Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Ocolişu Mic | Comuna: Orăştioara de Sus | Judeţ: Hunedoara | Punct: La Vămi | Anul: 2006

Anul   2006
Epoca
Epoca bronzului;
Hallstatt;
Latene
Perioade
La Tène
Categorie
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit
Cetate
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Hunedoara
Localitate   Ocolişu Mic
Comuna   Orăştioara de Sus
Punct
La Vămi
Sector   
Toponim   Costeşti - Blidaru
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Bodó Cristina
Glodariu Ioan
Pescaru Adriana
Pescaru Eugen
Cod RAN    90379.03
Raport Cercetarea arheologică de la turnul de observaţie din punctul “La Vămi” s-a desfăşurat pe baza contractului de finanţare nr. 6829/17.08.2006 încheiat cu Ministerul Culturii şi Cultelor.
Scopul campaniei din anul 2006 a fost de a continua cercetarea în interiorul turnului, precum şi dezvelirea traseului zidului cu scopul de a-l introducere în circuitul turistic.
În prima etapă am redezvelit secţiunea trasată în interiorul turnului în anul 2005, pentru scoaterea la suprafaţă a cuptorului identificat la acea dată.
Cuptorul are dmax de cca. 1,35-1,40 m. Partea din centru, vatra propriu-zisă are un d=0,90 m. El este mărginit de două umere de câte 0,15 m.
Pe suprafaţa umărului interior, pe partea estică de la limita gurii cuptorului întâlnim din 10 în 10 cm 4 (patru) dungi transversale tot de 10 cm lungime şi gr. de 1 cm. Gura cuptorului se află pe latura de NNV pe direcţia intrării în turn la 2,15 m de aceasta. Secţionat pe jumătate se constată un strat de arsură gros de până la 0,15 m în centrul cuptorului. Forma profilului este semicirculară. Interiorul turnului a fost golit prin trasarea mai multor secţiuni. Acestea au fost realizate cu scopul de a verifica nivelul de calcare antic. Astfel s-a constatat că în antichitate era doar o podină din lut nivelată peste stânca existentă. La 0,80 m spre V de cuptor apare încă un strat de arsură ceea ce e posibil, ca aceasta, să se fi extins de la cuptor. Turnul a fost construit din 4 asize, pe verticală, din blocuri de calcar aşezate câte două - trei, după care urmează o butisă. În emplecton la nivelul fiecărei asize există aşezate blocuri în retragere la partea interioară a şirului pentru rezistenta zidului.
Ultimul rând de blocuri, a fost aşezat pe stânca locală nivelată.
Rândul de sus păstrează foarte multe babe în special la colţuri, după care se ridica construcţia din lemn. Atât, în interior cât şi în exterior, au fost identificate pe suprafaţa blocurilor, lăcaşuri de aşezare a bârnelor de lemn de unde se înălţa nivelul superior. Lăţimea acestora este de 0,25 m, aceasta fiind prezentă şi în zona porţii pe latura de E, unde găsim şi orificii de formă rectangulară (5 x 4 cm), pe suprafaţa ultimelor două blocuri spre S, pentru prinderea stâlpilor de uşă. Pe latura de N a fost realizată o casetă, pentru dezvelirea zidului pe direcţia NE la fel şi pe partea estică. Pe latura de E zidul este în mare parte distrus, prin lipsa unui mare număr de blocuri. Aici, în jumătatea nordică se mai păstrează doar două asize.
Sunt desfiinţaţi şi martorii rămaşi din campaniile anterioare. De asemenea, s-a procedat la umplerea casetelor sau secţiuni realizate, atât, în interior cât şi exterior până la nivelul de ½ din înălţime a ultimului rând de blocuri. Astfel, am reuşit să conturăm turnul pe întreaga sa suprafaţă în vederea includerii lui pe un traseu de vizitare ştiinţifică şi turistică.
La construirea turnului s-au utilizat blocuri de calcar transportate de la Măgura Călanului. Turnul are formă patrulateră, cu laturile de 11,90 m în exterior şi 6,80 m în interior. Lăţimea zidului este de 2,60 m. Şanţul de fundaţie a fost săpat în stâncă, apoi, fără alte amenajări direct pe stâncă s-a aşezat prima asiză a zidului.
Cetatea de la Blidaru se remarcă prin faptul că în jurul ei se află cea mai densă reţea de turnuri de apărare/pază, care alături de pantele abrupte ale mamelonului şi de fortificaţia din vârful lui creşteau dificultăţile pentru orice inamic.
Rezumat
English Abstract Situated on the top of Blidaru hill (705 m high) and enjoying an excellent view both to Mureş River Valley and to Grădiştea Muncelului (the Ancient Sarmizegetusa Regia), the fortress, which served for military purposes, is the most imposing work of this kind from the area. The archaeological investigations started up in 1953 and continued with some breaks until the year 2006. The fortress is remarkable due to the large number of guard towers surrounding it. One of these towers is that of “La Vămi” site which has been systematically investigated since 2003. Its walls were built using the Hellenistic technique.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu