.
Bâzga | Comuna: Răducăneni | Judeţ: Iaşi | Punct: Cetăţuie | Anul: 2006
Anul:
2006
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului;Hallstatt;Latene;Dacii liberi;Epoca migraţiilor (sec. VII - XI)
Perioade:
Eneolitic;
Epoca migraţiilor;
Epoca bronzului;
Hallstatt;
La Tène
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Iaşi
Localitate:
Bâzga
Comuna:
Răducăneni
Punct:
Cetăţuie
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Merlan Vicu Muzeul Municipal Huşi
Salomeia Paul Muzeul Municipal Huşi
Cod RAN:
Raport:

Obiective: salvarea locuinţelor L4 şi L5 din perimetrul alunecărilor de teren (latura central-vestică a sitului); decopertarea integrală a L3, L4, L5.
Realizări: săparea integrală a secţiunii S5; decopertarea în întregime a locuinţei L3 şi L5 descoperite din campania 2005; săparea integrală a complexului circular de pietre descoperit în partea de S a locuinţei getice L3.
În campania din 2006 în punctu...l Bâzga Cetăţuie s-a urmărit decopertarea în întregime a celor trei locuinţe (una getică şi două cucuteniene) descoperite încă din august 2005. Astfel, s-a trasat o nouă secţiune S5 paralelă cu S4 pe latura sudică a acesteia (15 x 2 m).
În nivelul Sântana de Mureş (c. 13-14) s-a găsit un mic complex ceramic alcătuit din fragmente de la o farfurie cu buza uşor resfrântă şi de la o “fructieră”. Ceramica este lucrată la roată fiind de o calitate foarte bună, de culoare cenuşie. Nivelul este cuprins în acest sector între 0,40-0,50 m adâncime.
Între c. 13-14, pe latura nordică a secţiunii SV, s-au identificat ultimele resturi de lutuială de pereţi aparţinând locuinţei getice (L3). Arderea este mediocră iar chirpicul are culoarea neagră-cenuşie cu o porozitate friabilă.
În partea de SE a locuinţei L3, între c. 12-13 a fost surprins un complex circular de pietre. Pietrele păstrau poziţia iniţială (fiind înfipte vertical) şi erau dintr-un calcar oolitic nu prea dur. Nu departe de acest complex există o nicovală dreptunghiulară masivă. Este foarte posibil ca acest complex circular să fi constituit un mic altar, chiar un complex cultic sau un calendar solar miniatural (!) (era alcătuit din 12 pietre uşor circulare sau dreptunghiulare). Nici una dintre pietre nu era înroşită sau arsă în vreun fel. Suprafaţa complexului era de cca. 1 m2. Nicovala din apropiere putea fi folosită ca suport-masă sau pentru şezut. La m. 5 s-a descoperit o mică lamă fragmentată din metal (L=3,2 cm, l=2,7 cm), care se contura a fi circulară cu o grosime variind între 0,3 şi 0,4 cm. Nu poartă urme de uzură. Este alcătuită dintr-un aliaj de culoare cenuşie uşor metalizat, reflectorizant. Grosimea maximă este spre centru iar spre exterior este uşor subţiată. Pe revers poartă urme de bule de aer din timpul răcirii aliajului.
Tot în nivelul getic a fost descoperit şi un obiect din gresie puternic cimentată, bine şlefuit, tubular (L=5,5 cm, d=1,5 cm). La unul din capetele rupte are o perforare prin centrul acestuia cu d=0,4 cm.
Nivelul cucutenian este surprins la 0,60 m copiind înclinaţia generală a platoului. Între m.4 şi 6 a fost surprinsă continuarea locuinţei L4 descoperită în 2005 în secţiunea S4. Are o orientare E-V cu o densitate de chirpic mult mai mare faţă de locuinţa getică. Lutuiala de perete este bine arsă, poartă amprenta parilor şi nuielelor din structura iniţială.
În partea nordică a c. 5 (lângă peretele martor) s-au găsit fragmente ceramice de la un vas de provizii, cu urme de angobă şi câteva fragmente de la un vas mai mic cu amprente de la ţesătura olarului - fiind salvat în proporţie de cca. 40% (restul fiind distrus prin alunecările de teren). Ultimele resturi de lipitură de perete de la locuinţa L4 sunt descoperite în S5 (latura de SE a locuinţei).
S-a constatat în cazul celor două locuinţe săpate integral, că în afara casei sunt găsite vase de provizii, unelte, arme, nicovale şi chiar râşniţe.
Un aspect interesant îl ocupă complexul circular din pietre descoperit lângă locuinţa getică, primul de acest fel descoperit în situl de la Bâzga-Cetăţuie.

English Abstract:

There were drawn two new sections, S5 and S4, from north-west to south-west. We discovered two pits, no. 3 and no. 4, and dwellings that belonged to the Cucuteni Culture. The dwellings no. 3 and no. 5 were totally uncovered. Still uncovered is L4, which goes outside of the section S5 to the south. In the west side of the S4 section, we identified a circular complex, which was made from vertical stones (4th - 3rd centuries B.C.).

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO