.
Capidava | Comuna: Topalu | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2006
Anul:
2006
Epoca:
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade:
Epoca romano-bizantină
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic
Tipuri de sit:
Cetate
Județ:
Constanţa
Localitate:
Capidava
Comuna:
Topalu
Punct:
Cetate
Sector:
Sectorul VIII extra muros
Toponim:
Capidava
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Pinter Zeno-Karl Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Urduzia Claudia Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Cod RAN:
Raport:

Cercetările arheologice desfăşurate în campania 2006 de către ULB Sibiu în sectorul VIII extramuran au vizat continuarea unui demers iniţiat în anul 2001 de regretatul profesor Radu Florescu şi derulat pe perioada a patru campanii în vederea surprinderii stratigrafiei platoului ce se întinde între latura de SE a curtinei G şi sectorul X - terme. În acest sens, cu o grupă de practică şi cu ajutorul a doi volunta...ri, precum şi a doi doctoranzi şi a unui masterand din cadrul Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu “Nicolae Lupu”, a fost cercetată în continuare secţiunea S 4/2005, cu dimensiunile de 10/2 m, segment al magistralei stratigrafice trasate în anul 2001, perpendicular pe zidul de incintă. În această secţiune s-a putut observa încă în campania 2005, coborârea unui şanţ umplut cu piatră şi moloz, ce nu a putut fi degajat integral.
În campania 2006, s-a continuat adâncirea secţiunii S 4/2005, doar în zona şanţului, respectiv în carourile 4 şi 5, păstrându-se ca martor fundaţiile construcţiilor cercetate în carourile 1, 2 şi 3. În vederea clarificării planimetriei acestor construcţii şi în scopul urmăririi traiectoriei şanţului, s-a deschis în paralel, pe partea de N cu păstrarea unui martor stratigrafic de 1 m, o nouă secţiune; S 5/2006.
În secţiunea S 4/2005, s-a impus adâncirea în trepte în zona carourilor 4 şi 5 iar fundul şanţului a fost surprins la -1,95 m faţă de nivelul actual de călcare. În secţiunea paralelă, S 5/2006, s-a constatat în carourile 1, 2 şi 3, deja la -0,35 m, continuarea amenajărilor de construcţii dar nu şi închiderea acestora, ceea ce lasă deschisă planimetria acestor obiective. De asemenea în caroul 4, s-a observat aceeaşi umplere a şanţului cercetat în S 4/2005 şi s-a putut stabili un traiect ce evoluează oarecum paralel cu curtina de piatră a cetăţii romano-bizantine.
În zona şanţului, materialele sunt amestecate, rezultat al unei umpleri voite cu piatră şi pământ conţinând materiale arheologice aparţinând mai multor epoci istorice. În S 4/2005, în caroul 4, la -1,90, aproape de fundul şanţului au fost descoperite fragmente de ceramică romană de lux (terra sigillata), împreună cu fragmente de vase borcan cu ornament în val larg şi impresiuni cu unghia sub buză, specifice sec. al X-lea d.C. Aceste materiale, precum şi câteva fragmente de căldări de lut cu buza răsfrântă spre interior şi prevăzută cu orificii de agăţare, un străpungător din os şi o gresie de ascuţit străpungătoare ne îndreptăţesc să credem că zona a fost nivelată şi locuită în secolul al X-lea.
Cât priveşte fundaţiile amenajărilor surprinse în ambele secţiuni în carourile 1, 2 şi 3, acestea par să fie anterioare sec. al X-lea. Poate dezvelirea completă a acestor obiective în campaniile viitoare va duce la datarea mai strânsă şi va clarifica cronologia întregului ansamblu de locuire din zona extramurană a cetăţii romano-bizantine de la Capidava.
S-au executat o serie de desene (profile, grundriss-uri), care vor fi incluse în raportul pentru tipărirea la Cronica cercetărilor arheologice - campania 2006. Prezentului raport i-au fost anexate 2 planşe, conţinând imagini ale săpăturilor executate în campania 2006 (continuarea săpăturilor în S 4/2005; deschiderea secţiunii S 5/ 2006).[Zeno Karl Pinter]

Numismatică
Andrei Gândilă (MNIR)
În cursul campaniei din anul 2006 au fost descoperite mai multe monede de epocă romană, romano-bizantină şi medio-bizantină, aflate în prezent în custodie şi pentru prelucrare ştiinţifică la Cabinetul Numismatic de la Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti (prelucrare Andrei Gândilă). Între acestea, se numără mai multe monede passim, alături de altele descoperite în sectoarele I, III-VI şi VII ale cetăţii. Acestora li se adaugă şi o unică monedă găsită în cursul sondajului de evaluare de teren de la Stânca Topalu, după cum urmează:
Licinius I (308-324). AE follis, ? 3,37g, 22x23mm. Thessalonica, off. ?, 313-316. RIC, VII 59, anii 312-313. CAP 2006, passim.
Constantius II (337-361). ½ centenionalis, TES, E. AE ? 2.7 gr., 18,5 mm. RIC, VIII, 119, anii 348-350. LRBC 1641. CAP 2006, S VII, strada între Corpul de Gardă şi edificiul din S VII, -0.20 m.
Constantius II (337-361). AE3, Constantinopol ? AE ? 2.0 gr., 16 x 19 mm, ruptă. RIC, VIII, 149, anii 355-361. Stânca Topalu 2006, ? 3, US 1002.
Constantius II (337-361). AE centenionalis, ? 3,55g, 21,5mm, exfoliată. RIC VIII, tip FEL TEMP REPARATIO? CAP 2006, S I, sub curtina A, lângă poarta mică.
Constantius Gallus (351-354). AE3, ? 3,94g, 17x19mm. Constantinopol, off. ?. RIC VIII 114, anii 351-355, tip FEL TEMP REPARATIO. CAP 2006, S I, N 52, la cca 1 m faţă de colţul bazilicii.
Valens (364-378). AE3 tip Gloria Romanorum. AE ? 1.7 gr., 16 x 15 mm. RIC IX. CAP 06 passim.
Sf. sec. IV, prima jum. V. AE4 1,52g, 11,5mm. CAP 2006, S I, passim.
Roman III (1028-1034). Follis anonim, clasa B, Constantinopol. AE ? 14.3 gr., 31 x 33 mm. DOC, III, B, p. 676-9. CAP 06, S III-VI, Ş 71, ? A 4, - 0.8 m.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO