.
Ciocadia | Judeţ: Gorj | Punct: Codrişoare | Anul: 2006
Anul:
2006
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare rurală
Județ:
Gorj
Localitate:
Ciocadia
Comuna:
Bengeşti-Ciocadia
Punct:
Codrişoare
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Hortopan Dumitru Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" Gorj
Marinoiu Vasile Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" Gorj
Cod RAN:
Raport:

Aşezarea rurală (villa rustica) şi necropola romană de la Ciocadia, com. Bengeşti-Ciocadia, este situată la 34 km E de municipiul Târgu Jiu, la 4 km N de DN 67 Târgu Jiu-Râmnicu Vâlcea şi la 300 m E de malul stâng al pârâului Ciocadia. Aşezarea rurală se află la 3,5 km N de DN 67 Târgu Jiu Râmnicu Vâlcea, cca. 50 m E de drumul judeţean 67 C Bengeşti-Novaci şi 150 m E de malul stâng al pârâului Ciocadia, pe o în...tindere de peste 8 ha. Necropola se află pe un platou, la cca 200 m N de villa rustica şi la 300 m E de pârâul Ciocadia, la altitudinea de 440 m, având următoarele coordonate: latitudine 450 05' şi longitudine 230 37'. Primele cercetări în zonă au avut loc în anul 2000, fiind efectuate de un colectiv de arheologi de la MJ Gorj, având ca responsabil ştiinţific pe dr. Vasile Marinoiu şi colaborator pe dr. Dumitru Hortopan. Obiectivul cercetării a urmărit investigarea unor noi complexe funerare. In acest scop s-au trasat trei secţiuni, S1/2006 = 15 x 2 m; S2/2006 = 7,50 x 2 m şi S3/2006 = 8 x 2 m. Secţiunile S1/2006 şi S2/2006 au fost deschise pe proprietatea profesoarei Aurora Dumitrescu. Secţiunea S1/2006 s-a trasat pe direcţia N-S la 0,50 m N faţă de S1/2005. Încă de la înlăturarea stratului vegetal au ieşit la iveală fragmente de cărămizi, ţigle, olane şi vase ceramice de culoare neagră, lucrate cu mâna. Între 0,08 - 0,50 m se află stratul de cultură roman care conţine fragmente de la materiale de construcţii (ţigle, olane, cărămizi), de la vase ceramice de culoare neagră lucrate cu mâna şi obiecte din fier (un piron). De asemenea, s-a descoperit şi multă piatră măruntă de râu, asociată în caroul 15, la -0,20 m adâncime faţă de nivelul actual de călcare, cu oase calcinate şi cărbune. Din punct de vedere stratigrafic, se constată o situaţie similară cu aceea din campaniile precedente: 0 -0,08/0,10 m - strat vegetal -0,08/0,10 -0,50 m strat de cultură roman negru-cenuşiu - de la 0,50 m - strat galben, steril din punct de vedere arheologic Secţiunea S2/2006 s-a trasat la 8,20 m V de S1/2006 păstrându-se aceeaşi orientare. In această secţiune s-au găsit, la diferite adâncimi, fragmente de la vase ceramice de culoare neagră lucrate cu mâna şi materiale de construcţie (cărămizi, ţigle şi olane). Stratigrafia este identică cu cea din S1/2006. Secţiunea S3/2006 orientată N-S s-a trasat pe proprietatea Mariei Corobea, la 3 m E de S1/2000. Datorită arăturilor care se efectuează anual, încă de la înlăturarea primului strat s-au descoperit fragmente de ţigle, olane şi cărămizi, de vase ceramice lucrate cu mâna şi la roată, de sticlă şi bronz. În carourile 2-3, la 0,42 m adâncime faţă de nivelul actual de călcare, a apărut un complex funerar (mormânt de incineraţie de tip ustrinum) a cărui groapă sepulcrală avea o formă rectangulară cu dimensiunile de 1,40 x 0,70 m. Mormântul, orientat N-S, este marcat de un ring realizat din cărămizi, ţigle şi pietre de râu dispuse pe 1-2 asize. Resturile cremaţiei (oasele calcinate, cenuşă şi cărbune) au fost depuse pe fundul gropii. Inventarul funerar, alcătuit din piese specifice necropolelor Daciei romane conţine piese din argint (un cercel filigranat prevăzut cu o piatră semipreţioasă, un inel fragmentar), bronz (o fibulă fragmentară, un capăt de curea, o verigă, fragmente de tablă), fier (două cuţite, cărora le lipseşte vârful, un piron, un instrument pentru scris?), piatră (o cute pentru ascuţit) şi ceramică (fragmente de la vase lucrate la roată). În carourile 3-6, în profilul vestic, la 0,20-0,32 m adâncime, a apărut un zid din piatră de râu legată cu mortar de var, a cărui latură măsoară 3,26 m. Celelalte laturi se continuă spre V urmând a fi reliefate în campaniile viitoare. Stratigrafia S3/2006 este următoarea: 0 -0,08 m - strat vegetal -0,08 -0,58 m - strat de cultură roman negru-cenuşiu - de la 0,58 m - strat galben nisipos, steril din punct de vedere arheologic. Cercetările de la Ciocadia-Codrisoare au fost continuate în luna octombrie 2006, după eliberarea terenurilor, proprietate particulară ale sătenilor, de culturile de porumb. În această zonă, situată la cca. 200 m de secţiunile din anii precedenţi, s-a observat prezenţa unui număr mare de materiale de construcţie (ţigle, olane şi piatră de râu cu urme de mortar de var) şi ceramică romană. Aici, am presupus existenţa unei villa rustica, iar pentru a proba cu certitudine ipoteza noastră s-au trasat doua secţiuni, ambele orientate N-S cu dimensiunile S4/2006: 8 x 2 m şi S5/2006: 6 x 2 m. În S4/2006 a apărut, încă de la înlăturarea primului strat, o cantitate apreciabilă de ţigle, olane şi foarte puţine cărămizi , toate în stare fragmentară. O situaţie similară se întâlneşte şi în S5/2006. În S4/2006, în carourile 2-3 şi 8, la ad. de 0,15 /0,25 m, a apărut fundaţia unei clădiri de dimensiuni mari, orientată NE-SV. Aceasta a fost realizată din piatră de râu, legată cu mortar de var. Pentru surprinderea colţului de NE al clădirii, S4/2006 a fost extinsă prin trasarea unei casete cu dimensiunile de 4,20 x 2 m. Fundaţia laturii de SE a fost aşezată pe un strat de piatra de râu, legată cu pământ. Zidurile au grosimea de 0,64-0,68 m, fiind orientate pe direcţia NE, măsurând 8,64 m, iar latura orientată SE, 5,40 m. Fundaţia din piatră de râu, de pe latura de NE a fost întreruptă pe o L de 0,70 m de scheletul unui om înhumat la ad. de 0,80 m şi orientat E-V (după canoanele creştine), având o lungime de 1,62 m. Oasele defunctului se aflau într-un proces avansat de fosilizare, probabil datorită acidităţii solului şi al vechimii. Defunctul nu avea inventar funerar, astfel încât nu se poate aprecia când a fost înhumat. Oricum, este posterior construirii clădirii, cu mai multe sute de ani. Probabil, mai multe date ne va oferi al doilea schelet, ale cărui oseminte se observă în caroul 8 al S4/2006, în profilul peretelui de E, care urmează a fi investigat în campania viitoare. Materialul arheologic recuperat din S4/2006 este fragmentar, fiind reprezentat de ţigle, olane, vase ceramice lucrate la roată (castroane, farfurii, oale etc.), 3 piroane din fier şi 3 monede (1. Monedă de bronz, dupondius emis de împăratul Severus Alexander, AE?, Av. IMP.CAES.M.AVR.SEV.[ALEXAND AVG] ; Rv. Zeul Marte, PMTRP VI COS II P.P. S.C., Ø 26mm, RIC II/IV, nr. 457, anul 227; 2. Monedă de bronz, dupondius, emis de împăratul Antoninus Pius, AE?, Av. ANTONINVS AVG [PIVS P.P.]; Rv. CONCORDIA?, Ø 29 mm, Anii 140-144; 3. Monedă de argint, denar, emis de împărăteasa Iulia Maesa, Ag?, Av. IVLIA MAESA AVG; Rv. PVDICITIA, Ø18 mm. RIC, 268, anul 223). În S5/2006 s-au descoperit materiale arheologice, în general, asemănătoare cu cele din S4/2006: fragmente de cărămizi, ţigle, olane, vase ceramice lucrate la roată şi cu mâna, un piron de fier şi un denar (Ag?, Av. DIVVS ANTONINVS; Rv. CONSECRATIO, Ø 18mm, RIC, 433, Roma, anii 161-162). Stratigrafia S4/2006 este următoarea: - de la 0 la 0,10 m - strat vegetal actual. - de la 0,10 m la 0,60/0,80 m - strat arheologic roman, de culoare neagră. - de la 0,60/0,80 m - începe stratul galben, steril arheologic. S5/2006 are o stratigrafie similară cu S4/2006. Obiectivele cercetării viitoare se vor axa pe investigarea altor complexe funerare, precum şi pe delimitarea întregii clădiri din villa rustica de la Ciocadia. Cercetările arheologice desfăşurate la Ciocadia - Codrişoare, de-a lungul celor 6 ani, ne determină să considerăm că aici există o importantă necropolă birituală care se datează în sec. II-IV p.Chr., iar în imediata sa apropiere, la cca 200 m S se află villa rustica, descoperită în campania din acest an, unde au fost scoase la iveală fundaţiile unei clădiri de mari dimensiuni.

English Abstract:

The archaeological research from the villa rustica and the necropolis from Ciocadia showed some cemeteries and a rural settlement. We discovered a tomb - a cinerary one - which was dated in the 2nd century A.D. This tomb had a funerary hole. The hole was of rectangular shape. Near the tomb we discovered silver jewels (a ring and an earring), bronze jewels (a broach, a ring). We also found two knives, a nail made of iron and wheelmade ceramics.
In the villa rustica we found the foundations of a big building made of river boulders. Here we discovered fragments of bricks, vessels and four coins (two of silver and two of bronze). These coins circulated during the reign of Antoninius Pius, Julia Maesa and Severus Alexander.
All the findings show us that the settlement from Ciocadia dates to the 2nd - 3rd centuries A.D.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO