.
Mitoc | Judeţ: Botoşani | Punct: Malu Galben | Anul: 1996
Anul:
1996
Epoca:
Paleolitic şi mezolitic
Perioade:
Paleolitic
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Botoşani
Localitate:
Mitoc
Comuna:
Mitoc
Punct:
Malu Galben
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Chirica Vasile responsabil Institutul de Arheologie Iași
Cod RAN:
Raport:

În anul 1996, cercetările arheologice de la Mitoc, pe Prut, au continuat în două sectoare principale:
1. partea superioară a profilului, pentru identificarea presupusului nivel V de locuire gravettiană;
2. partea inferioară a profilului, pentru detalierea caracteristicilor locuirilor aurignaciene şi descoperirea unor eventuale urme de locuire mai veche, din paleoliticul mijlociu.
1. Cercetările a...u evidenţiat existenţa unui nou nivel de locuire, postulat de noi în 1989 (cf. V. Chirică, The Gravettian in the East Romanian Carpathians, BAI, III, Iaşi, 1989). Acesta se situează în solul de aspect loessoid de sub masivul pachet de nisipuri, de caracter acvatic (ciclurile 2a - 2b din sistematizarea lui P. Haesaerts).
2. Cercetările din partea inferioară a profilului (corespunzătoare ciclurilor 12a - 12 b din sistematizarea lui P. Haesaerts) nu au evidenţiat elemente noi, importante, care să determine modificări asupra schemei geocronologice a Aurignacianului de pe teritoriul României.
Rezultatele ultimelor analize de cronologie absolută, efectuate prin Institutul Regal de Ştiinţele Naturii din Bruxelles, au adus noi contribuţii privind datarea locuirilor aurignaciene şi gravettiene din marea staţiune paleolitică de la Mitoc, Malul Galben.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO