţa este de tipul villa suburbana şi are o formă dreptunghiulară. Considerăm că avem de-a face cu o încăpere din această construcţie. Zidul realizat din piatră de râu are o grosime de 0,45-0,60 m iar la exterior o lungime de 9,5 x 5,9 m. Din stratul roman exterior locuinţei au fost descoperite alături de o mare cantitate de material tegular provenit de la prăbuşirea acoperişului şi o serie de materiale arheologice cu caracter special: opaiţe, monede de bronz şi argint, piese de echipament militar, o teacă de sabie, un inel de bronz etc. Materialele arheologice descoperite în interiorul locuinţei sunt asemănătoare cu cele din exteriorul său, alături de ceramică rezultând şi de aici cuie, monede, mărgele de sticlă sau piese de bronz. O menţiune aparte se cuvine să o acordăm unui fragment (cap) de statuetă votivă de marmură. Realizată probabil în Provincia Dacia aceasta reprezintă o zeitate, cel mai posibil Artemis-Diana. Cercetările ne conduc spre concluzia că şi în acest punct, există urme de locuire din perioada romană dar şi din perioada modernă, fără însă, să fie descoperite complexe cu caracter funerar care să ţină de necropola numită Staţia de Salvare. În acest context şi pe baza cercetărilor arheologice preventive realizate a fost propusă continuarea cercetărilor şi în anul 2007, unde va fi urmărită continuarea locuinţei pe latura de S şi de V.

English Abstract:

The archaeological researches from 9 Mai Street, Alba Iulia revealed a villa suburbana. The foundation and a small part of the lifting made of river stone and mortar are still preserved. The north-south orientation has walls of 5.9 x 9.5 metres and thick between 0.5 - 0.6 m. From its inventory, we may notice a fragment of marble statue representing a feminine divinity, several bronze and silver coins - the most recent one is from Balbinus (238) - a bronze ring, glass beads, etc. Also there has been gathered a large amount of ceramics, which is in process at the restoration laboratory.
The research has not been ended due to weather conditions and it will be continued in the spring of 2007.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO