.
Bucureşti | Punct: Militari-Câmpul Boja | Anul: 2006
Anul:
2006
Epoca:
Epoca bronzului;Latene;Epoca migraţiilor (sec. III - VI);Epoca migraţiilor (sec. VII - XI);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade:
Epoca modernă;
La Tène târziu;
Epoca migraţiilor;
Epoca medievală timpurie;
Epoca medievală târzie;
Epoca bronzului târziu
Categorie:
Domestic;
Industrial;
Religios, ritual şi funerar
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti
Comuna:
mun. Bucureşti
Punct:
Militari-Câmpul Boja
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bădescu Alexandru Muzeul Naţional de Istorie a României
Morintz Alexandru Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Negru Mircea Universitatea "Spiru Haret", Bucureşti
Schuster Cristian Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

Situl arheologic se află în partea de V a municipiului Bucureşti, în cartierul Militari, la N de strada Dâmboviţa, la S de Lacul Dâmboviţa (Morii), de ambele părţi ale străzii Câmpul Boja. Vestigiile arheologice se observă la suprafaţă de-a lungul terasei înalte a Dâmboviţei, între Canalul Roşu şi cotul pe care terasa îl face în aval către punctul Ciurel. Altitudinea maximă este de 92,37 m, cea minimă de 89,66 ...m, faţă vechea albie a râului care se afla la numai 81,23/82,35 m.
Suprafaţa sitului arheologic este de aprox. 100.000 m2, din care au fost cercetate suprafeţe totale de cca. 7007 m2, inclusiv cele din campania anului 2006. În această ultimă campanie arheologică au fost practicate un număr de 17 secţiuni, numerotate de la S125 la S141, având o suprafaţă totală de 767 m2.
În luna decembrie au început săpături arheologice preventive în sectorul B. Datorită condiţiilor climatice nefavorabile, cercetările începute în cele două secţiuni deschise, la care se vor adăuga altele ce vor fi trasate, urmează a fi finalizate în anul 2007.
Stratigrafia celor secţiunilor practicate a fost următoarea: 0-0,30 m stratul de pământ de culoare cenuşie deschisă (vegetal); 0,30-0,58/0,60 m strat cenuşiu negricios cu vestigii din sec. II-III şi VI p.Chr.; 0,60-0,70 strat castaniu steril arheologic. În S. 127, în caroul 14 dispare stratul de cultură, care indică prezenţa sitului arheologic. O situaţie similară a fost constatată în secţiunile numerotate de la S. 126 la S. 141.
În cursul cercetărilor au fost descoperite un cuptor metalurgic (cuptorul nr. 9) cu două gropi auxiliare (Gr. 87 şi 88), o groapă de provizii (Gr. 89), un bordei (B. 43) şi patru morminte de înhumaţie (notate M 2 şi M 5, în continuarea celui descoperit în anul 1997).
Bordeiul nr. 43
În S. 130, c. 12-13 a fost surprins un bordei de formă rectangulară cu colţurile rotunjite. Acesta intra în profilele de est şi de V ale secţiunii S. 130. Podeaua sa, fără urme de amenajare specială, a fost surprinsă la ad. de 0,98 m.
În umplutura bordeiului au fost descoperite foarte puţine fragmente de chirpic şi vase ceramice modelate cu mâna sau la roată. Acesta este a doilea bordei fără cuptor menajer, din cele 30 de bordeie din sec. V-VII descoperite în acest sit, până în anul 2006.
Cuptorul nr. 9
A fost surprins de la ad. de 0,45 m. Diametrul gurii sale era de 0,55/0,57 m, iar grosimea peretelui de 2-2,50 cm. Înălţimea sa păstrată era de 0,37 m. Crusta din zona centrală a vetrei lipsea. Grosimea vetrei era de 3-3,2 cm. De o parte şi de alta a cuptorului se aflau două gropi, care aveau legătură cu funcţionalitatea cuptorului. În cuptor au fost descoperite doar fragmente de chirpic şi lemn ars.
Groapa nr. 87
În apropierea profilului estic al secţiunii S. 125, a fost surprinsă o groapă pentru cercetarea căreia a fost deschisă caseta nr. 1/2006. Groapa avea o formă rectangulară cu lungimea de 1,30 m şi lăţimea de 0,95 m, respectiv ad. de 0,76 m. Faţă de nivelul antic de călcare ad. era de 0,16 m. Pereţii dinspre NE şi SV au fost arşi pe o grosime de 2-2,5 cm. Pe latura de NE şi cea de NV au fost găsite fragmente de lemn carbonizat cu lungimea de 4-7 cm şi lăţimea de 3-4 cm. În jumătatea dinspre SV au fost găsite fragmente de calcar şi chirpic, câteva fragmente ceramice şi un fragment de la o greutate de război de ţesut.
Groapa nr. 88
În caroul c. 13, la ad. de 0,45 m, în cadrul casetei nr. 1 a fost descoperită o groapă de formă ovală. Ea avea două trepte cu dimensiunile următoare: lungimea de 1,90 m, lăţimea de 1,60 m, ad. de 0,70 m (prima treaptă); lungimea de 1,50 m, lăţimea de 1,05 m, ad. de 0,88 m (treapta a doua). În umplutura sa au fost descoperite fragmente de chirpic, trei fragmente de vase ceramice din pastă cenuşie fină şi mai multe din pastă nisipoasă de culoare cărămizie.
Groapa nr. 89
În secţiunea S. 128, c. 13-14, de la -0,50 m a fost surprinsă o groapă cu plan rotund-oval, având diametrul maxim de 1,05 m şi ad. de 0,94 m. În interiorul gropii au fost descoperite câteva fragmente modelate cu mâna din pastă grosieră sau la roată din pastă fină cenuşie.
Morminte de inhumaţie
În campania anului 2006, în sectorul C, au fost descoperite două schelete umane, cu un grad avansat de degradare (M 2 şi M 3). După toate probabilităţile, ele au zăcut timp îndelungat în condiţii de umiditate accentuată, ceea ce a determinat o degradare puternică atât a epifizelor de la oasele lungi, cât şi a oaselor componente ale craniului. Alte două morminte (M 4 şi M 5), într-o stare bună de conservare însă, au fost descoperite întâmplător în sectorul B al sitului arheologic.
Groapa nr. 89 a fost datată în sec. II-I a.Chr. pe baza ceramicii modelate cu mâna, care prin pasta ce conţine fragmente ceramice pisate aparţine acestei perioade1.
În stratul de cultură au fost descoperite câteva fragmente de vase ceramice modelate cu mâna din pastă grosieră sau modelate la roată din pastă fină cenuşie ori zgrunţuroasă. Pe baza analogiilor şi desoperirilor din campaniile arheologice precedente, acestea au fost datate în sec. II-III p.Chr.2
Cuptorul metalurgic nr. 9, împreună cu gropile anexe nr. 87 şi 88, au fost datate în secolul al VI-lea p.Chr., pe baza ceramicii modelate cu mâna sau la roată. Materialele descoperite au analogii inclusiv în cadrul descoperirilor din campaniile anterioare de la Bucureşti-Militari Câmpul Boja3.
Mormintele de inhumaţie nu au avut inventar funerar, ele fiind datate pe baza expertizei antropologice4, şi orientării creştine constatate. Acestea par să provină din dintr-o necropolă medievală târzie (sec. XVIII) sau dintr-un cimitir din secolul al XIX-lea.
Cercetările întreprinse în campania din anul 2006 au dus la identificarea prin săpături a limitei sudice a sitului de la Bucureşti-Militari Câmpul Boja. Ele confirmă cu precizie limita stabilită pentru sit în urma cercetărilor de suprafaţă întreprinse în anii 2001-2002.
În cadrul secţiunilor practicate au fost descoperite complexe arheologice aparţinând unor aşezări din sec. II-I a.Chr. (groapa nr. 89), VI p.Chr. (bordeiul nr. 43, cuptorul nr. 9, gropile nr. 87, 88), respectiv morminte din cadrul unor cimitire din sec. XVIII-XIX5.
Conform PUZ al Sectorului 6, cea mai mare parte a sitului (cca. 80%) a devenit zonă construibilă, cu respectarea legislaţiei privind protecţia siturilor arheologice. În acest context, în cadrul Proiectului Militari Câmpul Boja. Un sit arheologic pe teritoriul Bucureştilor, colectivul de cercetare va continua cercetările arheologice preventive cu respectarea standardelor de calitate şi deontologiei profesionale. Informaţiile ştiinţifice şi materialele arheologice vor fi valorificate ritmic sub forma unor rapoarte şi monografii.
În cadrul seriei Militari-Câmpul Boja. Un sit arheologic pe teritoriul Bucureştilor, în anul 2006 a apărut a doua carte dedicată cercetărilor recente (2001-2006) în aşezările pre- şi protoistorice6. În stadiu avansat se află manuscrisele a alte două cărţi cu privire la cercetările noi în aşezările din sec. II-IV (2001-2006), respectiv la rezultatele investigaţiilor privind aşezările din sec. V-VII (1958-2007).

English Abstract:

The archaeological excavations carried out in 2006 confirmed the southern limit of the site that was recorded only by the survey from 2001 and 2002.
In the excavated trenches we discovered archaeological structures of the settlements, dated in the 2nd - 1st centuries B.C. (Pit no. 89), 6th century A.D. (dwelling no. 43, kiln no. 9, and pits nos. 87 and 88), and four inhumation graves from the 18th - 19th centuries cemetery. In 2006 we published the second volume of Militari-Câmpul Boja Series that contains the latest research (2001 - 2006) in the pre- and proto-historic settlements of this site.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO