Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Constanţa | Punct: str. George Enescu, nr. 22 | Anul: 2006

Anul   2006
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade
Epoca romană;
Epoca romano-bizantină
Categorie
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Necropolă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Constanţa
Comuna   mun. Constanţa
Punct
str. George Enescu, nr. 22
Sector   
Toponim   Tomis
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Băjenaru Constantin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Bodolică Vitalie Universitatea "Ovidius", Constanţa
Dobrinescu Ionuţ Cătălin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Neagu George Universitatea "Ovidius", Constanţa
Cod RAN    60428.22
Raport Ca urmare a încheierii unui contract de cercetare între MINAC şi beneficiarul Iancu Polifronie s-au efectuat săpături arheologice pe proprietatea acestuia situată pe str. George Enescu, nr. 22 din Constanţa. Terenul în cauză se află în apropiere de Piaţa Griviţei şi Magazinul Tomis, o arie care este bine cunoscută ca parte importantă a necropolei tomitane de epocă romană.
După degajarea resturilor fundaţiilor unei clădiri moderne până la aprox. -1,20 m faţă de nivelul actual, am procedat la cercetarea în suprafaţă a perimetrului de 15 x 13 m. În aria cercetată - aprox. 185 mp - am identificat şi cercetat 16 morminte databile în epocile romană şi romano-bizantină (12 din sec. II-III şi 4 din sec. V-VI p.Chr.). Au fost determinate următoarele tipuri de morminte:
Morminte de incineraţie (groapă rectangulară cu şanţ de tiraj) - 3 (M3, M12, M15)
Morminte de inhumaţie:
- în groapă simplă - 6 (M2, M5, M8, M9, M14, M16)
- în groapă simplă, cu protecţie de ţigle - 1 (M6)
- cameră de acces cu firidă laterală - 3 (M1, M4, M13)
- cameră de acces cu firidă longitudinală - 1 (M7)
- cu pereţii din cărămidă (cavou?) - 1 (M10)
- colective, în groapă simplă, cu margini protejate de ţigle - 1 (M11).
M 1 (21.02.06, 24.02.06): mormânt de inhumaţie (cameră de acces cu firidă laterală dreapta). Orientare NNE-SSV. Camera de acces: L = 2,00 m, LA = 1,50 m, Ad = -2,70 m. Firida: L = 1,20 m, LA = 0,40 m, Ad = -2,95 m. Schelet prost păstrat (numai fragmente din craniu); cuie sicriu. Inventar cameră: cuie, elemente bronz de la cutie din lemn, două unguentarii de sticlă, oală cu o toartă, bol, frecător din os. În umplutură: buză de amforă. Inventar mormânt: unguentariu sticlă, ac bronz. Datare: sec. II-III p.Chr.
M 2 (20.02.06): mormânt de inhumaţie în groapă simplă, rectangulară. Orientare NNE(cap)-SSV. Groapă: L = 1,80 m, LA = 0,58 m; Ad = -2,20/-2,30 m. Schelet foarte prost păstrat (lungime aprox. 1,32 m). Cuie sicriu. Inventar: monedă bronz, vas de sticlă fragmentar, opaiţ cu toartă lamelară perforată. Datare: sec. II - prima jum. sec. III p.Chr.
M 3 (20.02.06): mormânt de incineraţie (tip “rug-busta”) cu şanţ de tiraj; orientare VNV-ESE. Este tăiat de o groapă modernă în partea de E. Groapă rectangulară cu colţurile rotunjite (L = 2,00 m, LA = 1,20 m, Ad = -2,00 m); şanţul de tiraj pe mijloc (Lp = 1,15 m, LA = 0,60 m, Ad = -2,25 m). Resturi de oase calcinate. Cuie sicriu. Inventar: opaiţ cu toartă inelară (pe disc imaginea unui cocoş). Datare: sec. II - prima jum. sec. III p.Chr.
M 4 (22.02.06): mormânt de inhumaţie (cameră de acces cu firidă laterală dreapta). Orientare VNV-ESE. Camera de acces: L = 1,50 m, LA = 0,60 m, Ad = -2,30. Firida: L = 1,30 m, LA = 0,70 m, Ad = -2,65 m. Schelet de copil, răvăşit. Cuie sicriu. Din pământul de umplutură al camerei de acces s-au recuperat numeroase fragmente de la o amforă (întregibilă în mare parte). Inventar mormânt: opaiţ cu toartă lamelară (disc fără decor). Datare: sec. II - prima jum. sec. III p.Chr.
M 5 (22.02.06): mormânt de inhumaţie în groapă simplă, rectangulară. Orientare SV-NE (cap). Groapă: L = 2,40 m, LA = 1,20 m, Ad = -3,00 m (la -2,10 m apar pe laturile lungi câte trei nişe de o parte şi de alta, probabil care susţineau pari sau un capac). Schelet prost păstrat (lungime aprox. 1,50 m, mâna dreaptă pe bazin, stânga pe piept). Cuie sicriu. Inventar: vas de sticlă, căniţă, strigiliu fier, ac de bronz, resturi casetă lemn cu plăcuţe din bronz, opaiţ fără toartă. Datare: sec. II p.Chr.
M 6 (22.02.06): mormânt de inhumaţie în groapă simplă, rectangulară, cu protecţie de ţigle (dispuse pe lungime). Orientare V(cap)-E. Groapă: L = 2,00 m, LA = 0,65 m, Ad = -1,60 m. Schelet bine păstrat (lungime 1,66 m, capul într-o parte, mâinile pe bazin). Fără sicriu. Inventar: cataramă din fier. Datare: sec. V-VI p.Chr.
M 7 (23.02.06, 24.02.06): mormânt de inhumaţie (cameră de acces şi firidă longitudinală). Orientare VNV-ESE. Camera de acces: L = 2,60/2,70 m, LA = 1,30 m, Ad = -3,10 m. Cuie sicriu, oase răvăşite (jefuire?). Firida (longitudinală spre ESE): L = 1,70 m, LA = 0,65 m, Ad = -3,10 m (bolta apare la -2,60 m). Schelet destul de bine păstrat (lungime aprox. 1,80 m), cu excepţia craniului; se observă că nu este introdus complet în firidă (partea superioară a corpului a fost trasă afară din firidă, probabil cu scop de jefuire - aşa s-ar explica şi lipsa aproape integrală a craniului, ale cărui resturi s-au reperat în pământul de umplutură al camerei de acces). Inventar cameră (pe fundul gropii): castron, două vase de sticlă, strigiliu fier, ţinte fier, plăcuţe fier. În umplutură - fragmente ceramice de amforă şi castron. Inventar mormânt: cui de fier (de la sicriul deranjat?), fragment de inel din fier, cataramă din bronz. Datare: sec. II-III p.Chr.
M 8 (28.02.06): mormânt de inhumaţie în groapă simplă, rectangulară. Orientare V-E. Groapă: L = 2,00 m, LA = 0,55 m, Ad = -1,90 m. Schelet bine păstrat (lungime cca. 1,65 m, capul la V, lăsat într-o parte, mâna dreaptă pe bazin, stânga pe lângă corp). Fără sicriu. Fără inventar. Datare: sec. V-VI p.Chr.
M 9 (24.02.06): mormânt de inhumaţie în groapă simplă, rectangulară. Orientare NE(cap)-SV. Groapă: L = 1,80 m, LA = 0,50 m, Ad = -1,90 m. La capete sunt practicate două mici şanţuri (late de 0,17 m, adânci de 0,12 m), probabil cu rolul de susţinere a sicriului. Schelet prost păstrat. Cuie sicriu. Inventar: monedă de bronz, două vase de sticlă, bol ceramic, opaiţ. Datare: sec. II-III p.Chr.
M 10 (06.03.06): mormânt de inhumaţie în groapă rectangulară cu marginile realizate din cărămidă. Posibil cavou, deoarece de o parte şi de alta a camerei funerare se conturează alte două camere (platforme?, îngrădiri?), fără rol funerar, care aveau pereţii realizaţi din piatră legată cu pământ, tencuiţi la interior cu mortar. Orientare V-E. Dimensiuni exterioare ale întregului complex: L = 6,05 m, LA = 3,30 m; îngrădirea din piatră lată de 0,50 m; camerele-platforme: L = 2,30 m, LA = 1,80 m. Camera funerară - dimensiuni la interior: L = 2,30 m, LA = 1,10 m, Ad = -1,80 m. Doar pereţii de pe laturile lungi sunt amenajaţi din cărămizi sparte pe jumătate (se păstrează patru asize; dimensiunile unei cărămizi 32,5 x 32,5 x 4 cm). Schelet în mare dezordine, jefuit din antichitate. Cuie sicriu. Inventar: castron cu buza decorată în val, alte fragmente ceramice, mărgică de sticlă cu decor. Complexul taie mai multe morminte romane timpurii (M7, M14, M15). Datare: sec. V p. Chr.
M 11 (06.03.06, 10.03.06): mormânt colectiv de inhumaţie, probabil în groapă simplă, cu două margini protejate cu fragmente de cărămizi (46 x 46 x 4 cm). Orientare: NV(cap)-SE. Partea dinspre SE intră în profilul săpăturii de fundaţie a imobilului şi a fost cercetată doar parţial. Groapă: LA = 2,00/2,20 m; Ad = -3,00 m. În umplutură câteva fragmente ceramice (între care o buză de urcior). Cuie sicriu. Depuşi trei defuncţi (schelete bine păstrate, în centru un matur cu mâinile pe bazin). Inventar lipsă, dar posibil să fi avut obiecte în zona nesăpată. Complexul taie M 12 (incineraţie). Datare: sec. V-VI p.Chr.
M 12 (02.03.06): mormânt de incineraţie (tip “rug-busta”) cu şanţ de tiraj; orientare VNV-ESE. Este tăiat de groapa lui M 11. Se mai păstrează şanţul de tiraj: Lp = 1,45 m, LA = 0,48 m, Ad = -1,80 m. Resturi oase calcinate şi lemn carbonizat. Inventar (depus după cremaţie): vas de sticlă, fragment de opaiţ, bol, obiect din fier. Datare: sec. II p.Chr.
M 13 (09.03.06): mormânt de inhumaţie (cameră de acces şi firidă laterală dreapta). Orientare SE(cap)-NV. Camera de acces: L = 2,00 m, LA = 0,60 m, Ad = -2,20 m. Firida: L = 2,00 m, LA = 0,55 m; Ad = -2,30 m (bolta la -1,70 m). Schelet slab conservat (lungime 1,60 m, mâna stângă pe bazin, dreapta pe lângă corp). Cuie sicriu. Inventar: monedă de bronz, vas de sticlă, opaiţ, brăţări şi colane de bronz, mărgele de sticlă, ţinte fier. Datare: sec. III p.Chr.
M 14 (09.03.06): mormânt de inhumaţie în groapă simplă, rectangulară. Orientare ENE(cap)-VSV. Groapa: L = 2,00 m, LA = 1,20 m, Ad = -2,25. Fundul gropii denivelat. Schelet bine păstrat, depus în partea stângă a gropii, pe un pat de pământ de umplutură gros de 25 cm (lungime aprox. 1,60 m, mâna dreaptă pe bazin, stânga pe piept). Cuie sicriu. Inventar: căniţă, opaiţ cu toarta inelară (pe disc decor cu rozetă). Datare: sec. II-III p.Chr.
M 15 (10.03.06): mormânt de incineraţie (tip “rug-busta”) cu şanţ de tiraj; orientare VNV-ESE. Este tăiat şi distrus aproape complet de amenajarea lui M 10. Se mai păstrează fundul şanţului de tiraj: L = 1,60 m, LA = 0,40 m, Ad = -1,90 m. Nu s-a mai descoperit inventar. Datare: sec. II-III p.Chr.
M 16 (10.03.06): mormânt de inhumaţie în groapă simplă, rectangulară. Orientare ENE (cap)-VSV. Groapa: L = 1,50 m, LA = 0,50 m, Ad = -2,00 m. Schelet putrezit complet, s-au mai găsit doar doi dinţi de lapte (copil mic). Cuie sicriu. Inventar: două unguentarii de sticlă. Datare: sec. II-III p.Chr.
Concluzii: Cercetarea acestui nou sector al necropolelor tomitane relevă faptul că peste nucleul principal din sec. II-III se suprapune un altul din sec. V-VI, mai disipat însă. Lipsesc înmormântări specifice sec. al IV-lea, ceea ce denotă că necropola acestei perioade se concentrează în alt perimetru al oraşului actual (un nucleu important fiind cel din zona Gării).
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu