Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Jupa | Comuna: mun. Caransebeş | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Tibiscum (Cetate sau Peste Ziduri) | Anul: 2006

Anul   2006
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade
Epoca romană
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Domestic
Tipuri de sit
Locuire militară
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Caraş-Severin
Localitate   Jupa
Comuna   mun. Caransebeş
Punct
Tibiscum (Cetate sau Peste Ziduri)
Sector   
Toponim   Tibiscum
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Benea Doina
Muscalu Bogdan
Regep Vlascici Simona
Socol Gabriel
Trăilă Marinela
Cod RAN    51038.01
Raport În anul 2006 cercetările arheologice s-au efectuat în vicus-ul militar la două mari complexe: clădirea XII (THERMAE) şi clădirea XI (locuinţa).
Thermae I reprezintă un edificiu complex în care s-au descoperit ştampilele lui cohors I Vindelicorum, ceea ce ar sugera caracterul lor militar. Deocamdată în cursul cercetărilor efectuate au fost dezvelite laturile de N şi de V.
În 2006 am încercat printr-o casetă de 5 x 5,5 m să dezvelim o porţiune din sectorul acestui complex. În această suprafaţă au fost identificate mai multe nivele de locuire din piatră. Stratigrafic se constată următoarea situaţie:
0,00 -0,20 m- humus vegetal;
-0,20 -0,85 m- strat de dărâmătură masivă;
-0,85 -1 m- nivel de locuire antică, marcat prin ceramică;
-1 -1,06 m- strat de dărâmătură antică;
-1,07 - nivel de locuire marcat prin pământ negru- material arheologic nesemnificativ (mai ales ceramică).
Primul strat aparţine unui edificiu din piatră de râu din care a fost surprinsă doar o porţiune dintr-un zid orientat E-V, lat de 0,80 m. Zidul apare la ad. de 1,65 m şi a fost la un moment dat demantelat. Peste acest nivel de locuire a fost ridicată fundaţia zidului de incintă al thermaelor care încheie latura de V şi continuă. Fundaţia edificiului are o l=0,80 m, iar elevaţia propriu-zisă păstrată în unele porţiuni până la 0,15 m de la nivelul solului actual are o l=0,70 m. Zidul reprezintă de fapt latura de S a edificiului. El a fost dezvelit pe 4,75 m (latura de V şi 4,20 m cea de S). Materialul arheologic descoperit în întreaga suprafaţă este sporadic. Nu se constată amenajări ale unor camere de baie propriu-zise. Trebuie să fie o anexă, poate chiar intrarea cu un apodypterium.
În jumătatea nordică a suprafeţei cercetate au fost descoperite într-o masă de lemn ars, cenuşă şi cărbune, fragmente de opaiţe concentrate într-un punct (cca. 8 exemplare), opaiţele prezintă următoarele ştampile: APOLAUSTI(1), FESTI(1), MURRI(1). Alături de acestea apar fragmente de opaiţe cu unul sau mai multe ciocuri având ca toartă supra-înălţată un vultur cu aripile desfăcute. Opaiţele de acest tip prezintă urme de angobă roşie pe suprafaţa corpului. Datarea lor se face în a doua jumătate a sec. al II-lea - prima jumătate a sec. al III-lea p.Chr.
Cercetările efectuate în acest an au evidenţiat latura de S a edificiului care urmează să fie în continuare dezvelită prin alte 3-4 casete pentru a scoate la suprafaţă întregul edificiu.
Clădirea XI (casă de locuit). Acest edificiu a fost identificat în cursul cercetărilor din anul 2005. Este o clădire paralelă cu clădirea X, la 1,30 m V de aceasta. Tipologic, clădirea se încadrează în seria acelora cu fronton îngust şi dezvoltată pe adâncimea lotului.
În anul 2005 a fost dezvelit parţial un zid median al clădirii pe direcţia N-S, iar prin două casete s-au dezvelit porţiuni din zidul de incintă de E al clădirii. Primele concluzii de atunci evidenţiau amplasarea clădirii cu faţada spre S în faţa unui drum.
În anul 2006 s-au trasat două casete, caseta 2 (subîmpărţită cu martori în 3- a, b, c- şi o casetă 4. Dimensiuni: caseta 2: 11 x 4 m; caseta 4: 3,40 x 6 m. Stratigrafic nu s-a constatat o altă situaţie faţă de ceea ce cunoşteam în urma campaniei din 2005, dar s-a putut stabili lungimea edificiului de 26,90 m pe direcţia N-S. Colţul de NE al clădirii a fost distrus cu ocazia dezvelirii edificiului X. Planimetria între cele două edificii X şi XI prezintă o mare asemănare. În ambele cazuri se constată prezenţa unui portic la intrare; apoi a unui spaţiu de cca. 10-11 m pe care nu apare nici o construcţie redând poate o curte şi abia în jumătatea nordică apar încăperile.
Edificiul construit din piatră a fost precedat de două amenajări din lut şi lemn. În cea de a doua fază de lemn nu se constată utilizarea ştampilelor.
În concluzie, cercetările de la Tibiscum din anul 2006 au condus la dezvelirea jumătăţii estice a edificiului XI, caracterizat printr-un bogat material arheologic, mai ales ceramică locală provincială, numeroase amfore, fragmente de terra sigillata.
Rezumat
English Abstract In 2006 the archaeological excavations were conducted in the military vicus in two large complexes: building 12 (baths) and building 11 (sunken-floored building). The stratigraphical sequence was established, as the excavations resulted in the uncovering of the east half of building 11, characterized by a rich archaeological material, especially provincial local pottery, many amphorae, and fragments of terra sigillata.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu