.
Dalboşeţ | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Dragomireana | Anul: 2006
Anul:
2006
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Dalboşeţ
Comuna:
Dalboşeţ
Punct:
Dragomireana
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Crânguş Mariana Universitatea de Vest, Timişoara
Ştefănescu Atalia Universitatea de Vest, Timişoara
Cod RAN:
Raport:

În campania din 2006 am continuat cercetarea sistematică a edificiului de la Dalboşeţ prin trasarea a două secţiuni şi a unei casete.
Secţiunea numită de noi SI/2006 a fost trasată la 5,75 m de casa proprietarului N. Găină şi perpendiculară pe secţiunea S/2005. Dimensiunile lui SI/2006 au fost de 14X1,20 m, iar caroiajul a fost trasat din 2 în 2 m.
În SI au apărut nivele noi care ţin nu de o locuire r...omană, ci de o locuire preistorică, această atribuire făcând-o pe baza puţinelor fragmente ceramice descoperite de noi, dar care pot fi încadrate unei locuiri preistorice.
Stratigrafic situaţia se prezintă astfel:
- humus;
- pământ lutos negricios cu sporadice pietre de râu, este depunerea peste acoperişul clădirii care s-a distrus în timp şi nu în urma unei intrevenţii agresive umane;
- nivel de ţigle şi olane urmărit pe 13 m în lungul lui SI/2006; acest nivel cu o grosime de 0,15 m a fost curăţat de noi şi apoi întoarse fiecare ţiglă şi olan în parte, însă fără a identifica vreo ştampilă pe materialul tegular;
- lut de amenajare pentru nivelul roman cu o grosime de 0,30-0,40 m;
- nivel locuire preistorică de suprafaţă reprezentat de un lut negricios, fără urme de material tegular, gros de 0,40 m; aici au apărut mai multe fragmente ceramice din pastă fină, dar şi grosieră de culoare neagră, unele fragmente prezentând incizii; acest nivel de locuire a apărut între m. 8 - 13,40, adică această locuinţă de suprafaţă avea o lungime de 5,40 m; locuirea la care ne refeim apare la o adâncime de 0,90 m de la suprafaţa solului;
- sub nivelul locuinţei de suprafaţă se observă un alt nivel reprezentat de un strat de lut cu urme de arsură şi cioburi; acest nivel credem noi a aparţinut unui bordei, identificat sub locuinţa de suprafaţă, între m. 8,50-12,80, adică bordeiul a avut o lungime de 4,30 m;
- nivelul steril.
De remarcat că ne aflăm între două ziduri romane, acest spaţiu a fost acoperit cu ţigle şi olane care în timp a dus la degradarea acoperişului şi prăbuşirea sa, fapt pe care l-am remarcat în toate campaniile efectuate de noi începând cu campania din anul 2000.
În continuare am trecut la trasarea lui SII/2006 perpendiculară pe SI/2006, lăsând un martor de 0,50 m. Dimensiunile lui SII au fost de 1 x 3 m. În această nouă secţiune a apărut la ad. de 0,30 m de la nivelul solului actual absida care închidea spaţiul dintre cele două ziduri amintite mai sus. Lăţimea absidei este de 0,60 m, absida fiind realizată din piatră de râu legată cu mortar şi prezentând o fundaţie din piatră de râu prinsă cu lut.
Caseta C/2006 a fost dispusă la 0,15 m de SII, dimensiunile sale fiind de 2,40 x 2,50 m. Aici a apărut închiderea absidei cu unul din ziduri. S-au putut obesrva 3 asize care s-au mai păstrat din absidă. Fundaţia absidei are dimensiunea de 0,85 m. Pe interior această absidă prezenta un strat de tencuială cu o grosime de 5 cm. Fundaţia absidei a tăiat un nivel de locuire preistoric, identificat de noi şi în SI/2006. Îndreptând profilul în casetă am obţinut următoarea stratigrafie:
- humus;
- nivel dărâmătură care ţine de nivelul absidei, se caracterizează prin bolovani de râu, mortar, sporadic ţigle, pământ negru;
- absida din piatră de râu legată cu mortar;
- nivel de locuire de lemn gros de 0,95 m, pare un bordei, caracterizat de un lut gri-negricios;
- sterilul.

English Abstract:

In the archaeological campaign from 2006 we have continued the systematic investigation of the building from Dalboşeţ with two sections and a sondage. In S1 we found new levels that do not belong to a Roman occupation, but to a prehistoric one (according to the few ceramic fragments that were discovered). In SI/2006 we work between two Roman walls, and this space was covered with tegulae; in time, the roof collapsed, and this fact was remarked in all the archaeological campaigns starting with the one in 2000.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO