Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Constanţa | Punct: Intrarea Smârdan - Mihai Eminescu, nr.13 | Anul: 2006

Anul   2006
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade
Epoca romană;
Epoca romano-bizantină
Categorie
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Necropolă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Constanţa
Comuna   mun. Constanţa
Punct
Intrarea Smârdan - Mihai Eminescu, nr.13
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Băjenaru Constantin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Bodolică Vitalie Universitatea "Ovidius", Constanţa
Dobrinescu Ionuţ Cătălin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Neagu George Universitatea "Ovidius", Constanţa
Potârniche Tiberiu Universitatea "Ovidius", Constanţa
Cod RAN    60428.22
Raport Ca urmare a încheierii unui contract de cercetare între MINAC şi beneficiarul N. Constantinescu s-au efectuat săpături arheologice pe proprietatea acestuia situată pe str. Intrarea Smârdan (= Mihai Eminescu, nr. 13) din Constanţa. Terenul în cauză se găseşte în spatele Bibliotecii Judeţene Constanţa, zonă bine cunoscută a necropolei tomitane.
După degajarea umpluturii moderne am cercetat în suprafaţă cca. 230 mp (SI cca.100 mp, SII cca.130 mp) din teren, descoperind un număr de 8 morminte de inhumaţie din perioada romană şi romano-bizantină.
Suprafaţa SI
M1 (23.11.2005): mormânt inhumaţie în firidă longitudinală, distrusă de intervenţii moderne. Camera de acces, orientată aprox. E-V, avea L = 1,70 m, l = 0,70-0,80m, A = 0,60m. Fundul gropii se afla la -1,75 m de nivelul actual de călcare. Firida blocată cu lespezi de calcar. Nu s-a mai găsit inventar. Datare: incertă, probabil sec. IV-VI p.Chr.
M2 (30.11.2005): mormânt de inhumaţie în firidă longitudinală. Camera de acces avea L = 1,90 m, l = 0,80 m, A = 0,90 m. Fundul camerei de acces se afla la -2,20 m. Orientarea E-V. Firida longitudinală, cu aceeaşi orientare, avea L = 1,70 m, l = 0,70 m, h = 0,50 m. Scheletul, avea cca. 1,55 m, capul spre V, întins pe spate, cu mâinile pe lângă corp. Firida blocată cu ţigle fragmentare. Fără inventar. Datare: sec. IV-VI p.Chr.
Suprafaţa SII
M1 (19.05.2006): mormânt de inhumaţie în groapă simplă (?), distrus de o groapă modernă şi de groapa unui alt mormânt (M 2, 19.05.2006). Orientat SV-NE, din schelet se mai păstra capul, toracele şi antebraţele. Dimensiunile gropii, păstrate: L = 0,51 m, l = 0,44 m. Adâncimea - 1,45 m faţă de nivelul de călcare actual. Fără inventar păstrat. Datare: incertă.
M2 (19.05.2006): mormânt de inhumaţie în firidă longitudinală, cu sicriu, distrus de o groapă modernă. Orientat E-V, avea camera de acces distrusă şi firida cu următoarele dimensiuni: L=1,65 m, l= 0,52 m, h= 0,25 m. Inventar: fragmente căniţă, vas sticlă, opaiţ , cuie sicriu. Datare: sec. II-III p.Chr.
M3 (23.05.2006): mormânt inhumaţie în firidă longitudinală, cu sicriu. Orientat, aprox. ENE-VSV. Camera de acces avea următoarele dimensiuni: L = 1m, l = 0,68 m, A =1m (-1,45 apare, fundul gropii era la -2,45 m). Firida: L = 1,10 m, l = 0,47 m, h = 0,35-0,50m, A = -1 m (- 2,45 m). Din schelet nu se mai păstrau decât câteva oase, astfel încât nu s-a putut stabili poziţia acestuia. Inventar: cuie sicriu, 2 vase sticlă (unul fragmentar), căniţă cu o toartă, monedă de bronz. Datare: sec. II-III p.Chr.
M4 (24.05.2006): mormânt de inhumaţie în firidă longitudinală, cu sicriu. Orientat ENE-VNV. Camera de acces: L = 2,30 m, l = 0,75 m, A = 3 m (apare la - 1, 45 m). Firida cu o înclinaţie de 45 grade spre V, avea următoarele dimensiuni: L = 2,60 m, l = 0,70 - 0,85 m, h = 1,00 - 1,20 m la intrarea în camera de acces, 0,40 m în capăt. Inventar: cuie sicriu, fragment os uman, câteva cioburi (friabile) de la un vas de sticlă. Lipsa scheletului se datorează infiltraţiilor de apă în sol. Datare: sec. II-III p.Chr.
M5 (25.05.2006): mormânt de inhumaţie în firidă longitudinală, cu sicriu. Orientat S-N. Camera de acces, distrusă, a fost surprinsă pe profilul de S al suprafeţei SII. Firida, orientată S-N (coboară în pantă de 45 grade spre N), avea următoarele dimensiuni: L = 1,70 m, l = 0,60 m, h păstrată = 0,25 m, A maximă = 2,70 m. Scheletul, prost păstrat, avea o lungime aproximativă de 1,55 m. Întins pe spate, capul spre S şi picioarele spre N; mâna dreaptă pe bazin, stânga lipsă. Inventar: cuie sicriu, căniţă fragmentară, poziţionată la piciorul drept. Datare: sec. III-IV p.Chr.
M6 (27.05.2006): mormânt de inhumaţie în groapă simplă. Dimensiuni: 2,80 x 2,50 m. Groapa avea ad. de 1 m (-2,45 m, fundul gropii) şi conţinea trei schelete (prost păstrate) în sicrie, orientate SSV-NNE (capetele spre V).
Scheletul nr. 1, de matur, situat în partea de S a gropii, avea mâna dreaptă pe bazin, mâna stângă “sub fermore”. Fără inventar. Oasele erau friabile. Lungimea scheletului, aprox. 1,55m.
Scheletul nr. 2 (mijloc), are mâna dreaptă pe bazin, mâna stângă “sub fermore”. Oasele friabile. Lungimea aproximativă 1,29 m. Inventar: vas mic de sticlă (pe umărul stâng).
Scheletul nr. 3, copil, întins pe spate; nu s-a putut stabili poziţia mâinilor, datorită deteriorării scheletului. Inventar: un inel de bronz, în apropierea picioarelor. Lungimea aproximativă 0,90m.
Datare: sec. IV-V p.Chr.
Concluzii: Suprafeţele cercetate se găsesc în spatele imobilelor din strada M. Eminescu, care au fost ridicate în perioada interbelică. Terenul era profund afectat de gropi de var, gropi menajere, scurgeri şi canale, care au fost utilizate, probabil, în perioada ridicării imobilelor. În partea de N a suprafeţei SI a fost descoperită şi o tranşee antiaeriană, cu proiectile netrase, din timpul celui de-al doilea război mondial. În consecinţă, multe din complexe, databile în sec. II-VI p.Chr., au fost afectate de intervenţiile perioadei moderne, altele au fost distruse de gropile altor morminte suprapuse.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu